Digitale versies dbnl allard pierson achterderug

Digitale versie boekjes

Van een groot aantal oude zondagsschoolboeken zijn door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlanse Letteren, DBNL, door de Allard Pierson stichting , en door DELPHER digitale versies gemaakt, aangevuld met digitale versies van zondagsschoolboekjes op deze website Achterderug.

U kunt hiernaast ook zoeken of van een bepaalde auteur digitale boekjes aanwezig zijn.

Digitale versie boekjes van DBNL

Almanak voor de Jeugd 1902
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1902

Open Boekje
Uit het leven van eene christin medegedeeld door een harer kinderen en twee andere verhalen, door de Redactie van "De vriend van oud en jong"
J.J. Groen, Leiden, druk 1, ca. 1930

Open BoekjeLouise M. Alcott
Op eigen wieken
D. Bolle, Rotterdam, druk 4, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Rozeknop
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Sylvia en hare luimen
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Uit Jo's schetsboek
Van Kampen, Amsterdam, druk 3, 1906

Open BoekjeLouise M. Alcott
Uit Tante Jo's snippermand
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1902

Open BoekjeLouise M. Alcott
Zonneschijntje
Van Kampen, Amsterdam, druk 2,

Open BoekjeP.J. Andriessen
De kinderen van den Hugenoot
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 4, ca. 1910

Open BoekjeC.G. Barth
De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1829

Open BoekjeJoh.H. Been
Van Neêrlands helden
Groot Nederland, Amsterdam, druk 2, 1929

Open BoekjeJoh.H. Been
Vogeltje Grijp
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2,

Open BoekjeBetsy
Een kinderreis door het Heilige Land
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1894

Open BoekjeBetsy
Grootvaders bril of een klein jokkentje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892

Open BoekjeBetsy
Na dezen verstaan
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1908

Open BoekjeBetsy
Weldoen zonder geld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895

Open BoekjeN.J. Bosma
De brief van de sultan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1982

Open BoekjeN.J. Bosma
De grote reis van Margje Blauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986

Open BoekjeN.J. Bosma
Een lied voor de vrijheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1985

Open BoekjeN.J. Bosma
Geus tegen wil en dank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969

Open BoekjeP. Brouwer
Morgenstond
E.J. Bosch, Nijverdal, druk 1, 1917

Open BoekjeJ.F. Buisman
Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Een gewichtig bezoek
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeCornelia
Belijdenis en leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1908

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
De heks van het Colenbargerbroek
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1929

Open Boekjee.a.
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeFannie Eden
Meer dan goud
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1899

Open BoekjeEduard
Meer dan overwinnaars
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896

Open BoekjeElisabeth
't Blijft Oranje boven!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeLaura Fitinghoff
De kinderen van de grote fjeld
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 5, 1948

Open BoekjeA. van der Flier
In den strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900

Open BoekjeA. van der Flier
Overwonnen door geweld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeE. Gerdes
's Levens worsteling
Capadose, Amsterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Christelijk leven
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1857

Open BoekjeE. Gerdes
De erfenis van Jonker Otto
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1898

Open BoekjeE. Gerdes
De kanten zakdoek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1867

Open BoekjeE. Gerdes
De spion
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
De verloren schuldbekentenis
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 5,

Open BoekjeE. Gerdes
Drie Hollandsche jongens
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1870

Open BoekjeE. Gerdes
Een Spaansche vastenavond
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1875

Open BoekjeE. Gerdes
Geld in 't water
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1871

Open BoekjeE. Gerdes
Geuzenwraak
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheim van den geus
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, ca. 1900

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheimzinnige kistje
Gebr. van Noortwijk, Schiedam, druk 3,

Open BoekjeE. Gerdes
In de duinen
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1858, De Hoogh te Amsterdam

Open BoekjeE. Gerdes
Twee zwervelingen, of Jood en Christen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1882

Open BoekjeE. Gerdes
Uit de duinen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 4, 1904

Open BoekjeKarel Goudriaan
Twee Haagsche vrienden
H. ten Brink, Arnhem, druk 3, 1921

Open BoekjeA. Hardenberg
Het einde draagt den last
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1, 1870

Open BoekjeHerman
Een gewichtig vraagteeken
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeSilas K. Hocking
Haar Benny
E. & M. Cohen, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeJ.C. Homoet
De hofnar van Gelre
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1924

Open BoekjeAletta Hoog
Vertellingen II
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De juichende kinderschaar
Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De kleinkinderen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verre landen en vreemde volken
Kirchner, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeP. Huet
Het verloren lammetje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1874

Open BoekjeJohanna
Booze Griet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJohanna
De veilige haven binnengeloopen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJohanna
Emma en haar broertje
Wenk & Birkhoff, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeJohanna
God verhoort het gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeJohannesL
Strijd en kroon
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1896, Donner te Leiden

Open BoekjeE. Kagemni
De worm die kaagt
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1926

Open BoekjeIda Keller
De paradijsbloem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeHugo Kingmans
De vaandrig van de Prins
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Utrecht, druk 1, 1930

Open BoekjeP.J. Kloppers
Blinde Frans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1856

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
Verspreide kinderverhalen
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1855

Open BoekjeJ.C. de Koning
De heilige historie aan kinderen verhaald
H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeCh. Krienen
Toch gered
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1909

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Bangerd en durf-al
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905

Open BoekjeJ. de Liefde
De diligence of de reis naar de stad der erfenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1908

Open BoekjeJ. de Liefde
De vrijbuiter
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1862, van Hoeve te Gorinchem

Open BoekjeJ. de Liefde
Miliczia van Praag, of de Bohemers in Londen
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeJ. de Liefde
Nathan de kajuitsjongen, of de reis naar Jeruzalen
Höveker, Amsterdam, druk 3, 1883

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Karel en zijn Fidel
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1880

Open BoekjeT.M. Looman
De Heer kent den weg der rechtvaardigen
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1899

Open BoekjeP. Louwerse
Toch Oranje boven!, of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672
H.A.M. Roelants, Schiedam, druk 1, 1879

Open BoekjeP. Louwerse
Trouw en ontrouw
Schillemans & Van Belkum, Zutphen, druk 2, 1908

Open BoekjeP. Louwerse
Verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, 1908

Open BoekjeP. Louwerse
Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, 1901

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Twee portretten
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Vader en dochter
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1887

Open BoekjeW. Mets Tz.
De goochelaar
A.H. Kalis, Buitenpost, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeW. Mets Tz.
De kinderen van den dronkaard, gevolgd naar de 8 teekeningen van G. Cruikshank; met bijschriften van
Gebr. Koster, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeW. Mets Tz.
De vrijbuiter
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 1, 1905

Open BoekjeW. Mets Tz.
Goud en kunst
C. den Boer jr., den Helder, druk 1, 1897

Open BoekjeW. Mets Tz.
Op de baren
P. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1895

Open BoekjeW. Mets Tz.
Wonderlijke avonturen van Munchhausen's achterkleinzoon
B.H. Smit, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeW.F. Oostveen
Uit het leven
J. Muusses, Purmerend, druk 1, 1882

Open BoekjeL. Penning
De held van Spionkop
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 6, 1927

Open BoekjeL. Penning
De watervloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
Onder de Vrijstaatsche vlag
D. Donner, Leiden, druk 1, 1901

Open BoekjeJ. Postmus
De frontieren over
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1904

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
Anneliesje uit den Achterhoek
A.J.G. Strengholt, Amsterdam, druk 1, 1941

Open BoekjeW. Schippers
Jan Starheim
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1921

Open BoekjeC. Schmid
De arme linnenwever en andere verhalen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1896

Open BoekjeC.F. Schöttelndreiër
Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894

Open BoekjeG. Schrijver
Jobje's avontuurlijke jeugd
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 3, 1936

Open BoekjeG. Schrijver
Toen moeder weg was ...
Daamen, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHesba Stretton
Grietjes kinderen
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeJ. Tillotson
Het uitgescheurde bijbelblad
Höveker, Amsterdam, druk 2,

Open BoekjeJ.G. Tobler
Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1822

Open BoekjeJan Veltman
De Vlaamsche scharenslijper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeJan Veltman
Een zoon en zijn moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJan Veltman
Trouwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeP. Vergers
De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje
J.C. van Schenk Brill, Doesborgh, druk 1, 1872

Open BoekjeP. Vergers
Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19e eeuw
Knierum & Duym, Gorinchem, druk 1, 1890

Open BoekjeAnne de Vries
De wijde wereld
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8, 1953

Open BoekjeO.F. Walton
Christoffels oude orgel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeO.F. Walton
Roode David
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1924

Open BoekjeNannie van Wehl
Aan den waterkant
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, druk 1, 1909

Open BoekjeNannie van Wehl
De boschjes-club
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 3, 1932

Open BoekjeNannie van Wehl
De buren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1907

Open BoekjeNannie van Wehl
De kleinkinderen van mevrouw Beukema
C. Morksi Czn., Dordrecht, druk 1, 1910

Open BoekjeNannie van Wehl
Do en Lo Verster
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1919

Open BoekjeD.K. Wielenga
Marapoe
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932

Open BoekjeD.K. Wielenga
Merkwaardig denken
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1933

Open BoekjeD.K. Wielenga
Oemboe Dongga
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1928

Open BoekjeB. Wielenga
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeW. van Wilkerdon
Teere Klaas
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Paul Kruger
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8,

Open Boekje