kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Wiek Akkermans
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Ben Baarsma
- Richard Backers
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- Paula Barnhoorn
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula Bömer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Rachèl van den Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Hemmo Clevering
- John Cornelisse
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Sytze Fokkema
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Wim van der Gracht
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Robert van 't Hul
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- Bruin Kloppenburg
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Johan Kranendonk
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- S. Mense
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Wouter Middel
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Dick van der Steen
- Albert Steenhuis
- Leny Stelwagen
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Victor Veldkamp
- Pieter Verdonk
- R. Vernimmen
- Jacqueline van Vessem
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Gea van Wijk
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Willem Wim
- Ria Winters
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken, volgens worldcat.org. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Waakt en bidt
Waar 't werkelijk kerstfeest was
Waar blijft ons afval?
Waar blijft Pol?
Waar de bron ontspringt
Waar de kaarsen branden
Waar de winden waaien
Waar de zeewind waait
Waar een wil is, is een weg
Waar het vuur brandt
Waar Hij zendt ...
Waar is Arieke?
Waar is de tas, Jaap?
Waar is Knabbel?
Waar is mijn thuis?
Waar is Nelleke?
Waar is Pimpeltje?
Waar is Teun de schildpad?
Waar kinderen wonen
Waar kleuters graag naar luisteren
Waar liefde is daar is God
Waar liefde is, daar is ook God
Waar liefde woont
Waar liefde woont ....
Waar loopt deze weg naartoe?
Waar vrijheid eeuwen stond
Waar wolven wonen
Waar woont het geluk?
Waar zijn de konijntjes?
Waar zijn mijn kinderen?
Waardoor Jaapje zo'n blij kerstfeest had
Waardoor Reintje geholpen werd
Waarheen zijn ster hem bracht, ssn verhaal uit Zuid-Afrika
Waarom
Waarom de torens zingen
Waarom de tram stil stond ...
Waarom doe je dat, Jettie?
Waarom doe je dit, Marcel?
Waarom doe je dit, Marcel?
Waarom eet gij eieren op Paschen?
Waarom Jopie bang was
Waarom Kees een kerstboom kreeg
Waarom Lucy honger moest lijden
Waarom Maarten dienst nam
Waarom Mary Jones een gedenkteken kreeg en Een barre bergtocht
Waarom niet heden?
Waarom niet tevreden?
Waarom Oranje?
Waarom stelt gij belang in de prediking van het Evangelie onder de heidenen?
Waarom tante langer bleef logeren
Waarom toch, Wim?
Waarom vader het begreep
Waarom Willem altijd zijn versje kent
Waarom willen grote mensen toch altijd verhuizen?
Waarom?
Waarom?
Waartoe groote rampen soms dienen moeten
Wachten op de kraakwagen
Wachten op elkaar
Wagen in de wildernis
Waikri
Waikri's jachtavontuur
Wakker in alles
Walcheren in nood
Waldenzenstrijd
Waldi
Waltéla
Walter
Walter en het boskonijntje
Walther en Billy aan het westelijk front
Walther en Billy op de Titanic
Walvoort's zanger
Wambo de jonge Papoea
Wambo de zwarte zwerver
Wambo vindt het geluk
Wanneer uw pad loopt door de zee
Want het veerhuis roept
Want wie zijn God tot vriend heeft
Wapenbroeders
Wapensmid
Wardje Rap
Wardjo's grote plan
Ware moed
Ware rijkdom
Ware verhalen voor de jeugd
Ware verhalen voor de jeugd
Waren dat geen paar flinke jongens
Wari van de Koeboes
Was dat niet aardig?
Was het een fijne middag, Keesje?
Was het toeval?
Was hij een dwaas?
Wat Anki er van dacht
Wat Bartje kreeg
Wat Bep en Leni deden
Wat Bertie aan de slootkant vond
Wat blijft
Wat Boeboe in de spiegel zag
Wat Bram Brons in enkele dagen beleefde
Wat Corrie vond en wat ze deed
Wat Dahlia kreeg
Wat de Heere belooft
Wat de heilige kris vertelde
Wat de kerstboom ons te zeggen heeft
Wat de kerstboomen vertelden
Wat de kleine Margaretha deed
Wat de lelie ons leert
Wat de liefde tot Christus vermag
Wat de liefde van Christus vermag
Wat de liefde vermag
Wat de liefde vermag
Wat de liefde vermag
Wat de liefde vermag of de Macht der liefde
Wat de maanden brengen
Wat de maanden brengen
Wat de mensch zaait zal hij ook maaien
Wat de oude toren vertelt
Wat de sterren vertelden
Wat de uil zag
Wat de vogels ons vertellen
Wat de vraag eens kind uitwerkte
Wat de zee aanspoelde
Wat de zon weer deed schijnen
Wat deed Jezus voor u? wat doet gij voor Hem?
Wat den toorn stilde
Wat doe je nu weer, Martijn?
Wat doen jullie Han en Hanneke?
Wat doen we met de kinderen, die onze zondagsschool verlaten
Wat doet gij voor Mij?
Wat dokter Slamet vertelt
Wat een avonturen!
Wat een kind doen kan, of de dochter van een dronkaard
Wat een spannende rit was dat!
Wat een syrischen herdersjongen overkwam
Wat een tentoonstelling al vertelt
Wat een veder met een weinig Olie al uitrichten kan
Wat een verrassing!
Wat een vreemd kerstfeest
Wat een zaterdagmiddag
Wat Emma verzweeg
Wat er gebeuren kan en Met kersttijd
Wat er na het kerstfeest gebeurde
Wat er te Waterloo voorviel, 18 Juni 1815
Wat er van Wim's ledigloopen kwam
Wat er zoal in het bos gebeurde
Wat fijn, Annelot!
Wat ga je doen Margreet
Wat ga je doen, Niels?
Wat gebeurt er met Jan Jaap?
Wat Gerard voor Bertha deed
Wat God samenvoegt
Wat Gods genade vermag in een jong kind
Wat Grietje van de kiekentjes leerde
Wat Grietje van de kuikentjes leerde
Wat grootmoeder voorspelde
Wat Hansje gaf
Wat hem overwon
Wat het einde werd
Wat het gebed vermag
Wat het lijstertje zong
Wat het Surinaamse oerwoud ons vertelt
Wat het turfschip bracht
Wat hij miste
Wat hij miste
Wat is dat met die klas?
Wat is er gebeurd?
Wat is er met Fien?
Wat is er tussen Roosje en Rita?
Wat is er van de nacht?
Wat is hard?
Wat is pasen?
Wat Jan worden wou
Wat Jezus vertelt
Wat kan ik geven
Wat kinderen kunnen doen
Wat Koos ontdekte
Wat kwaad stak er in
Wat Liesje op het kerkplein vond
Wat ligt er op het duinpad?
Wat Lolit en Asja op reis beleefden
Wat Maria door haar praten veroorzaakte
Wat Marjon vond
Wat Mies schreef
Wat moeder aan Adolf vertelde
Wat moeder ons uit den bijbel vertelde
Wat moeder voor haar jongen achterliet
Wat niemand kon
Wat Noach bewaart
Wat nu, Marieke-Marijke?
Wat ons uit het oude boek verteld wordt
Wat oom vertelde
Wat Piet en Mieke vinden
Wat Roentje Robbedoes leerde
Wat Samuel met de vogels zingt
Wat Sandra voor Lorette verborgen houdt
Wat scheper Bas zei
Wat Steef vergat
Wat tikken kan beduiden
Wat tikken kan beduiden
Wat twee kinderen deden
Wat was het moeilijkst?
Wat weet jij van de bijbelse geschiedenis?
Wat weet jij van de bijbelse geschiedenis?
Wat weet jij van de kerkgeschiedenis?
Wat weet jij van de vaderlandse geschiedenis?
Wat weet jij van de vaderlandse geschiedenis?
Wat wilt gij worden
Wat zal het zijn
Wat zal ik worden?
Wat zal ik worden?
Wat zegt de schrift?
Wat zegt Gods wet tot kinderen?
Wat zullen ze er mede doen?
Water en land
Water en vuur
Water en vuur
Water en vuur
Water en wind
Water over Holland
Water voor de bosjesmannen
Water, wind en vuur
Watergevecht
Waterloo
Waterloo 1815
Waterloo na 100 jaren herdacht
Waterloo na 100 jaren herdacht
Waterrotten
Watje
We beginnen toch pas
We maken het dorp van Sadjo
We zijn niet bang
We zullen ze krijgen, die moffen!
Webster
Wedergeboorte
Wedergevonden
Wedloop door brandend gevaar
Wedloop met de dood
Weduwe Johansen en haar kinderen
Weer bij moeder
Weer een jaartje ouder
Weer feest!
Weer kandeelfeest
Weer oranje boven!
Weerzien met Anne-Marie
Weerzien van Han
Wees blij met ons
Wees een zegen
Wees getrouw tot den dood, of Paul's overwinning
Wees zacht voor hen....
Weet je wat ik heb gezaaid?
Weet je wat ik krijg?
Weezen-almanak voor het jaar 1872, jaargang 1
Weezen-almanak voor het jaar 1873, jaargang 2
Weezen-almanak voor het jaar 1874, jaargang 3
Weezen-almanak voor het jaar 1875, jaargang 4
Weezen-almanak voor het jaar 1876, jaargang 5
Weezen-almanak voor het jaar 1877, jaargang 6
Weezen-almanak voor het jaar 1878, jaargang 7
Weezen-almanak voor het jaar 1879, jaargang 8
Weezen-almanak voor het jaar 1880, jaargang 9
Weezen-almanak voor het jaar 1881, jaargang 10
Weezen-almanak voor het jaar 1882, jaargang 11
Weezen-almanak voor het jaar 1883, jaargang 12
Weezen-almanak voor het jaar 1884, jaargang 13
Weezen-almanak voor het jaar 1885, jaargang 14
Weezen-almanak voor het jaar 1886, jaargang 15
Weezen-almanak voor het jaar 1887, jaargang 16
Weezen-almanak voor het jaar 1888, jaargang 17
Weezen-almanak voor het jaar 1889, jaargang 18
Weezen-almanak voor het jaar 1890, jaargang 19
Weezen-almanak voor het jaar 1891, jaargang 20
Weezen-almanak voor het jaar 1892, jaargang 21
Weezen-almanak voor het jaar 1893, jaargang 22
Weezen-almanak voor het jaar 1894, jaargang 23
Weezen-almanak voor het jaar 1895, jaargang 24
Weezen-almanak voor het jaar 1896, jaargang 25
Weezen-almanak voor het jaar 1897, jaargang 26
Weezen-almanak voor het jaar 1898, jaargang 27
Weezen-almanak voor het jaar 1899, jaargang 28
Weezen-almanak voor het jaar 1900, jaargang 29
Weezen-almanak voor het jaar 1901, jaargang 30
Weezen-almanak voor het jaar 1902, jaargang 31
Weezen-almanak voor het jaar 1903, jaargang 32
Weezen-almanak voor het jaar 1904, jaargang 33
Weezen-almanak voor het jaar 1905, jaargang 34
Weezen-almanak voor het jaar 1906, jaargang 35
Weezen-almanak voor het jaar 1907, jaargang 36
Weezen-almanak voor het jaar 1908, jaargang 37
Weezen-almanak voor het jaar 1909, jaargang 38
Weezen-almanak voor het jaar 1910, jaargang 39
Weezen-almanak voor het jaar 1911, jaargang 40
Weezen-almanak voor het jaar 1912, jaargang 41
Weezen-almanak voor het jaar 1913, jaargang 42
Weezen-almanak voor het jaar 1914, jaargang 43
Weezen-almanak voor het jaar 1915, jaargang 44
Weezen-almanak voor het jaar 1916, jaargang 45
Weezen-almanak voor het jaar 1917, jaargang 46
Weezen-almanak voor het jaar 1918, jaargang 47
Weezen-almanak voor het jaar 1919, jaargang 48
Weezen-almanak voor het jaar 1920, jaargang 49
Weezen-almanak voor het jaar 1921, jaargang 50
Weezen-almanak voor het jaar 1922, jaargang 51
Weezen-almanak voor het jaar 1923, jaargang 52
Weezen-almanak voor het jaar 1924, jaargang 53
Weezen-almanak voor het jaar 1925, jaargang 54
Weezen-almanak voor het jaar 1926, jaargang 55
Weezen-almanak voor het jaar 1927, jaargang 56
Weezen-almanak voor het jaar 1928, jaargang 57
Weezen-almanak voor het jaar 1929, jaargang 58
Weezen-almanak voor het jaar 1930, jaargang 59
Weezen-almanak voor het jaar 1931, jaargang 60
Weezen-almanak voor het jaar 1932, jaargang 61
Weezen-almanak voor het jaar 1933, jaargang 62
Weezen-almanak voor het jaar 1934, jaargang 63
Weezen-almanak voor het jaar 1935, jaargang 64
Weezen-almanak voor het jaar 1936, jaargang 65
Weezen-almanak voor het jaar 1937, jaargang 66
Weezen-almanak voor het jaar 1938, jaargang 67
Weezen-almanak voor het jaar 1939, jaargang 68
Weezen-almanak voor het jaar 1940, jaargang 69
Weezen-almanak voor het jaar 1941, jaargang 70
Weezen-almanak voor het jaar 1942, jaargang 71
Weezen-almanak voor het jaar 1943, jaargang 72
Weg met het Spanjolennest!
Weggedreven
Weggeduwden
Weggeloopen
Weggeloopen
Weggewaaide jongens
Wegpiraten
Wegwijzer door den Bijbel
Wel en wee met de 'Piraat'
Wel gefeliciteerd!
Weldoen zonder geld
Welke weg?, of roept ze binnen en vertelt hun van Jezus
Welkom in het leven!
Welkom thuis, Hermelijn
Wellington en Oom Tom , of De held dezer wereld vergeleken met den held in Jezus Christus
Wendelmoet van Monnikendam
Wending
Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1918
Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1920
Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1923
Wenzel's erfenis, of Getrouw tot in den dood
Wenzel, de arme student
Werk
Werken der duisternis of Antwerpen in 1582-1583
Werner wint het
Wervelwind
Westhill
Wever John krijgt ander werk
Wiben Peter, de zeeroover van Helgoland
Wibold de kloosterling
Wibren
Wicky, of Uwe ogen zullen den Koning zien in Zijne schoonheid
Wie de fiets kreeg
Wie de prijs kreeg
Wie gaat mee naar Bethlehem?
Wie had dat gedacht!
Wie had dat kunnen denken?
Wie heeft alles gemaakt?
Wie heeft geroepen?
Wie is de Rode Pimpernel?
Wie is Johanna Veltman?
Wie is mijn moeder?
Wie is mijn naaste?
Wie is mijn naaste?
Wie is mijn naaste?
Wie Jezus voor kinderen is en wat hij voor jeugdigen doet
Wie kijkt er mee, en luistert meteen?
Wie leest er eens voor?
Wie luistert er mee?
Wie stuurt oma een kaartje?
Wie was de dief? of het verloren zakmes
Wie was de moedigste?
Wie was de rijkste?
Wie was de sterkste?
Wie weet de droom?
Wie wel doet wel ontmoet
Wie wil er mijn oorhangers zien?
Wie zich verhoogt ...
Wiebeke Reimers
Wiebeltje en de sterrenregen
Wiebeltje Terpstra
Wiebesma, de stroper
Wieland de smid
Wien God bewaart, is wel bewaard
Wiens kind?
Wies
Wies in de knoei
Wiesje en de zwarte poes
Wiesje's verjaardag
Wietse wou wat anders
Wietze, de held van 't kerkedak
Wij buigen nooit!
Wij durven
Wij en ons ezeltje, uit het Engelsch door Silvanus
Wij gaan naar Bethlehem
Wij hebben één Vader
Wij hebben zijn ster gezien
Wij heten allebei Joost
Wij leven maar eens
Wij leven vrij, wij leven blij
Wij lezen al, deel 1
Wij lezen al, deel 1
Wij lezen al, deel 2
Wij lezen al, deel 3
Wij lezen al, deel 3
Wij lezen al, deel 4
Wij lezen al, deel 4
Wij lezen al, deel 5
Wij lezen al, deel 7
Wij meisjes van de meisjesvergadering
Wij reizen met elkander
Wij reizen samen
Wij waren er ook bij
Wij weten niets; God regeert
Wij willen werken
Wij zijn jong!
Wij zijn nooit alleen
Wij zijn rebellen
Wijbrandt Aertsen
Wijs mij de weg
Wikje krijgt een poes
Wil en Til
Wil je vrij zijn, Lilly?
Wil tegen wil
Wil Wagenaar op "de Uitkijk"
Wilde Anton
Wilde Freekie
Wilde Job
Wilde Kees en moeders wonde
Wilde Teunis
Wilde Walter
Wilde Wietse
Wilde Wietske
Wildvogel
Wilhelm, de Banneling van Wieringen
Wilhelmina van Oranje 1898-1948
Wilhelmus
Will vertelt
Willem
Willem de bijbelverspreider
Willem de Zwijger
Willem de Zwijger de vader des vaderlands
Willem en Gretha
Willem en Jan
Willem Houtkamp
Willem III
Willem Lievensz.
Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman
Willem Tell
Willem Tell, de Zwitsersche vrijheidsheld
Willem uit den kermiswagen
Willem van den Holm, of wat een beet van een hond kan uitwerken
Willem van der Meij
Willem van Dijk
Willem van Oranje
Willem van Oranje
Willem van Straal
Willem Wijcherts
Willem Wijcherts
Willem, Prins van Oranje
Willemien uit de Drechtsteeg
Willems getuigschrift
Willems offer
William Carey
William Carey
William Chalmers Burns
William de kolendrager
William Green of het kind uit een der achterbuurten van Londen
William Tyndale, de engelse schatdelver
Williams grote ommekeer
Willy en het hertejong
Willy op het bewoonde eiland
Willy's hartewens
Willy's offer
Wim
Wim
Wim
Wim de kleine schipper
Wim en Karel en de bevrijding
Wim en Karel in het verzet
Wim en Karel in oorlogstijd
Wim en Kim
Wim en Mien
Wim en Wouter gaan logeren
Wim en Wouter in de herfst
Wim en Wouter spelen soldaatje
Wim en zijn Bijbel
Wim en zijn Ka
Wim en zijn poesje
Wim's avonturen
Wim's feestdag
Wimpie
Wimpie Lodigijs
Wind in de zeilen
Wind in de zeilen
Wind in de zeilen, deel 1
Wind in de zeilen, deel 10
Wind in de zeilen, deel 4
Wind in de zeilen, deel 5
Wind in de zeilen, deel 6
Wind in de zeilen, deel 7
Wind in de zeilen, deel 8
Wind in de zeilen, deel 9
Windvang
Winifred
Winnen!
Winnetou en de zeerovers
Winnetou's dood
Winnetou, het opperhoofd der apachen
Winst door verlies
Winter 1944
Winter in Alaska
Winter in Tirol
Winter op de Klaverwei
Winteravond-vertellingen
Winterlooveren
Winterrozen
Wip Wap Wolletje
Wippertje
Witkop
Witte Beer
Witte sneeuw en hulst met rode besjes
Witter dan sneeuw
Witter dan sneeuw
Wllem en de pruiken-bollen
Woeste Warto, of Vader ik heb gezondigd
Woestijnbloem
Woestijngieren
Wolf mijn vriend
Wolfert, de jonge Saks
Wolken en zon
Wolken met zilveren rand
Wolletje zwartoog
Wolven in Mongolië
Wonder op wonder!
Wonderbaar geleid
Wonderbare leiding
Wonderbare leiding
Wondere wegen
Wonderen
Wonderen
Wonderen in de strijd
Wonderen van uw hand
Wonderlijk bevrijd
Wonderlijk geleid
Wonderlijk zijn 's Heeren wegen
Wonderlijke avonturen van Munchhausen's achterkleinzoon
Wonderlijke wegen
Wonderlyck en Wierelijn
Wongo's offer
Woonwagens in het dorp
Woord voor woord
Woord voor Woord
Woorden van een grijsaard
Wopke uit kamperen
Worstelen en ontkomen, of De eerste jaren van het stadhouderschap van Willem III, Prins van Oranje
Wouda of het gevonden kind
Woudlopers in Papoealand
Wout de brandweerjongen
Wout de scheepsjongen
Wout en de douanier
Wout Hekkert wint
Wouter
Wouter
Wouter en de kippendief
Wouter en de postkanarie
Wouter en de praathond
Wouter en het ezelgeheim
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter in een witte wereld
Wouter Mastberg of een dubbel geboortefeest
Wouter raakt zoek
Wouter weet van wanten
Wouter wordt geen visserman
Wouters grote dag
Woutertje wegloop
Woutje en het vinkje
Wraak in Batakland
Wraak in de nacht
Wrak onder water
Wreekt uzelf niet
Wuildershoeve
Wybe Wevers, de bevelhebber
Wybe Wevers, de vrije geus
Wybe Wevers, de zwarte colonel
Wybo