kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Wiek Akkermans
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Ben Baarsma
- Richard Backers
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- Paula Barnhoorn
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula Bömer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Rachèl van den Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- Lokke Bijma
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Hemmo Clevering
- John Cornelisse
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Sytze Fokkema
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Wim van der Gracht
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Robert van 't Hul
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- Bruin Kloppenburg
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Johan Kranendonk
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- S. Mense
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Wouter Middel
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Dick van der Steen
- Albert Steenhuis
- Leny Stelwagen
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Victor Veldkamp
- Pieter Verdonk
- R. Vernimmen
- Jacqueline van Vessem
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Gea van Wijk
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Willem Wim
- Ria Winters
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken, volgens worldcat.org. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
S.O.S.
S.O.S.! Wij komen
S.O.S.-omnibus
Sabotage op Old Mike
Sabotage rond het wad
Sadjem het sloofje uit de waroeng
Saka, de vluchteling uit Ambon
Salaka
Sally en zijn hondje
Salo en de rode zeep
Sam
Sam Franken's spaarbank
Sam of de dageraad der vrijheid in Nederland
Sambi
Samen ben je niet alleen
Samen delen
Samen naar opa Beun
Samen op weg
Samen spelen
Samen uit, samen thuis
Samenspraak tusschen 3 personen voor christelijke jongedochtersvereenigingen
Sammie gaat op stap
Samoea en Ronto
Sampie
Samuël
Samuel
Samuel
Samuel en Saul
Samuel op zee
Samuel's erfenis
San de herdersjongen
San-Yan en de zwarte tijger
Sander
Sander Baars
Sander Westerhout geeft gas
Sanderke's reis naar Gods heilige zaal
Sanderkes grote feest
Sandra ontdekt een geheim
Sanne
Sanne
Sanne en Marjolein
Sanne's ontdekking
Sannetje
Sannie van Sterkfontein
Sans-ear de woudloper
Santal-kinderen
Sara komt thuis
Sara Sanders
Sara, het jodenmeisje
Sarie en haar vriendinnen
Sariti
Sarma
Saskia
Saskia's vlucht
Satans handlangers
Saul en David
Saul en David
Saulus of door de duisternis tot het licht
Saulus of door duisternis tot het licht
Schaakmat
Schaakspel in de wildernis
Schaduw en licht
Schaduw en zonneschijn
Schaduw...? Dan schijnt de zon!
Schapen van de kudde
Schapen zonder herder
Scheepje onder Jezus' hoede
Scheepje spelen en andere verhalen
Scheepsmaat Woeltje
Schema's voor lezingen I
Schema's voor lezingen II
Schemering
Scherven brengen geluk
Scherven brengen geluk
Scherven-Mie
Schetsen en verhalen uit de kerkgeschiedenis
Schetsen uit de gewijde en de ongewijde geschiedenis
Schetsen uit de pastorie te Mastland
Schetsen uit het leven van den Heere Jezus
Schetsen uit het leven van den Heere Jezus
Schetsen uit het leven van weduwen in Engelsch-Indië
Schieringers
Schilder in den dop
Schilderjantje
Schip der verstekelingen
Schip op de Westergronden
Schipbreuk op Malta
Schipper Douma
Schipper Sjarnov
Schipper Wessels
Schippers lief en leed
Schippersjongens
Schipperskinderen
Schipperskinderen aan de wal
Schippersmelodie
Schipperstragiek
Schobbejakken
Schobbertje
Schobbertje
Schoenpoetsertje en ...?
School en kind
School en zending
Schoolbijbel voor de kleinen
Schoolbijbel voor de kleinen
Schoolbijbel voor de kleinen
Schoolbijbel voor de kleintjes
Schoolbijbel voor de kleintjes
Schooljongen
Schooljongens
Schoolreisje naar Vlieland
Schoolslag
Schoolvriendinnen
Schoonheidskoningin
Schoten in de nacht
Schoten in het bos
Schotse geloofshelden en heldinnen
Schreden naar Christus
Schuiven gaan ze!
Schuld!
Schuldige liefde
Schuw den leugen
Seerp van Galema en zijne tijdgenooten
Seiners en spionnen
Selcart
Selim, de jonge mohammedaan
Sepp
Serie boekjes bij de Bijbel
Sewoessan, de zwarte smid
Sheltie en de smokkelaars
Shen en Pino's vlucht door China
Shettie, lieverd
Sia woont op de Kilimanjaro
Siatjoe uit het land van de Digoel
Sib, Seb en Hanneke
Sidja speelt mee
Sidja, een meisje van Java
Sidsel
Siegfried de drakedoder
Siegfried uit het Bloemendalsche bosch, of Het blonde en het zwartemalineken ; voor oud en jong, uit het Hoogduitsch
Siem de Lavier
Siem de Lavier trilogie
Siem de Mug als speurder
Siem Schans
Siem Suf
Siep vindt zijn thuis
Sierlijke zwervers
Sietske
Sigurd, de gevangen viking
Sigurd, de vrije viking
Sijtje
Sikandi en de Zoeloeheks
Sikke van Westraga
Sikko de woonwagenjongen
Sikko en de oorlog
Sikko wil wat anders
Sikko, de gevangene der noormannen
Silja's geheime plan
Silvia, de bloem uit het Zuiden
Simbota en zijn soldaat
Simeon en het kind Jezus
Simeon in den tempel
Simi, de kleine Jodin van Gibraltar
Simon Gieke
Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse
Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse
Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse
Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse
Simon Groen, of de man, die zijn buren doodt
Simon Levi
Simon van de 'Stormvogel'
Simone, vrije vogel
Simpele Sijmen
Simson, de laatste richter
Sina
Sindbad de zeeman
Sing en Jong door den Goede Herder gevonden
Sinjeur Semeyns
Sint Lydwina
Sint-Nicolaas vertellingen voor jong en oud
Sinterklaas
Sinterklaas zet zijn schoen
Sir Wilfred Grenfell, zendingsdokter van Labrador
Siti het waroengmeisje
Sjaak en Inge en de club van het plein
Sjaan's reisavontuur
Sjakie en andere vertellingen
Sjakie en zijn motorwagen
Sjanti het bedelmeisje
Sjééééi
Sjef's eerste luchtreis
Sjoerd van 't Voogdhuis
Sjonny en haar pony
Sjoukje
Skaldi de jonge Noorman
Slachtschaepkens Christi
Slagregens
Slak, slak kom je huisje uit
Slangeneiland
Slavenhalers
Slavenjacht in de Sahara
Slecht beloond
Slecht humeur
Slechts een aarden vat
Sleepboot Jonge Jan
Sleutelkind
Sloeberke Slob
Sloeberke struikelt
Sloep drijft af
Slungel, de grijze hond
Sluwardi, de bunzing
Sluwardi, de bunzing en Corax, de jonge raaf
Smart en vreugde, of de beide kerstfeesten
Smokkel op het IJsselmeer
Smokkelpiraten in de Biesbosch
Snap en zijn avonturen
Snarenspel
Snavel
Sneeuw en ijs
Sneeuw in de zandbak
Sneeuwklokjes
Sneeuwtocht
Sneeuwvlok en Bruinoogje
Sneeuwwit en Roozerood
Snel weg!
Snibbekatje
Snoekie
Snuf de hond
Snuf en de geheime schuilplaats
Snuf en de IJsvogel
Snuf en de jacht op Vliegende Volckert
Snuf en de luchtpostbrief
Snuf en de verborgen schat
Snuf en de verre voetreis
Snuf en de zwarte toren
Snuf en het spookslot
Soejoeds pinksterfeest
Soeti de kathechist
Soeti de wreker
Sofie Volkhardt
Soldaat tegen wil en dank
Soldaten van het kruis
Soldeniers van de grote geus
Soms dragen kinderen lampen...
Soms gaat het toch anders
Sonnie de negerjongen
Sophia Claymore, of Liefde en vertrouwen
SP.2 meldt zich
Spanje, wat het was en wat het is
Spannende vacantiedagen
Spannende visavonturen
Spanning in Spuidorp
Spanning op de Arendshoeve
Spanning op de Salamander
Spanning rond de boshut
Spanningen op de Esek
Spanningen op de Esek, deel 1
Spanningen op de Esek, deel 2
Spekkie, de pijper der zeeleepers
Spel in de kerstnacht
Spelen met vuur
Speurders van de vlakte
Speurtocht in het donker
Speurtocht naar het verleden
Speurtocht naar Sheltie
Speurtocht naar vermisten
Speurwerk
Spijkers met koppen
Spikkeltje
Spionnen en pionnen
Spits
Spoken in Afrika
Spokenjacht per helicopter
Spoorjongens
Spoorloos
Spoorstudentjes
Sporen onder de waringin
Sportyak in nood
Springvloed
Sprokkelhout
Sprookjes van Andersen, deel 1
Sprookjes van Andersen, deel 3
Sprookjes van Andersen, deel 4
Sprookjes van Andersen, deel 5
Sprookjes van Andersen, deel 6
Sprookjesboek
Spurgeon, C.H. en zijn boodschap aan ons
Stadhouder-Koning Willem de Derde
Stadsjongen in oorlogstijd
Stampende hoeven
Stan durft het aan
Stan's avonturen
Stan's geheim
Stand by!
Stanley de padvinder
Stans van de vijfjarige
Startbijbel
Stavenisse door storm en vloed verwoest
Stefan de zwerver
Stefan durft alles
Steffie uit Tirol
Steffie van het grijze huis
Steffie's horloge
Steffie's vriendin
Steffy's dolle bakvischjaren
Steile paden
Stekeltje vindt een vriend
Stella
Ster van het Oosten
Sterke Jo
Sterke vleugelen
Sterker dan Simson
Sterren in de nacht
Sterren voor Swanet
Sterretje
Sterven en herleven
Steven en zijn vriendin
Steven Grellet
Steven van den Berg, de kleine boer uit de Betuwe, als christen en mede-arbeider in Gods koninkrijk
Stijntje
Stijntje de stovenzetster
Stijntje Snap
Stil, maak mijn kindje niet wakker
Stille dingen
Stille Hanna
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht heilige nacht
Stille stemmen uit de nieuwere poezie
Stille uren
Stock handboek voor de bijbelse geschiedenis
Stock handboek voor de bijbelse geschiedenis
Stofdeeltjes
Stokken-Steven
Stompe Jan
Storm in de Duiventil
Storm in de lente
Storm over Bronckhorst
Storm over de greide
Storm over de wildernis
Storm over Nederland
Storm over Sint-Maarten
Storm over Toba
Storm uit het zuiden
Stormen rond Vredenhof
Stormgetij
Stormgetij
Stormgetij
Stormvloed
Stormvloed
Stormvloed en zijn gevolgen
Stoute Fidel en andere verhalen
Straks gaan ze de deur uit
Stralen van één licht
Stralende sterren
Stranding op de westkust van Afrika
Strandzeilen
Strijd
Strijd en kroon
Strijd en overwinning
Strijd en zegepraal
Strijd en zegepraal
Strijd en zegepraal
Strijd in de IJselmark
Strijd om de Toutenburg
Strijd om een kievitsei
Strijd om Goeree
Strijd om Onne
Strijd zonder genade
Strijders
Strijders in dit aards gevecht
Strijders voor de waarheid
Strooschippers
Strumpelkenshoef
Studie-atlas bij de Bijbel
Stugkop
Stuk lezen!
Stuurman Aart
Stuurman Flink, of de schipbreuk van "De Vrede"
Stuurman Flink, of de schipbreuk van "De Vrede"
Stuurman worden
Suiker voor de pannekoeken
Sundri
Sunny en de bende van vier
Sunny, speurhond tegen wil en dank
Superdikke kwispocket
Superdikke puzzelpocket
Supersem!
Suriname en de boschnegers
Susanneke
Susanneke vindt een nieuwe school
Suus de muis
Suusje's nieuwe kwartje
Suwarto en de toverstokjes
Suzan doet haar grote keus
Suzan kiest "Kamermeisje"
Suzanne spoor-loos verdwenen
Suze Boorsma's strijd
Suze Thompson en hare omgeving
Sven
Swen-Olaf kan alles
Swinda en Hildegrim
Sylvia en hare luimen
Sylvia onder de mensen