kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Wiek Akkermans
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Ben Baarsma
- Richard Backers
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- Paula Barnhoorn
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula Bömer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Rachèl van den Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- Lokke Bijma
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Hemmo Clevering
- John Cornelisse
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Sytze Fokkema
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Wim van der Gracht
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Robert van 't Hul
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- Bruin Kloppenburg
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Johan Kranendonk
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- S. Mense
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Wouter Middel
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- Wilrik en Annerieke van Oostende
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- Jacob en Regina Procee
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Dick van der Steen
- Albert Steenhuis
- Leny Stelwagen
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Victor Veldkamp
- Pieter Verdonk
- R. Vernimmen
- Jacqueline van Vessem
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Gea van Wijk
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Willem Wim
- Ria Winters
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken, volgens worldcat.org. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Na 't suer dat soet
Na achttien bange jaren in achttien dagen vrij
Na de nacht gloort de morgen
Na de Pauze
Na de storm
Na dezen verstaan
Na lange jaren
Na lijden verblijden
Na lijden verblijden
Na lijden, verblijden, of gehoorzamende de stemme zijns woords
Na schooltijd
Na vele dagen
Na vijf-en-twintig jaren
Naamraadspel
Naar 't heilig blad
Naar 't heilig blad
Naar 't heilig blad
Naar 't heilig blad
Naar 't heilig blad
Naar 't heilig blad
Naar 't nieuwe vaderland
Naar bed... naar bed! zei Duimelot
Naar Bethlehem
Naar Bethlehem
Naar Bethlehem
Naar Bethlehem wilt allen gaan
Naar Bethlehems stal
Naar boven en naar beneden
Naar buiten
Naar de IJszee
Naar de kerk
Naar de vesting Spandau
Naar de zuivere rivier
Naar den hemel
Naar den molen
Naar den troon om genade
Naar een nieuw vaderland
Naar Erets Jisraeel
Naar het land der vaderen
Naar het land van de rode rododendron
Naar het land van de roode rhododendron
Naar het land van de Sangireezen
Naar het land van de Tamtam
Naar het land van Jezus
Naar het licht
Naar het licht
Naar het strand
Naar het vaderhuis
Naar huis
Naar huis
Naar huis!
Naar Jeruzalem en het Heilige land
Naar Jeruzalem, of Het Pascha der Israelieten
Naar Jezus
Naar Kanaän
Naar moeder
Naar Moscou
Naar Parijs
Naar Parijs om fortuin te maken
Naar ruimer horizon
Naar zee
Naar zee
Naar zee!
Naar zijn wil
Naarden uitgemoord in 1572
Nacht vol angst en onrust
Nada, de negerkoning
Nakomertje
Nan's zonnige zomer
Nancy en haar hond
Nanneke
Nannie gaat verhuizen
Nannie krijgt een tuintje
Nanny
Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem
Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem
Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19e eeuw
Nare dingen
Narretje Notedop en het ezeltje
Narretje Notedop lust geen spruitjes
Nathan de kajuitsjongen, of de reis naar Jeruzalen
Nathan! De Messias is gekomen!
Nazorg
Naäman of een ziel gered
Nederland en Oranje hereenigd
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland en Oranje in beeld en schrift
Nederland in de branding
Nederlandse spreekwoorden en gezegden
Nederlandse spreekwoorden en gezegden
Nederlandse spreekwoorden en gezegden antwoorden
Nederlandse spreekwoorden en gezegden antwoorden
Nederlandse wereldreizigers
Neef Herman of de gevolgen der verleiding
Neefjes en Nichtjes
Neelie en Nellie
Neerbosch
Neerbosch winteravondboek
Neerbosch' bloemenkorf
Neerbosch' groot leesboek
Neerland's vorstenkind
Neerlands glorie
Neêrlands grootste zeeheld
Neêrlands kroonprinses
Neerlands onafhankelijheid in 1813
Negen dagen koningin
Negen kerstvertellingen
Negen vuurmakers voor het kampvuur
Negersprookjes I
Negersprookjes II
Nel de ontembare
Nel thuis
Neline en haar hamster
Neline en haar kanarie
Nella en haar konijntjes
Nella Winter, of kan ik geduldig worden
Nelleke
Nelleke
Nellie
Nellie, de kleine wildzang
Nellie, of de weg naar den hemel
Nelly Herbert, of Ziet! Ik ben met Ulieden alle dagen
Nelly, zul je dapper zijn?
Nemo
Nergens fijner dan thuis
Nergens thuis
Nergens thuis
Nergens thuis
Nergens veilig
Nero uit den brand
Nesjra, de vriend van Jozef
Netties tweelingbroer
Nevel en zonneschijn
Neveldijk
Nevels om de Risslenhut
Nglari Sabdaning Allah
Nicco, Yosi en de jonge leeuwtjes
Nicht Ruth of christelijke invloed
Nickie van circus Cesarini
Nico's zwerftocht
Niek van de bovenmeester
Niek van de bovenmeester
Niek van de bovenmeester
Niek van den bovenmeester
Niek van den bovenmeester
Niek van den bovenmeester
Niel's wraak
Niemand heeft mij lief
Niemand kan twee heeren dienen
Niemand krijgt me klein
Niemand zoals mijn vader
Niemands lieveling en drie andere verhalen voor oud en jong
Nienke
Nienke van de koster
Nienke van den koster
Nienke, wat doe je voor een ander?
Niet alleen
Niet bang zijn, Jolien!
Niet beschaamd
Niet beschaamd
Niet die meisjes .... maar jij!
Niet doen, Felicia!
Niet door God vergeten
Niet één van de vijf
Niet enkel duisternis
Niet geteld of het verachte heeft God uitverkoren
Niet gevangen
Niet in onze handen
Niet komediant, maar predikant
Niet langer alleen
Niet ledig weergekeerd
Niet met handen gemaakt
Niet met leege handen
Niet Moortje, maar Doortje
Niet naar het feest
Niet naar Ommerschans en andere verhalen
Niet ongewaarschuwd
Niet onze wegen
Niet snoepen!
Niet te geloven
Niet teleurgesteld
Niet van God vergeten
Niet ver weg
Niet vergeten
Niet voor kroon of schepter
Niet zo hoog, Margreet!
Niets gebeurt zo maar
Nieuw Bijbels vertelboek
Nieuw en oud
Nieuw gezinsboek voor kerst
Nieuw kerstboek voor kinderen
Nieuw land voor Ems
Nieuw leven
Nieuw-Guinea en de West
Nieuwe avonturen van Bolke de Beer
Nieuwe avonturen van de Boontjes
Nieuwe avonturen van René en Marco
Nieuwe belooning
Nieuwe kerstverhalen
Nieuwe kerstvertellingen
Nieuwe kinderbijbel in woord en beeld
Nieuwe kindergebeden
Nieuwe kinderverhalen
Nieuwe knopjes
Nieuwe kwispocket voor de jeugd
Nieuwe liedjes rond de Bijbel
Nieuwe liedjes voor alledag
Nieuwe oogst voor de kleintjes, deel 1
Nieuwe oogst voor de kleintjes, deel 1
Nieuwe oogst voor de kleintjes, deel 2
Nieuwe oogst voor de kleintjes, deel 3
Nieuwe oogst voor de kleintjes, deel 4
Nieuwe oogst, deel 1
Nieuwe oogst, deel 10
Nieuwe oogst, deel 2
Nieuwe oogst, deel 3
Nieuwe oogst, deel 4
Nieuwe oogst, deel 5
Nieuwe oogst, deel 6
Nieuwe oogst, deel 7
Nieuwe oogst, deel 8
Nieuwe oogst, deel 9
Nieuwe oogst, deel voorlopertje a
Nieuwe oogst, deel voorlopertje c
Nieuwe oogst, een bundel novellen samengesteld door, met bijdragen van Greeth Gilhuis-Smitskamp, M.A.M. Renes-Boldingh e.a.
Nieuwe superdikke puzzelpocket
Nieuwe verhalen voor de jeugd
Nieuwe verzameling van oorspronkelijke gezelschapsliederen
Nieuwe vrienden
Nieuwe vrienden
Nieuwsgierig Aagje
Nieuwsgierig Joosje
Nijdige Grietje
Nijkerk in de greep der Nazi's
Nikkertje
Niku de koerier
Niku de zigeunerjongen
Niku de zwerver
Nils Eira en zijn kinderen
Nils Eira en zijn kinderen, de vlucht naar Kautokeino
Nils Eira en zijn kinderen, geroofd van het eiland
Nils Eira en zijn kinderen, toen de boshaan riep ...
Nils Eira, de vlucht naar Kautokeino
Nils Eira, toen de boshaan riep
Nisho, de zoon van het opperhoofd
Noach en de ark
Nochthans!
Noëmi de martelares
Noëmi de slavin
Noerma
Nog beter dan brood
Nog bijtijds gered
Nog één verhaaltje
Nog eens
Nog even luisteren
Nog even opblijven
Nog even voorlezen
Nog is het lente voor Goud-Elsje
Nog is Holland niet verloren
Nog ligt de wereld open
Nog niet te laat
Nog niet te laat
Nog niet te laat
Nog te klein, eerste deeltje
Nog te klein, tweede deeltje
Nog witter dan sneeuw en andere verhalen
Nol
Nolleke helpt onderduikers
Nollekes blijde thuiskomst
Nonnie
Noodkreet en zegepalm of de Nederlandsche leeuw door vier vijanden besprongen
Noodlanding
Noodlanding in de Sahara
Noodweer
Noodweer over Nederland
Nooit een andere vriendin
Nooit eene andere vriendin
Noord en Zuid
Noorsche sprookjes
Noortje opent de rij
Nora en Dora
Nora of plicht boven genoegen
Nora, het oude paard
Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken
Nou adjuus dan
Nova-Zembla
Novemberstorm
Nsia, de neef van den toovenaar
Nu dan, luister
Nu eens wat anders
Nu moet je eens luisteren
Nu roepen de klokken
Nummer twee en andere verhalen
Nunia Christina of de Armenische christin
Nunia, het meisje uit Armenië
Nunnia
Nuttig en aardig
Nuttige en aangename verhalen voor de lieve jeugd