Auteur


Alfien Grietje Lameris-Bolt
* Groningen, 20-2-1912 - † Haren, 4-12-1991.

Onderwijzeres van beroep. Heeft achtereenvolgens gewoond in Groningen, Houston, Los Angeles, Tarakan (Borneo), Tjepoe, Cheribon en Batavia. Geinterneerd in Japans concentratiekamp in Soerabaja en Semarang, in gezinskamp Bandoeng, Groningen,Curacao, Trinidad, Haren.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Marientje mag ook mee
110blz., [3de druk , 1976]
Illustrator Corrie van der Baan
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1964; 2, 1970; 5, herziene, 1973;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur