De Jonge Garde en Hou Zee
; ; ; ; ;

Tijdschrift De Jonge Garde en Hou Zee

Hier worden twee tijdschriften voor de jeugd genoemd, waarnaar ik nog op zoek ben.

De Jonge Garde

In augustus 1916 verschijnt er een nieuw tijdschrift De Jonge Garde. In de krant "De Zeeuw" verschijnt regelmatig een aankondiging/advertentie/bespreking. Hieronder volgen een aantal opgenomen stukjes uit De Zeeuw.Op 21-7-1916 verscheen deze aankondiging. Als medewerkers worden genoemd bekende schrijvers van kinderboeken als Johanna Breevoort, M. van der Staal, P. Brouwer en L. Penning.Op 19-8-1916 verscheen deze aankondiging. Klaarblijkelijk werd het blad goed ontvangen gezien de vele positieve recensies.Eind 1918 zag het blad zich genoodzaakt te stoppen. In de Zeeuwsche Kerkbode van 20-12-1918 verscheen nevenstaand bericht.

Hou Zee

Voor het eerst uitgegeven in 1918. Het blad "De Jonge Garde" is er in opgegaan.