Kerstuitgaven Het licht schijnt overal De Vonk Kerstboek voor Jong Holland Editio

Kerstuitgaven

Verschillende (christelijke) uitgevers maakten speciale uitgaven voor Kerst. Soms als kerstbijlage bij een bepaald tijdschrift, maar ook als afzonderlijke uitgave. Op deze bladzijde willen we een kleine selectie tonen. De inhoud was nogal divers, maar vaak stonden er ook verhalen in geschreven door auteurs van zondagsschoolboekjes.
We noemen met name Kerstboek De Vonk, een bijzonder nummer van de jeugdkrant De Vonk, uitgave van Van Gorcum & Comp. N.V., Kerstboek voor Jong Holland, uitgave van Uitg. Maatschappij Editio te Hilversum, Kerstboek Het licht schijnt overal van uitgeverij Ploegsma te Amsterdam en Kerstboek Katholieke Illustratie, van uitgeverij De Spaarnestad.

Neerbosch' Kerstblad, uitgave van Neerbosch' Boekhandel

1949


Kerstboek voor Jong Holland, uitgave van Editio te Hilversum

1916
1928
1934
1936
1939


Kerstboek Katholieke Illustratie, uitgave van Spaarnestad

1935
1950
1951
1952
1953


Kinder-Kerstboek, uitgegeven door de priesters van het H. Hart Groot Seminarie te Liesbosch-Princenhage

no. 23, 1953
no. 24, 1954
no. 29, 1959


Kerstboek De Vonk, uitgave van Van Gorcum & Comp. N.V.

1962


Zonneschijn Kerstboek, uitgave van W. De Haan, Utrecht

1930


Het licht schijnt overal, uitgave van Ploegsma, Amsterdam


Kerstboek/Het boek voor Kerstmis, uitgave van J.H. Gottmer te Haarlem


Overige bundels van verschillende uitgeversStofomslag bij het volgende boek


't Liep tegen het nieuwe jaar : bundel kerstverhalen
157 blz., [1ste druk 1968]
Auteur J.H. de Groot
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Aardse weerschijn : kerstverhalen
144 blz., [1ste druk 1957]
Auteur E.B.A. Poortman
Uitgever De Tijdstroom, Lochem
Recensie(s):


Achter de horizon : negen nieuwe kerstverhalen
127 blz., [1ste druk 1999]
Auteur Els de Jong-van Gurp
Bandontwerper Bas Mazur
Uitgever Callenbach, Kampen


Advent : zeven kerstvertellingen
128 blz., [2de druk 1950]
Auteur C.M. van Hille-Gaerthé
Uitgever A.W. Sijthoff, Leiden


Als kerstfeest licht ... : een bundel verhalen voor kerstfeestvieringen
160 blz., [1ste druk 1939]
Auteur H. te Merwe
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft


Beroemde kerstverhalen : samengesteld door
272 blz., [1ste druk 1981]
Auteur Loek Polders
Uitgever Elsevier, Amsterdam
Recensie(s):


Brandende kaarsen : een gezinsboek voor kerst
118 blz., [1ste druk 1982]
Auteur Miep van Rooijen, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage

Open het boekje

Recensie(s):


De blijde weg naar Bethlehem
54 blz., [1ste druk 1940]
Auteur Joh. de Groot
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


De lichte nacht : een bundel kerstverhalen
190 blz., [1ste druk 1939]
Auteur Guido van Deth, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage

Open digitale versie op Delpher


De man aan de poort van de wereld : een vertelling van de ster van, vertaling van N. Basenau-Goemans
51 blz., [1ste druk 1951]
Auteur W.E. Cule
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


De pleegzoon van den houtvester : een oud kerstverhaal
39 blz., [1ste druk 1939]
Auteur J. Riemens-Reurslag
Uitgever N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom

Open digitale versie op Delpher


De schalmei : en andere kerstverhalen, vert. uit het Frans door Lidy van Eijsselsteijn
52 blz., [1ste druk 1966]
Auteur Pernette Chaponniere
Uitgave van Vermande en zonen, IJmuiden


De Ster van Bethlehem : een bundel kerstverhalen
102 blz., [1ste druk 1933]
Auteur C. Jacobs
Uitgever van Gorcum & Comp. N.V., Assen
Annotatie: Druk 2, 1949; 3, 1959;


De vierde engel
16 blz., [1ste druk 1959]
Auteur Johan Daisne
Uitgever Wereldbibliotheek NV, Amsterdam

Open het boekje


De vrede van Kerst : een bundel verhalen en gedichten samengesteld door
111 blz., [1ste druk 1982]
Auteur Miep van Rooijen, e.a.
Uitgever Boekencentrum, Den Haag
Recensie(s):


De Wijzen uit het westen : kerstverhalen en gedichten, samengesteld door
176 blz., [1ste druk ca. 1886]
Auteur Dieuwke Winsemius
Medeauteur Jo van Dorp-Ypma
Medeauteur J. Zijlstra
Uitgever Boekencentrum, Zoetermeer

Open het boekje


Dit kind
35 blz., [2de druk 1956]
Auteur D. van der Stoep
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


Stofomslag bij het volgende boek


Een boom vol lichtjes : een bundel kerstverhalen voor kinderen van 5 jaar af
132 blz., [1ste druk 1954]
Auteur Greet Konings
Medeauteur M. Hesper-Sint
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


Een licht in donkere dagen : verhalen rond kerstmis, gekozen door
125 blz., [1ste druk 1986]
Auteur Han de Boer
Uitgever Holland, Amsterdam
Recensie(s):


Een ster over de grens : verhalen voor Advent, Kerstmis en Driekoningen
383 blz., [1ste druk 1986]
Auteur Ineke Verschuren
Uitgave van Christofoor, Zeist
Recensie(s):


Een ster wees de weg : kerstgedichten uit alle tijden, bijeengebrcht door van
89 blz., [1ste druk 1959]
Auteur Chr. Leeflang
Uitgave van Bert Bakker/Daamen N.V., den Haag


Stofomslag bij het volgende boek


En er was licht
46 blz., [1ste druk 2001]
Auteur Nel Benschop
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Geen sneeuw in Bethlehem : drie kerstbelevenissen
40 blz., [1ste druk 1966]
Auteur Willem Brandt
Uitgever De Tijdstroom, Lochem


Gezinsboek voor Kerstmis
175 blz., [1ste druk 1972]
Auteur Mary Pos, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Gij zult het kindeke vinden : oorspronkelijke nederlandse en vlaamse kerstverhalen van
269 blz., [1ste druk 1952]
Auteur Ina Boudier-Bakker, e.a.
Uitgever Jan van Tuyl, Antwerpen/Zaltbommel


Gloria in Excelsis Deo, samengesteld door
207 blz., [1ste druk 1954]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Goud, wierook en myrrhe : advents- en kerstgedichten, bijeengebracht door
64 blz., [1ste druk 1951]
Auteur H.J.W. Modderman
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


Heilige dwaasheid : een groet op Jezus´ feest
23 blz., [1ste druk 1946]
Auteur D. van der Stoep
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


Het blijde geheimenis : een bundel kerstverhalen
102 blz., [1ste druk 1933]
Auteur C. Jacobs
Uitgever van Gorcum & Comp. N.V., Assen


Het Boek voor den Kerstkring
116 blz., [1ste druk 1935]
Uitgever N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem

Open digitale versie op Delpher


Het boek voor kerstmis
232 blz., [1ste druk 1946]
Auteur J.H. de Groot, e.a.
Uitgever J.H. Gottmer, Haarlem


Het derde grote Kerstvertelboek
230 blz., [1ste druk 1981]
Auteur W.G. van de Hulst
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):


Het geschenk der wijzen
37 blz., [1ste druk 1953]
Auteur O. Henry
Uitgever Wereldvenster, Baam


Het grote kerstboek : samengesteld door
240 blz., [1ste druk 1969]
Auteur D. van der Stoep
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


Het kerst-evangelie : nederlandsch van Roel Houwink
38 blz., [1ste druk 1938]
Auteur Maarten Luther
Uitgever Daamen, Rotterdam


Het Kerstboek : met bijdragen van
155 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Nienke van Hichtum, e.a.
Medeauteur Jo van Ammers-Kuller
Medeauteur Joh.H. Been
Bandontwerper Jan Wiegman
Uitgever H. Meulenhoff, Amsterdam


Stofomslag bij het volgende boek


Het Kerstboek voor de Jeugd : achttien kerstverhalen verzameld door
84 blz., [1ste druk 1960]
Auteur D.A. Cramer-Schaap
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.

Open het boekje


Het kerstlied uit de bergen
56 blz., [1ste druk 1968]
Auteur Paul Gallico
Uitgever W.B.-vereniging, Amsterdam/Antwerpen

Open het boekje


Het kerstvisioen van Berta Jacobs
59 blz., [1ste druk 1961]
Auteur Martien J.G. de Jong
Uitgave van Broekman & de Meris N.V., Amsterdam


Het licht daalt neder
171 blz., [1ste druk 1940]
Auteur Ina Boudier-Bakker, e.a.
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.


Het lichtende feest : kerstvertellingen verzameld door
178 blz., [2de druk ]
Auteur H. te Merwe
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft
Annotatie: Druk 1, 1955;


Het nieuwe kerstboek, samengesteld door
187 blz., [1ste druk 1954]
Auteur Aize de Visser
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


Stofomslag bij het volgende boek


Hoor, de klokken luiden : kerstvertelboek
192 blz., [1ste druk 1953]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle

Open het boekje


In 't midden van de nacht : kerstverhalen
117 blz., [1ste druk 1955]
Auteur C.M. van Hille-Gaerthé
Uitgever A.W. Sijthoff, Leiden


In de donkere dagen voor kersttijd : een bundel kerstgedichten van en voor deze tijd, bijeengebrcht door
64 blz., [2de druk 1950]
Auteur Han G. Hoekstra
Uitgever Bigot & van Rossum, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1941;

Open digitale versie op Delpher


Kerst ABC : gedachten en gedichten rond het kerstgebeuren
54 blz., [3de druk ca. 1980]
Auteur W. Kats
Uitgave van Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus, Zutphen


Kerstboek
[2de druk ]
Auteur D.J. Baarslag Dzn., e.a.
Uitgever Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden
Annotatie: Druk 1, ca. 1950;

Open het boekje


Kerstbrief
[1ste druk 1946]
Auteur A.K. Straatsma
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


Stofomslag bij het volgende boek


Kerstfeest : verhalen en gedichten
216 blz., [1ste druk 1975]
Auteur Coby Bos-Goedhart, e.a.
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Recensie(s):


Kerstfeest vieren : een bundel verhalen samengesteld door
120 blz., [1ste druk 1981]
Auteur Miep van Rooijen, e.a.
Uitgever Boekencentrum, Den Haag
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Kerstmis is gekomen : een bundel kerstverhalen voor kinderen van 5-10 jaar
120 blz., [1ste druk 1956]
Auteur C.E. Pothast-Gimberg
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Annotatie: Druk 2, 1956;


Kerstnachten : een bundel kerstverhalen, geautoriseerde uitgave voor Nederland, bewerkt door T. van Buul
191 blz., [1ste druk 1939]
Auteur Lucie Rauzier-Fontayne
Uitgever van Gorcum & Comp. N.V., Assen


Kerstverhalen
160 blz., [1ste druk 1973]
Auteur W.G. van de Hulst, e.a.
Medeauteur A. Romijn
Medeauteur D. van der Stoep
Uitgever bureau ZESPEKA, Amersfoort


Kerstverhalen
114 blz., [1ste druk ca. 1948]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn., e.a.
Uitgever Dijkstra, Zeist


Kerstverhalen
160 blz., [1ste druk 1973]
Auteur D. van der Stoep, e.a.
Medeauteur W.G. van de Hulst
Medeauteur A. Romijn
Uitgever bureau ZESPEKA, Amersfoort


Kerstverhalen voor de jeugd van nu
78 blz., [1ste druk 1966]
Auteur C.E. Pothast-Gimberg, e.a.
Uitgever G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage
Recensie(s):


Kerstvertellingen
162 blz., [1ste druk 1948]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg, e.a.
Medeauteur Joh. van Hulzen
Uitgever Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen

Open het boekje


Kerstvertellingen
231 blz., [1ste druk 1969]
Auteur Roel Dijkstra, e.a.
Medeauteur M.A.M. Renes-Boldingh
Medeauteur Rie van Rossum
Bandontwerper Reint de Jonge
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):


Kerstvertellingen
159 blz., [1ste druk 1962]
Auteur M.A.M. Renes-Boldingh
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk


Kerstvertellingen
231 blz., [1ste druk 1969]
Auteur M.A.M. Renes-Boldingh, e.a.
Medeauteur Roel Dijkstra
Medeauteur Rie van Rossum
Bandontwerper Reint de Jonge
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):


Kerstvertellingen
162 blz., [1ste druk 1948]
Auteur Joh. van Hulzen, e.a.
Medeauteur Jo Kalmijn-Spierenburg
Uitgever Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen

Open het boekje


Kerstvertellingen
231 blz., [1ste druk 1969]
Auteur Rie van Rossum, e.a.
Medeauteur Roel Dijkstra
Medeauteur M.A.M. Renes-Boldingh
Bandontwerper Reint de Jonge
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):


Kerstvertellingen : een vijftal sagen door
118 blz., [1ste druk 1935]
Auteur Antoon Coolen
Uitgever Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam

Open digitale versie op Delpher


Kerstvertellingen voor volwassenen
187 blz., [1ste druk 1939]
Auteur C.W. Coolsma, e.a.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk

Open digitale versie op Delpher


Kerstvertellingen, verzameld door
150 blz., [1ste druk 1949]
Auteur H. te Merwe
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft

Open het boekje


Kerstvier : vertellingen van
92 blz., [1ste druk 1957]
Auteur Jacoba M. Vreugdenhil
Medeauteur Koos van Doorne
Medeauteur D. van der Stoep
Medeauteur C. Vermeer
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn

Open digitale versie op Delpher


Kinder-kerstpocket
160 blz., [3de druk 1967]
Auteur Elisabeth Wijnands
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1963;

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Komt allen tezanen : een bundel kerstproza en poezie
120 blz., [1ste druk 1949]
Auteur C.W. Bartlema, e.a.
Medeauteur C. Rijnsdorp
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Mensen en dieren in de kerstnacht : nieuwe kerstverhalen verzameld door
216 blz., [4de druk 1950]
Auteur N. Basenau-Goemans
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


Naar Bethlehem wilt allen gaan : kerstverhalen en kerstpoezie, bijeengebracht door
252 blz., [1ste druk 1953]
Auteur Jaap Romijn
Medeauteur Chr. Leeflang
Uitgever W. de Haan, Utrecht


Nieuw gezinsboek voor kerst : een bundel verhalen en gedichten, samengesteld door
136 blz., [1ste druk 1980]
Auteur Miep van Rooijen
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Nieuw kerstboek voor kinderen
115 blz., [2de druk 1976]
Auteur Miep van Rooijen, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1970;

Open het boekje


Om de kribbe van Bethlehem : kerstvertelboek
207 blz., [1ste druk 1957]
Auteur Foka van Loon, e.a.
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle
Recensie(s):


Onder de sterren : die heilige nacht werd een kindje geboren
175 blz., [1ste druk 1955]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg, e.a.
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Onder het juk van kerstmis : een vertelling
40 blz., [1ste druk 1958]
Auteur J. van der Hoeven
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


Rond Bethlehems Stal
156 blz., [1ste druk 1974]
Auteur Corine van Moorselaar
Uitgever J.H. Gottmer, Haarlem
Recensie(s):


Stille nacht heilige nacht : een bundel kerstverhalen
191 blz., [1ste druk 1937]
Auteur Bert Bakker, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage

Open het boekje


Uit hoge hemel nieuw kerstvertelboek : nieuwe verhalen en enkel gedichten voor jonge en oudere kinderen, samengesteld door
268 blz., [1ste druk 1953]
Auteur A. Romijn
Uitgever A. Roelofs van Goor, Meppel


Stofomslag bij het volgende boek


Vertellingen voor het kerstfeest
219 blz., [1ste druk 1978]
Auteur Anne de Vries, e.a.
Medeauteur W.G. van de Hulst
Medeauteur M.A.M. Renes-Boldingh
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Waar de kaarsen branden
143 blz., [1ste druk 1948]
Auteur Mien Labberton
Bandontwerper Hetty Vink-Covens
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.


Wij hebben zijn ster gezien : kerstverhalen
158 blz., [2de druk 1975]
Auteur Marijke van Raephorst, e.a.
Medeauteur A.J. Onstenk
Medeauteur J.W.F. Werumeus Buning
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1967;

Open het boekje