kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Wiek Akkermans
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Ben Baarsma
- Richard Backers
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- Paula Barnhoorn
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula Bömer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Rachèl van den Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- Lokke Bijma
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Hemmo Clevering
- John Cornelisse
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Sytze Fokkema
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Wim van der Gracht
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Robert van 't Hul
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- Bruin Kloppenburg
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Johan Kranendonk
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- S. Mense
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Wouter Middel
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Dick van der Steen
- Albert Steenhuis
- Leny Stelwagen
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Victor Veldkamp
- Pieter Verdonk
- R. Vernimmen
- Jacqueline van Vessem
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Gea van Wijk
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Willem Wim
- Ria Winters
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken, volgens worldcat.org. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A.D. Hildebrand vertelt...
A.W.F. Idenburg
Aaf en Eef
Aagt Binkhorst
Aaltje zoekt de herders
Aan 't strand der Java-zee
Aan boord van de "Kwiek"
Aan de beek
Aan de dood ontsnapt
Aan de frontieren
Aan de overzij
Aan de voet van de Westertoren
Aan den arbeid
Aan den dijk
Aan den Euphraat
Aan den heiderand
Aan den rand van den afgrond
Aan den rand van den afgrond
Aan den stillen Oceaan
Aan den waterkant
Aan het einde van de wereld
Aan het loket
Aan het Scheveningsche strand
Aan mij gedaan
Aan moeders hand tot Jezus
Aan moeders schoot
Aan moeders schoot
Aan moeders schoot
Aandenken bij het verlaten van de zondagsschool voor jongens
Aangenomen of verlaten
Aanteekenboekje ten gebruike op de Zondagsschool
Aapje Jaapje
Aardappelbrood smaakt niet
Aardolie, zigeuners en Freddie
Aardse weerschijn
Aart
Aart Derckszn, de vrijheid tegemoet
Aasjes visschen
Abbie's dankoffer
Abdoel Pamuk wint
Abdoellah
Abeltje
Abraham de vriend van God
Abraham en de aartsvaders
Abraham op klompen
Abraham, de vriend van God
Abraham, de vriend van God
Achmed de schoenlapper
Acht dagen uit Rita's leven, en Joop's avontuur
Acht dorpsjongens
Acht is meer dan duizend
Acht jaar in Siberië of het leven van een politieke balling met zijn gezin
Achter de bloempotjes
Achter de groene schooldeur
Achter de horizon
Achter de plank
Achter de schermen
Achter de schermen
Achter de spiegelruiten
Achter de wolken schijnt de zon
Achter een gesloten deur
Achter het hoge duin
Achter stampende hoeven
Achtervolgd door de vijand
Achtienhonderddertien-1863
Actie
Ad en Ankie
Ad en Ankie
Ad en Ankie
Ada's kerstboom
Adam en Eva
Adam en Eva in het paradijs
Adam, waar zijt gij?
Adat
Addie... Pierando
Adelmar of De diamant der woestijn, met een voorwoord van E. Gerdes
Ademloos
Adieu, Marieke-Marijke!
Adjaï en de blanke rovers
Adjai, de kleine Afrikaansche negerjongen
Admiraal Snor
Admiraal Swartenhondt
Adonia
Adriaan
Adsjaï of Samuel Crowther
Advent
Advent en Kerst
Aethelburga
Afgedreven maar gered
Afgewende ondergang
Afrekening in de Alpen
Afrekening in Normandië
Afwaarts
Agathos, of de wapenrusting Gods
Age Ekes laatste schooljaar
Agent no. 1
Agge, de vogelaar
Agge, de voogelaar
Agnes Denley
Agnet, in de tros van 't grote leger
Akkie en haar kerstlantaarn
Al den weg
Al doende leert men
Albert krijgt de beeldbuiskolder
Albert-Jan
Alberts avonturen
Albie blijft het
Aleida
Alexander de Grote
Alexander en het geheim van het Hanzeverbond
Alexander Konijn
Alexis de wolvenjager
Alfer en Wala
Alfred's gedragboekje
Ali Bey, een verhaal uit de stad aan de gouden hoorn
Ali gaat in een dienstje
Alice Elij, of hoe men vergeven moet
Alice in wonderland
Alice's avonturen in wonderland
Alien bleef zingen
Aliju en Fadimatu
Aliju en Fadimatu naar de markt
Alja uit het oerwoud
Alkmaar's victorie, en keizer en keurvorst
Alle beetjes helpen
Alle dingen nieuw
Alle dingen nieuw
Alle klokken luiden
Alle vijf
Alle vogels vliegen
Alle vogels vliegen
Alleen gebleven of de weezen van de dennenhut en drie andere verhalen
Alleen gebleven, of de weezen van de dennenhut
Alleen in 't nestje
Alleen in de wereld
Alleen in een groote stad
Alleen in het donker
Alleen in Londen
Alleen maar een zwart poesje
Alleen op de wateren
Alleen op de wereld
Alleen op een wrak
Alleen uit logeeren
Alléén uit logeren
Alleen, toch veilig
Allemaal buitenbeentjes
Allemaal katjes
Allemaal modder
Allen die in nood zijn
Allerlei
Alles anders
Alles draait om Jon
Alles draait om Sebba
Alles is veel
Alles komt goed, Marloes!
Alles nieuw
Alles om Runnie
Alles voor Ellis
Alles wordt anders voor Juleke
Alles wordt nieuw
Almanak voor de Jeugd 1892
Almanak voor de Jeugd 1893
Almanak voor de Jeugd 1894
Almanak voor de Jeugd 1895
Almanak voor de Jeugd 1896
Almanak voor de Jeugd 1897
Almanak voor de Jeugd 1898
Almanak voor de Jeugd 1899
Almanak voor de Jeugd 1900
Almanak voor de Jeugd 1901
Almanak voor de Jeugd 1902
Almanak voor de Jeugd 1903
Almanak voor de Jeugd 1904
Almanak voor de Jeugd 1905
Almanak voor de Jeugd 1906
Almanak voor de Jeugd 1907
Almanak voor de Jeugd 1908
Almanak voor de Jeugd 1909
Almanak voor de Jeugd 1910
Almanak voor de Jeugd 1911
Almanak voor de Jeugd 1912
Almanak voor de Jeugd 1913
Almanak voor de Jeugd 1914
Almanak voor de Jeugd 1915
Almanak voor de Jeugd 1916
Almanak voor de Jeugd 1917
Almanak voor de Jeugd 1918
Almanak voor de Jeugd 1919
Almanak voor de Jeugd 1920
Almanak voor de Jeugd 1921
Almanak voor de Jeugd 1922
Almanak voor de Jeugd 1923
Almanak voor de Jeugd 1924
Almanak voor de Jeugd 1925
Almanak voor de Jeugd 1926
Almanak voor de Jeugd 1927
Almanak voor de Jeugd 1928
Almanak voor de Jeugd 1929
Almanak voor de Jeugd 1930
Almanak voor de Jeugd 1931
Almanak voor de Jeugd 1932
Almanak voor de Jeugd 1933
Almanak voor de Jeugd 1934
Almanak voor de Jeugd 1935
Almanak voor de Jeugd 1936
Almanak voor de Jeugd 1937
Almanak voor de Jeugd 1938
Almanak voor de Jeugd 1939
Almanak voor de Jeugd 1940
Almanak voor de Jeugd 1941
Almanak voor de Jeugd 1942
Almanak voor de Jeugd 1943
Almanak voor Helder, Texel, Vlieland en Terschelling, voor 1878
Als stormt in de lente
Als 't buiten regent
Als 't donker is ...
Als 't water roept
Als 't woensdag is!
Als alle lichten branden
Als alles niet vanzelf gaat
Als de bladeren vallen
Als de boom niet bloeit
Als de bramen rijpen
Als de een den ander helpt
Als de grote reis begint
Als de heide bloeit . . . .
Als de kaarsjes
Als de kerstklok luidt
Als de kerstklok luidt
Als de koekoek zeven slaat 1
Als de koekoek zeven slaat 2
Als de koekoek zeven slaat 3
Als de molen stilstaat ...
Als de muren spreken konden
Als de schaduwen lengen
Als de school uit is
Als de vlucht van een meeuw
Als de vrede komt
Als de zee roept
Als de zee roept
Als de zomerwind waait
Als de zondagsschool verlaten is
Als een brandhout uit het vuur
Als een droom
Als een hert ...
Als een hert gejaeght
Als een vaas breekt
Als één van ons
Als een veldhoen op de bergen
Als een vuurbrand uit vuur
Als een zaadkorrel
Als g'in nood gezeten ....
Als het duister wijkt
Als het geluk verdonkert
Als het hart spreekt
Als het klokje zeven slaat
Als het leven bloeit
Als het leven een wending neemt
Als het leven op je afstormt
Als het licht komt
Als het licht wordt
Als het tarwegraan sterft
Als het winter is
Als het zomer wordt
Als ik bid en praat met God
Als ik groot ben
Als ik later groot ben
Als ik zal vreezen...
Als je goed luis-tert!
Als je maar durft!
Als je maar wilt
Als je maar wilt
Als je niet horen kunt
Als je niet kijken kunt
Als je niet lopen kunt
Als je niet vlug leren kunt
Als je ogen open gaan
Als je wilt bidden
Als je zou durven
Als Jezus roept ...
Als Jezus wederkomt
Als jij zegt dat het mag
Als jongens verre reizen doen
Als kaarsjes in den nacht
Als kaarsjes in den nacht
Als kerstfeest licht ...
Als kinderen vragen
Als knoppen opengaan...
Als lammeren in het midden van de wolven
Als lichtende sterren
Als mama ziek is
Als mens onder de mensen
Als moeder vertelt
Als Rinny's vader thuis komt
Als Samantha je vriendin is
Als schapen onder de wolven
Als schapen ter slachting
Als vaderlandse jongens
Als wij eens in Lapland woonden
Als wij in hoogste nood verkeren
Als zilver beproefd
Alstublieft ... en beterschap
Alstublieft God
Althea
Altijd bij je
Altijd, overal, iedereen
Alweer wat nieuws
Alwin, de koopmansslaaf
Alzoo lief heeft God de wereld gehad
Amateurspion in een heteluchtballon
Ambtenaresje
Amerikaans avontuur
Amieke
Amok ...
Amsterdamsche jeugdherinneringen
Anak, de eskimojongen
Anastasia
Anda de duinheks
Anders dan anderen
Anders dan wij denken
Andersom
Andertje
Andis, het reekalfje
André gaat naar Lapland
Andreas, de herdersjongen
Aneaso, de negerslaaf, of door slavernij tot de ware vrijheid
Anecdoten en schetsen
Angelus Merula, de pastoor van Heenvliet
Angstige uren voor Geert
Anina
Anina en Mario
Anina's nieuwe wereld
Anita krijgt een tweede moeder
Anita, wat wil je?
Anka vindt het geluk
Anke
Ankie
Ankie en haar nichtje
Anks tweede jaar
Anna en haar perzik
Anna en Johanna
Anna Menander
Anna Rose of De Heere is mijn herder
Anna Rose of waakt en bidt
Anna van Gelre
Anna Vermuers
Anna's laatste kerstfeest
Anna's liefde
Anna's verjaardagtekst
Anna, de hulp in nood
Anna, of 's Levens strijd
Anne Co
Anne Co, deel 1
Anne Co, deel 2
Anne Co, deel 3
Anne de Vries Omnibus
Anne de Vries vertelt
Anne-Jan zit in de knoei
Anne-Liesje
Anne-Marie bouwt luchtkastelen
Anne-Marie in de branding
Anne-Marie vindt het geluk
Anneke
Anneke
Anneke en Benita
Anneke en de prinsesjes
Anneke en de sik
Anneke en rooie Kees
Anneke in Pretoria
Anneke met vacantie
Anneke van de domeneer
Anneke van den dokter
Anneke verhuist naar een ander land
Anneke's daad
Anneke's eerste reis
Annelies
Annelies de Lange
Annelies de Lange
Annelies en Greetje
Annelies en het kerstfeest
Annelies en het varken
Annelies en poedeltje
Annelies is een prinsesje
Anneliesje uit den Achterhoek
Anneloes kan het aan
Annelot en ... Lotje
Annelot en de opblaasbal
Annelot en Witje
Annelot krijgt zwemles
Annemarie heeft een plan
Annemieke en Daantje
Annemieke en Daantje gaan logeren
Annemieke en Daantje op school
Annemieke uit 't Beukenootje
Annemieke's kerstfeest
Annètje en de grote toren
Annetjes geluk
Annewieke
Annie en Lize
Annie en Noortje
Annie's kerstboompje
Ans en Frans
Anthony van Diemen
Antoine Perrier
Antoine Perrier of de Opstand in de Cevennen
Anton en zijn aapje
Anton en zijn vrienden
Anton Reigers, of eerlijk duurt het langst
Anton's levenservaring
Anton, de negerslaaf van St. Thomas
Antonie Olivier, of Bergen in 1572
Antons kruis
Antoon en Lize of een kerstnacht onder een oven
Apart
Apendorp
Appel, peer en perzik
Appelbloesemhof
Appeltjes aan een cactus
Appie Bongers
Appie en de paardjes
Appie en zijn vrienden, Appie deel 1
Appie gaat naar zee, Appie deel 2
Appie knapt het op
Appie Nijland
Applaus voor mijn broertje
Arbaidersmensken
Arega houdt vol
Arend Jansz. de scheepsjongen van de Tyger
Arendje Pol
Arie de Geus
Arie gaat kamperen
Arie van den dominee
Arie Willemsz
Arie's preek, of God is liefde
Arike van het groene woud
Arjan, waar zit je?
Arm -- en toch rijk
Arm en toch rijk
Arm geworden om ons rijk te maken
Arme Dotje
Arme Jakob
Arme Lotje
Arme luidjes
Arme Moeder
Arme moeder in "Proza en Poezie"
Arme rijken, rijke armen
Arme Tinus
Armenweelde
Armoede en rijkdom
Arnold en Karel of voorgaan doet goed volgen
Arnout Dirksz.
Arthur en Squirrel
Arthur of jongens onder elkaar
Asielzoekers in het dorp
Aslak's Marga
Aspirantje
Asschepoes
Atie's kerstgeschenk
Atlas van Bijbelse personen
Atlas van de bijbel
Atlas van de tempel
Atlas van Jeruzalem
Atlasje bij de heilige geschiedenis
Atoomkop op de Veluwe
Au, mijn voet!
Audrey of kinderen des lichts
Augusta
Augustine, the farmer's boy of Tagaste
Augustinus de boerenjongen van Thagaste
Augustinus wil wijs worden
Augustinus, de belhamel van Carthago
Auke Swart de zwerveling
Auke vecht mee
Auki, de dwergpapoea
Aurelius Augustinne
Australië doe open!
Australië doe open!
Australisch avontuur
Auto-Bas
Auto-Bas en de winter
Auto-Bas en zijn vrienden
Autodiefstal per computer
Autodieven in aktie
Autodieven op het spoor
Averij
Avondregen
Avondrood op Noorderland
Avonturen aan de Achterweg
Avonturen in de polder
Avonturen in de Sophiahaven
Avonturen in Dillenburg
Avonturen in Engeland
Avonturen op Bocksweert
Avonturen op Braamhage
Avonturen op de Polle
Avonturen op de walvisvaart
Avonturen op een eiland
Avonturen rond een telescoop
Avonturen rond Mechelsteyn
Avonturen van Baron von Münchhausen
Avonturen van de jonge zwervers
Avonturen van Don Quichote
Avonturen van drie jongens en een zusje
Avonturen van een boerenjongen
Avonturen van jonker Juliaan
Avonturen van kapitein Judocus
Avonturen van Kassy het "ongelukskind"
Avonturen van Koen en Tom
Avonturen van Tom
Avonturen van Tom Sawyer
Avonturen van twee schippersjongens
Avontuur
Avontuur aan de grens
Avontuur in Dartmoor
Avontuur in de griend
Avontuur in de Kempen
Avontuur in de Rietschuur
Avontuur in de storm
Avontuur in het grachtenhuis
Avontuur in tuinland
Avontuur op Schouwen
Avontuur op Terschelling
Avontuur op zolder
Azuba, de dochter van den ouden jood