kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Wiek Akkermans
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Richard Backers
- Ben Baarsma
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula Bömer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Rachèl van den Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Hemmo Clevering
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Sytze Fokkema
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Wim van der Gracht
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Robert van 't Hul
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- Bruin Kloppenburg
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Johan Kranendonk
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- S. Mense
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Wouter Middel
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Dick van der Steen
- Albert Steenhuis
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Victor Veldkamp
- Pieter Verdonk
- Jacqueline van Vessem
- R. Vernimmen
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Gea van Wijk
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Ria Winters
- Willem Wim
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken, volgens worldcat.org. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Achternaam Auteur

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
S.
S., Antoon
S., Margaretha
S., B.G. van
S.B.R.
S.J.E.
Salvafama
Salverda de Grave-Herderscheê
Sampiemon-van Vliet, Nel
Samuël
Sanders, Annie
Sandwijk, G. van
Sant, Mien van 't
Santwijck, Mary van
Sarina
Schaap, Bastiaan
Schaar, S. van der
Schaberg, J.P.
Schaffer, Gooszen
Schaffer, Ulrich
Schalekamp, J.A.
Schalk-Meijering, Marian
Schaum, C.Z.J.
Schendel, Arthur van
Scherft, Bettien
Schilling, Johanna
Schimmel, H.J.
Schipper, A.D.
Schippers, J.
Schippers, W.
Schlatter, Dora
Schmid, C.
Schmidt, W.
Schmidt-Lindemann, Henriëtte
Schmitt, Bertha
Schneller, Ludwig
Schöler, Ellen
Scholten, B.
Scholten, J.
Schoolland, J.L.
Schoonevelt, Fine
Schoonman-Bottinga, C.
Schoot-van Dam, F. van der
Schotelveld, Frans van
Schöttelndreiër, C.F.
Schoute, J.
Schouten, H.
Schouten, J.
Schouten, N.M.
Schouten-Verrips, Ada
Schouwenburg, Gera van
Schregel-Onstein, Francine
Schrijver, G.
Schrill, Ernst
Schröder, J.E.
Schröder, Ron
Schroover Jr., G.
Schubert, G.H. von
Schüle, Pierre
Schuller tot Peursum, L.C.
Schultze, Lothar
Schut, J.A.F.
Schutter
Schuttevaer-Velthuijs, N.
Schuurman, M.
Schuyt-Mansvelt, A.M.
Schwarz, F.W.S.
Schweitzer, Albert
Scrutini, H.S.
Scutt, Joan
Sepp, A.A.
Seters, A.J.C. van
Sewell
Shaw, Cath.
Sheldon, Charles M.
Sherwood
Shipton, Anna
Sieders, W.
Sietsma, Anne
Sijs, J.B. van der
Sijtsma, Jenno
Sillevis Smitt, P.A.E.
Sillevoldt-Haasse, N. van
Silver, Eduard
Simone
Singer, Charles
Sinnema, Jac.J.
Slee, J.C. van
Slegers-Kwakkel, Jenny
Slooten, Augusta van
Sluijs, Ans van der
Sluis, G.M. van der
Sluys, Annie van
Smaal-Meeldijk, Rie
Smeding, Alie
Smeenk-Peterkamp, E.B.
Smelik, J.
Smelik, Klaas A.D.
Smissaert, Carel
Smit, A.
Smit, B.
Smit, E.L.
Smit, Marinus
Smit, P.
Smits, A.J.
Smitt, W.G.
Smulders, Lea
Snellen, Agatha
Snoek, G.
Snoek, I.
Snoep Jr., J.
Soedarma-Aten, A.M.
Sonnega Ez, H.W.
Sorge, Reinier van
Spaan, N.J.
Sparenburg Jr., P.A.
Sparriebird, P. van
Speckmann, D.
Speelman-Kruit, L.
Speerdal, F.
Spelberg-Stokmans, L.
Speyer, Louis
Spiegel, D. van der
Spiekman, Jan
Spilmann, Joseph
Spilt, G.
Spoelman, Jac.
Spoor, Peter
Springenschmid, Karl
Spronsen, K.C. van
Spyri, Johanna
St. John, Patricia M.
Staal, F.W.
Staal, Johs.
Staal, M. van der
Staal Pzn., C.
Stadman, Louis
Stafford, Tim
Stafleu-Kruikemeier, Lenie
Stahl, P.J.
Stamperius, J.
Staverman, H.J.
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steen, Anna
Steen-Pijpers, Co van der
Steenbeek jr., J.G.
Stegenga Azn., P.
Stehouwer, Jan
Stein, Armin
Steinfort, D.C.
Stelstra, R.
Steltlooper, H.
Stem, Eveline
Ster-Bouwmeester, L.H. van der
Sterkenburg, R.P.
Steur, Jan
Stevens, P.H.Th.
Stilma, Lize
Stockmayer, Otto
Stoep, D. van der
Stolk, Jan
Stook, Joke
Stoové-Bauer, Rie
Storm, Th.
Stouthamer, P.
Stowell, Gordon
Straaten, J.W. van
Straatsma, A.K.
Streef, Netty
Streefkerk, H.
Strengholt, L.
Stretton, Hesba
Streuvels, Stijn
Strien, W.A.C. van
Stronkhorst, L.H.
Stuivenberg, van
Stulp, J.F.
Sturm, H.
Svinsaas, Ingvald
Swaan-Koopman, C.
Swan, Annie S.
Swart, Henk de
Swift, Jonathan