Brandende Kaarsen

Overzicht boekjes verschenen in Brandende Kaarsen
uitgaven van J.N. Voorhoeve te 's-GravenhageDeze bladzijde is nog in opbouw. Voorlopig wordt alleen een overzicht getoond

De heer is waarlijk opgestaan
32 blz., [1ste druk ]
Auteur Jo van Dorp-Ypma
Medeauteur Th. Delleman
Medeauteur L.C. Dufour

Serienummer 1

Laat uw licht schijnen : vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf
48 blz., [4de druk ]
Auteur C.H. Spurgeon

Serienummer 2

Paaschboodschap
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.K. Straatsma

Serienummer 3

De Heer is waarlijk opgestaan
28 blz., [1ste druk ]
Auteur A.K. Straatsma

Serienummer 3

Uw wil geschiede
[1ste druk ]
Auteur H.J. Honders

Serienummer 4

Zoo ik niet had geloofd : voorwoord van ds. L.D. Terlaal Poot
47 blz., [6de druk ]
Auteur L.J. van Leeuwen
Annotatie: Druk 1, 1936; 2, 1936; 3, 1937; 4, 1938; 5, 1942;

Serienummer 5

Vacantie van het ik?
[1ste druk ]
Auteur A.G. Barkey Wolf

Serienummer 6

De leerschool van het lijden : Nederlandsch van Roel Houwink
32 blz., [3de druk ]
Auteur Sören Kierkegaard

Serienummer 7

Laten we bidden : de weg tusschen God en ons
[7de druk ]
Auteur A.A. Wildschut

Serienummer 8

De taak der toekomst : een nieuwjaarswoord
31 blz., [1ste druk ]
Auteur B. Wielenga

Serienummer 8

De zegen van den arbeid
47 blz., [2de druk ]
Auteur J.H. Bavinck

Serienummer 9

Bijbel en blijheid
48 blz., [1ste druk ]
Auteur N. Buffinga

Serienummer 10

Heeft ons leven zin ?
30 blz., [4de druk ]
Auteur Joh. de Groot

Serienummer 11

De volheid in Jezus Christus : vertaal door P.H. Muller
32 blz., [1ste druk ]
Auteur Thurneysen

Serienummer 12

Bij U is vergeving
32 blz., [3de druk ]
Auteur A.K. Straatsma

Serienummer 13

Solidair
32 blz., [1ste druk ]
Auteur A. van Selms

Serienummer 14

Ik ben het licht der wereld : vertaald door C.J.M. van Elten
47 blz., [2de druk ]
Auteur Thurneysen

Serienummer 14

Ik ben het licht der wereld : vertaald door C.J.M. van Elten
48 blz., [3de druk ]
Auteur Thurneysen

Serienummer 14

Ik ben het licht der wereld : vertaald door C.J.M. van Elten
48 blz., [7de druk ]
Auteur Thurneysen

Serienummer 15

Ik ben de opstanding : vertaald door A.A. Wildschut
48 blz., [1ste druk ]
Auteur Karl Barth

Serienummer 15

Ga toch niet aan uw knecht voorbij : twintig overdenkingen van prof. dr. Karl Barth, vertaald door A.A. Wildschut
48 blz., [2de druk ]
Auteur Karl Barth

Serienummer 16

Vrede zij u : uit het Deensch door J. Henzel
32 blz., [1ste druk ]
Auteur H. Fuglsang Damgaard

Serienummer 17

Niets hebbend en alles bezittend : vertaald door dr.ir. H.G. van Beusekom
47 blz., [2de druk ]
Auteur Toyohiko Kagawa

Serienummer 17

Niets hebbend en alles bezittend : vertaald door dr.ir. H.G. van Beusekom
47 blz., [5de druk ]
Auteur Toyohiko Kagawa

Serienummer 18

Storm en stilte
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.K. Straatsma

Serienummer 18

Storm en stilte
31 blz., [3de druk ]
Auteur A.K. Straatsma

Serienummer 19

Er is een plan voor deze wereld
32 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Telder

Serienummer 19

God weet het
32 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Telder

Serienummer 19

Er is een plan voor deze wereld
32 blz., [4de druk ]
Auteur P. Telder

Serienummer 20

Weest daders van het woord : een woord voor den tegenwoordigen tijd, ter overdenking aangeboden door
79 blz., [3de druk ]
Auteur Sören Kierkegaard

Serienummer 22

... Maar de Heere denkt aan mij
32 blz., [3de druk ]
Auteur Joh. de Groot

Serienummer 22

... Maar de Here denkt aan mij
31 blz., [7de druk ]
Auteur Joh. de Groot

Serienummer 23

Het leven als daad
32 blz., [3de druk ]
Auteur G. Bos

Serienummer 24

Levensroes en bezinning
[1ste druk ]
Auteur J.H. Bavinck

Serienummer 25

Op de grens van leven en dood
[1ste druk ]
Auteur A.C. van Uchelen

Serienummer 25

Het leven een loflied
30 blz., [1ste druk ]
Auteur A.C. van Uchelen

Serienummer 26

Een spiegel der wereld
79 blz., [1ste druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 26

Een spiegel der wereld
79 blz., [4de druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 28

De ijzeren deur opengesprongen
31 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Stegenga Azn

Serienummer 29

Het waagstuk van het huwelijk
[1ste druk ]
Auteur A.G. Barkey Wolf

Serienummer 30

De kracht der zwakken
31 blz., [1ste druk ]
Auteur Thurneysen

Serienummer 31

God en het lijden
30 blz., [1ste druk ]
Auteur J.J. Buskes jr.

Serienummer 32

Roeping
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A. Th. Stegenga

Serienummer 33

Gisteren en heden dezelfde
[1ste druk ]
Auteur A.G. Barkey Wolf
Medeauteur J.H. Bavinck
Medeauteur A.K. Straatsma

Serienummer 34

Bestuurt God de wereld?
31 blz., [3de druk ]
Auteur G. Bos

Serienummer 35

De zegen der onverhoorde gebeden
31 blz., [1ste druk ]
Auteur Joh. de Groot

Serienummer 35

De zegen der onverhoorde gebeden
30 blz., [5de druk ]
Auteur Joh. de Groot

Serienummer 36

De tijdgeest en de boodschap der kerk : uit het Deensch door J. Henzel
31 blz., [1ste druk ]
Auteur H. Fuglsang Damgaard

Serienummer 37

Onze wachtpost
32 blz., [2de druk ]
Auteur A.A. Wildschut

Serienummer 38

De verborgenheid van God
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.C. van Uchelen

Serienummer 39

Pinksteren in oorlogstijd
30 blz., [1ste druk ]
Auteur N. Stufkens

Serienummer 40

De dingen die boven zijn
[1ste druk ]
Auteur O. Norel
Medeauteur J.H. Bavinck
Medeauteur Joh. de Groot

Serienummer 41

Onze geestelijke goederen
31 blz., [1ste druk ]
Auteur W.J. Aalders

Serienummer 42

Hebt goeden moed, ik heb de wereld overwonnen
32 blz., [1ste druk ]
Auteur R.C. Harder

Serienummer 43

De nieuwe wereldorde : kerstmeditaties
46 blz., [1ste druk ]
Auteur A.C. van Uchelen

Serienummer 43

Het nieuwe begin : drie kerstmeditaties
47 blz., [5de druk ]
Auteur A.C. van Uchelen

Serienummer 44

Tekst zonder titel : 1 Petrus 5
30 blz., [1ste druk ]
Auteur S.F.H.J. Berkelbach van den Sprenkel

Serienummer 45

In de nachtwake
[1ste druk ]
Auteur P. Stegenga Azn.

Serienummer 46

En toch is God liefde
31 blz., [2de druk ]
Auteur F.W.A. Korff

Serienummer 47

Huis aan huis Paschen
31 blz., [1ste druk ]
Auteur G. van Veldhuizen Azn.

Serienummer 48

Is er een middenweg tusschen Ja en Neen?
31 blz., [1ste druk ]
Auteur G. Bos

Serienummer 48

Is er een middenweg tusschen Ja en Neen?
31 blz., [2de druk ]
Auteur G. Bos

Serienummer 49

Gevangenisnood en gebed
[1ste druk ]
Auteur A.G. Barkey Wolf

Serienummer 50

Het geloof ons een en ons al
31 blz., [1ste druk ]
Auteur F.W.A. Korff

Serienummer 51

Wij leven.... maar hoe? : enkele opmerkingen over christelijke levensstijl
31 blz., [1ste druk ]
Auteur J.C. Gilhuis

Serienummer 52

Voorbede
30 blz., [1ste druk ]
Auteur Joh. de Groot

Serienummer 53

Optimisme dat stand houdt
31 blz., [1ste druk ]
Auteur P.M. Legêne

Serienummer 54

Jeugdappèl
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.A. Wildschut

Serienummer 55

Stroomen van levend water
28 blz., [1ste druk ]
Auteur A.G. Barkey Wolf

Serienummer 56

Leven uit den geest
32 blz., [2de druk ]
Auteur M. van Rhijn

Serienummer 57

Geloof. Een persoonlijk getuigenis
30 blz., [1ste druk ]
Auteur D. Hans

Serienummer 58

Leven bij de Bijbel
44 blz., [2de druk ]
Auteur J.H. Bavinck

Serienummer 59

Oproep tot overtuiging
[1ste druk ]
Auteur Strijd

Serienummer 60

Blijdschap
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.A. Wildschut

Serienummer 61

Europa, de verloren zoon
30 blz., [1ste druk ]
Auteur H. Berkhof

Serienummer 62

Gezegende sleur
30 blz., [1ste druk ]
Auteur A. van Selms

Serienummer 63

Bruiloft te Kana
31 blz., [1ste druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 64

De glorie tegemoet
[1ste druk ]
Auteur A.C. van Uchelen

Serienummer 65

Je mag blij wezen
[1ste druk ]
Auteur P. ten Have

Serienummer 66

Het feest gaat door : twee gelijkenissen
31 blz., [1ste druk ]
Auteur Walter Lüthi

Serienummer 67

Daarom zing ik
29 blz., [1ste druk ]
Auteur C.B. Bavinck

Serienummer 68

Met God en met ere
[1ste druk ]
Auteur H.A. Visser

Serienummer 69

Zeven beden en levenspractijk : het Onze Vader
30 blz., [1ste druk ]
Auteur P.N. van Schouwenburg

Serienummer 70

'n Partijtje Voetbal
29 blz., [2de druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 71

Opname noodzakelijk : ziekenboekje
[1ste druk ]
Auteur R. van der Mast

Serienummer 72

Al luisterende : bijbelrooster
[1ste druk ]
Auteur A.A. Wilschut

Serienummer 73

Een venster naar de hemel
32 blz., [1ste druk ]
Auteur H.A.C. Hildering

Serienummer 74

Kinderen der wijsheid
[1ste druk ]
Auteur A. Vinet

Serienummer 75

En toch licht
31 blz., [1ste druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 75

En toch licht
31 blz., [4de druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 76

De grote bevrijding : paasboekje
[1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis

Serienummer 77

Bruiloftskinderen of begrafenisgangers
[1ste druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smit

Serienummer 78

De uitgestoken hand
31 blz., [1ste druk 1951]
Auteur J.H. e.a. Sillevis Smit

Serienummer 79

Het gesloten huwelijk
[1ste druk ]
Auteur Walter Lüthi

Serienummer 80

Als het begon te lichten : met een paasverhaal van Jo van Dorp-Ypma
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis

Serienummer 81

Waarom Christus?
[1ste druk ]
Auteur Emil Brunner

Serienummer 82

Het geloof der kinderjaren
[1ste druk ]
Auteur G.C. van Niftrik

Serienummer 83

Pasen in paniekstemming
[1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis
Medeauteur J.H. Bavinck

Serienummer 84

Nachtlanding
31 blz., [2de druk ]
Auteur J.H Sillevis Smitt
Medeauteur Anthony van Kampen
Medeauteur Anthony van Kampen

Serienummer 84

Nachtlanding
31 blz., [5de druk ]
Auteur Anthony van Kampen
Medeauteur J.H Sillevis Smitt
Medeauteur J.H Sillevis Smitt

Serienummer 85

Jong Nederland wil leven
[1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis

Serienummer 86

Onze houding tegenover Rome
[1ste druk ]
Auteur A.A. van Ruler

Serienummer 87

Het keerpunt
31 blz., [1ste druk ]
Auteur J.H Sillevis Smitt
Medeauteur Anthony van Kampen

Serienummer 88

Heden overleed tot onze blijdschap de dood
30 blz., [2de druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis

Serienummer 89

Licht in de kerstnacht
31 blz., [2de druk ]
Auteur Wilma
Bandontwerper Kees van Lent

Serienummer 90

Kerstbrood
31 blz., [2de druk ]
Auteur Anthony van Kampen
Medeauteur J.H Sillevis Smitt

Serienummer 91

Zou God wel aan mij denken?
29 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Lugtigheid

Serienummer 93

De christelijke school en de wetenschap
[1ste druk ]
Auteur A.A. van Ruler

Serienummer 95

Het proces om Jezus
[1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis

Serienummer 96

En het geschiedde in die dagen
31 blz., [1ste druk ]
Auteur Sandor Szakovec
Medeauteur J.H. Sillevis Smitt

Serienummer 97

Gewoon mens of ...?
31 blz., [1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis
Medeauteur J.M. van Walsum-Quispel, J.M. van

Serienummer 98

Gods ultimatum
[1ste druk ]
Auteur J.H. J.H. Sillevis Smitt
Medeauteur N. Garkow

Serienummer 99

Alleen de Meester maakt het Pasen
[1ste druk ]
Auteur A.T.W. de Kluis

Serienummer 100

De lege plaats bezet
31 blz., [3de druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt
Medeauteur J.M. van Walsum-Quispel

Serienummer 101

Hij is het
31 blz., [3de druk ]
Auteur J.H. Sillevis Smitt
Medeauteur Axel Hambraeus