Auteur


Johannes Hendrikus van Linschoten
* Utrecht, 3-4-1838

Betrokken bij het onderwijs.

Zie ook: F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Het leven van Jezus, aan kinderen verteld : naar het Engelsch en Fransch
[1ste druk ,1872]
Uitgever G.Ph. Zalsman, Kampen
Plaatje ontbreekt
't Gouden ankerhorloge, of de onschuld aan 't licht gebracht
16blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
't Is zaliger te geven dan te ontvangen : kerstvertelling
8blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Aan den rand van den afgrond
32blz., [1ste druk , 1883]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 03-12-1883
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv2,De Standaard 03-12-1883
Plaatje ontbreekt
Antonie Olivier, of Bergen in 1572 : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk ,1876]
Uitgever Höveker, Amsterdam

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Bebbie en hare poesjes
16blz., [1ste druk , 1880]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Bundel verhalen : een christelijk schoolboek voor school en huis
[1ste druk ,1865]
Uitgever P.B. Plantenga, Zutphrn
Plaatje ontbreekt
De beeldstormers te Antwerpen : een verhaak uit 1566, voor jongelieden
[1ste druk ,1867]
Met 2 gekleurde platen
Uitgever J. Vlieger, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De beide broeders : een kerstvertelling
[1ste druk ,1873]
Uitgever H. Bokma, Leeuwarden
Plaatje ontbreekt
De blanke slaaf : een verhaal voor onze kinderen
[2de druk ,1891]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
De blanke slaaf weder een vrij man
[1ste druk ,1875]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 2, 1891;
Plaatje ontbreekt
De boer van Saint-Renne : een feit uit de Fransche omwenteling
[1ste druk ,1871]
Met 4 houtgravures
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Plaatje ontbreekt
De jonge kooplui in gebraden aardappelen : een verhaal voor de jeugd
24blz., [1ste druk , 1872]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1872;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De kerstpenningen : een nieuw kerstverhaal voor de Nederlandsche jeugd
[1ste druk ,1867]
Uitgever Thieme, Zutphen
Plaatje ontbreekt
De kinderen van den hugenoot : eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bertholomeusnacht
[1ste druk ,1877]
Uitgever B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De kinderen van den markies : een feit uit den tijd der dragonnades
[1ste druk ,1875]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De kleine diacones of een kerstavond zonder kerstboom : naar 't Hoogduitsch
16blz., [1ste druk , 1887]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
De kommandant van de "Zeemeeuw" : een feit uit Piet Heins zeetocht in 1628 naverteld
[1ste druk ,1860]
Uitgever M.S. Bromet, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De Londensche vagebond of nergens goed voor
16blz., [1ste druk , 1875]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 2, 1891;
Plaatje ontbreekt
De Londensche vagebond of nergens goed voor
16blz., [2de druk , 1891]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De markies van Rovalet : een verhaal uit den tijd van de Fransche republiek en het keizerrijk 1797-1813
[1ste druk ,1866]
Uitgever Swaan, Arnhem
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Heraut 18-12-1866
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv74,De Heraut 18-12-1866
Plaatje ontbreekt
De onverwachte kerstavondvreugde voor de jeugdige hutbewoners
[1ste druk ,1866]
Uitgever Swaan, Arnhem
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Heraut 18-12-1866
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv74,De Heraut 18-12-1866
Plaatje ontbreekt
De ouderlooze : eene oorspronkelijke vertelling onder den kerstboom
32blz., [1ste druk , 1880]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Annotatie: Druk YEPI,adv6,De Standaard 12-12-1879
Plaatje ontbreekt
De schoone kerstlichten of duisternis en licht
[2de druk ,1876]
Uitgever J.J. Wiarda, Sneek
Plaatje ontbreekt
De sluipmoordenaar van Villefans : een historische schets
72blz., [1ste druk , 1884]
Uitgever D. Donner, Leiden
Annotatie: Druk 2, 1909; 3, 1922;
Recensie(s):

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreektBredee's Jeugd-Bibliotheek
De sluipmoordenaar van Villefans : een historische schets
139blz., [3de druk , 1922]
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper G.J. van Overbeek
Uitgever Bredée, Rotterdam
Open de serie Bredee's Jeugd-Bibliotheek
Annotatie: Druk 1, 1884; 2, 1909;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De sluipmoordenaar van Villefans : een historische schets
139blz., [3de druk , 1922]
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper G.J. van Overbeek
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1884; 2, 1909;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De Spaansche vluchtelingen : een verhaal uit den geuzentijd
[1ste druk ,1870]
Uitgever D. Mijs, Tiel
Plaatje ontbreekt
De stiefzoon : een verhaal voor het volk, naverteld
[1ste druk ,1878]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De terugkeer naar het vaderhuis : eene oudejaars-vertelling
[1ste druk ,1880]
Uitgever M.S. Bromet, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1880;
Plaatje ontbreekt
De terugkeer van den loteling uit den slag van Magenta : een waar kerstverhaal
[1ste druk ,1868]
Uitgever J.P. van Dijk, Zwolle
Plaatje ontbreekt
De wees van Karinsbra : een russisch verhaal tijdens de regeering van keizer Alexander, uit het Engelsch
31blz., [1ste druk , 1887]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
De wonderbare wegen des Heeren
172blz., [1ste druk , 1867]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1883;
Plaatje ontbreekt
De wonderbare wegen des Heeren
32blz., [2de druk , 1883]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1867;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De zoon van den beeldsnijder : eene historische schets uit den tijd van het martelaarschap der Republiek
222blz., [1ste druk , 1892]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Plaatje ontbreekt
De zwaardveger van Leiden : een verhaal voor jonge lieden
206blz., [1ste druk , 1868]
Met twee platen
Uitgever Thieme, Zutphen
Annotatie: Druk 2, 1893; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De zwaardveger van Leiden : een verhaal voor jonge lieden
151blz., [2de druk , 1893]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1868; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De zwaardveger van Leiden : een verhaal voor jonge lieden
151blz., [3de druk , 1898]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1868; 2, 1893;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Dicky en zijne vrienden : bewerkt naar het Hoogduitsch
72blz., [1ste druk , 1887]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten : Nieuwjaarsnach-vertelling
16blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreekt
Een kerstfeest in de ingestorte mijnschacht : naar het hoogduitsch
[1ste druk ,1876]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 01-11-1876
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv51,Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 01-11-1876
Plaatje ontbreekt
Een lichtstraal in de donkere stulp
16blz., [1ste druk , 1875]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreekt
Een man van den tabbaard uit de 17e eeuw : een verhaal uit den tijd der dragonnades
[1ste druk ,1875]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Een zakbijbel verhaalt zijn geschiedenis
240blz., [1ste druk , ca. 1930]
Uitgever Daamen, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Eene eeuwenoude en eeuwig nieuwe geschiedenis
12blz., [1ste druk , 1881]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Eerlijk duurt het langst
[1ste druk ,ca. 1890]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch
Plaatje ontbreekt
Elsie en haar hond : eene kindervertelling
20blz., [1ste druk , 1872]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1872;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Engelina's kerstavond
[1ste druk ,1878]
Uitgever Bulens, Winterswijk
Plaatje ontbreekt
Geschiedenis van den kleinen Frits
16blz., [1ste druk , ca. 1880]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
God verlaat de zijnen niet : eene kerstvertelling
[1ste druk ,1869]
Uitgever J.P. van Dijk, Zwolle
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 7-12-1872
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv86,De Standaard 7-12-1872
Plaatje ontbreekt
Herman Kloet of de inname van Nuis in 1586
60blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1881;
Plaatje ontbreekt
Herman Kloet of de inname van Nuis in 1586
40blz., [2de druk , 1881]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
Het lompenmeisje of een doode op kerstfeest : eene ware zondagschool-geschienis
16blz., [1ste druk , 1886]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
In de rotskloven van Savoye : eenige bladzijden uit de vervolging der Waldenzen, naat 't Hoogduitsch
[1ste druk ,1880]
Uitgever M.S. Bromet, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
In den storm : eene bladzijde uit de geschiedenis van de dijkbreuk aan de Fransche kust in 1717, naverteld
[1ste druk ,1877]
Uitgever F.B. den Boer, Middelburg
Plaatje ontbreekt
Jenny's piano of De invloed van een goede daad
16blz., [1ste druk , 1875]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek aanwezig bij museum Nijkerk te Nijkerk
Annotatie: Druk 1, , 1875;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Joseph Haydn het kind der beproeving
16blz., [1ste druk , 1881]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 12-12-1881
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv106,De Standaard 12-12-1881

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Karel en zijn Fidel
16blz., [1ste druk , ca. 1880]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen

Open digitale versie op DBNL
Plaatje ontbreekt
Keur van karakterschetsen en merkwaardige tafereelen uit de geschiedenis voor jongelieden
[1ste druk ,1867]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Kluchtige ijsavonturen van Wipneus
16blz., [1ste druk , ca. 1880]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Loevestein, eene vaderlandsche herinnering aan Herman de Ruiter, 1570-1870 : voor jongelieden geschetst
[1ste druk ,1869]
Uitgever B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Lucy of het gestolen kind : een oorspronkelijk kerstverhaal voor de jeugd
32blz., [1ste druk , 1883]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch
Annotatie: Druk YEPI,adv2,De Standaard 1-12-1883
Plaatje ontbreekt
Marcella of de roos van Nicomedie : een feit uit de christen-vervolging onder Diocletianus, vrij naar 't Hoogduitsch
51blz., [1ste druk , 1875]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 3, 1893;
Plaatje ontbreekt
Marcella of de roos van Nicomedie : een feit uit de christen-vervolging onder Diocletianus, vrij naar 't Hoogduitsch
48blz., [3de druk , 1893]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Mathilde, of de dochter van een kermis-komediant : uit het leven
155blz., [3de druk , ca. 1920]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Mijne hulp is van den Heer alleen, of het kerstfeest in 's werkmans woning
[1ste druk ,1873]
Uitgever Blom & Olivierse, Culemburg
Plaatje ontbreekt
Nella Winter, of kan ik geduldig worden : een kerstvertelling voor de jeugd
[1ste druk ,1871]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Algemeen Handelsblad 5-12-1871
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv32,Algemeen Handelsblad 5-12-1871
Plaatje ontbreekt
Onze trouwe helpers
20blz., [1ste druk , ca. 1890]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Op de pachthoeve nabij Osnabruck : een waar kerstverhaal
[1ste druk ,1867]
Uitgever H. Bokma, Leeuwarden
Plaatje ontbreekt
Oranje boven! : een feestboekje voor de jeugd, bij gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van Z.M. Willem III 1849-18784
[1ste druk ,1874]
Uitgever H. Bokma, Leeuwarden
Plaatje ontbreekt
Ruth of het Zelfopfferende arme Meisje
16blz., [1ste druk , 1878]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek aanwezig bij museum Nijkerk te Nijkerk
Annotatie: Druk 1, , 1878;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Smart en vreugde, of de beide kerstfeesten : eene kerstvertelling voor zondagscholen
[1ste druk ,1865]
Uitgever A.E.C. van Someren, Zutphen
Plaatje ontbreekt
Theodoor Morunger, of de bestrijder van den aflaathandel in Beieren : een waar verhaal uit 't Hoogduitsch
89blz., [1ste druk , 1887]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Theodorus en Felix
90blz., [1ste druk , 1876]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1876;
Plaatje ontbreekt
Twee jongens die niet lezen konden
[1ste druk ,jaar onbekend]
Uitgever B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Uit diepen nood gered : een kerstverhaal
[1ste druk ,1883]
Uitgever Gebr. van Noortwijk, Schiedam
Plaatje ontbreekt
Verloren maar teruggevonden : een verhaal uit Leiden's bange dagen
[1ste druk ,1873]
Uitgever Warburg & Co., Dordrecht
Plaatje ontbreekt
Wat de liefde van Christus vermag : een verhaal uit de christenvervolging onder Decius
35blz., [1ste druk , 1881]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 2, 1895;
Plaatje ontbreekt
Wat de liefde van Christus vermag : een verhaal uit de christenvervolging onder Decius
28blz., [2de druk , 1895]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1881;