zondagsschoolplaatjes zondagschoolplaatjes

Verzamelhoek


In deze rubriek worden verzamelingen gepresenteerd van particulieren, welke een nauwe band hebben met een van de onderwerpen van deze website. Op dit moment is er opgenomen een heel mooie en uitgebreide verzameling van zondagsschoolplaatjes van Sunday

Zondagsschoolplaatjes uit de verzameling SUNDAYDeze verzameling bevat plaatjes van o.a. Bredee in Rotterdam, de Bijbel Kiosk Vereniging, Meinema en Callenbach. Ze is nog lang niet volledig en moet nog verder compleet gemaakt worden. Heeft u nog plaatjes beschikbaar voor de verzameling, email dan naar sunday@solcon.nl svp. Ook ruilen van materiaal is wel mogelijk. Graag ontvangen wij opmerkingen over jaartallen en als u ze kent ook de uitgever van verschillende plaatjes. Er is veel nog onbekend. Ook svp op emailadres sunday@solcon.nl

Uitgevers:

J.M. BREDEE, Rotterdam, uitgeverij gesticht in 1881, verkocht in 1927 aan A.Voorhoeve ( let op! is niet J.N. Voorhoeve, den Haag) en failliet gegaan in december 1939.

BKV BIJBEL KIOSK VERENIGING, opgericht in 1928 en in 1987 gefuseerd met de Vereeniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift.

MEINEMA, Delft (uitgever in 1989 overgenomen door Boekencentrum Zoetermeer)
670. 2 Albums deel 1 en 2 met ieder 30 plaatjes uitgeverij Meinema.
671. 2 Albums deel 1 en 2 met ieder 30 plaatjes uitgeverij Meinema.
672. interieur van de boekjes 670/671.
673. Boekje Nederlansche Zondagschoolvereninging serie P. met 32 plaatjes.
674. idem binnenzijde.
675. Boekje Hervormd Bondsburo met Alfabet 36 plaatjes.
676. Idem een binnenpagina. Zie verder images 570 t/m 580

Stichting ZONNEWENDE, opgericht in 1912 en uitgever van de Zondagsgroet. Zie ook het artikel in het Nederlands Dagblad van 14-08-1987. Open artikel

ROBERT LEINWEBER 1845-1915.


( zie afbeelding van 4 van de 100 ansichtkaarten image (685) 1845-1915.
Naast Dore is Leinweber waarschijnlijk de bekendste tekenaar van bijbelse taferelen.
Er zijn vele uitgevers die de afbeeldingen van Leinweber hebben gebruikt en afgedrukt in hun assortiment van beloningsplaatjes en ansichtkaarten. Ook voor de zondagsscholen.
Hierbij een aantal voorbeelden.
662. Album met 50 plaatjes. Uitgave van Hervormd Bondsburo. De plaatjes zijn van JN Voorhoeve.
663. Album met 100 plaatjes van JN Voorhoeve
664. Album met 50 plaatjes van JN Voorhoeve.
665. Album met 100 plaatjes van eveneens JN Voorhoeve.
666. Album met 100 plaatjes Uitgeverij van Dijk Rotterdam
667. Album met 100 plaatjes ook Uitgeverij van Dijk uit 1926
668. Album met 100 plaatjes van Nieuwburg Moordrecht
669. Album met 100 plaatjes eveneens van Nieuwburg Moordrecht
Zie alle 100 plaatjes de images 570 t/m 580

JOHAN HERMAN ISINGS 1884-1977.


De heer Isings was een van de belangrijkste ilustrators van vele boeken en schoolplaten. Vooral de schoolplaten ( 43 stuks) zijn zeer bekend. Daarnaast tekende hij zondagsschoolplaatjes.
677. Album met 3x30 versch plaatjes Uitgeverij Meinema
678. Album idem de binnenzijde
679. Album 3x30 plaatjes uitgegeven door Hervormd Bondsburo
680. Album idem de binnenzijde.
681. Album 3x30 plaatjes Uitgave van de Vereeniging tot Verspr. H.S.
682. Album idem de binnenzijde.
Op deze website zijn zondagsschoolplaatjes ingedeeld naar uitgever, motief en jaar van uitgave. Klik op een van deze indelingen, dan verschijnt er een onderverdeling. Klik vervolgens op de gewenste link van de onderverdeling om de bijbehorende plaatjes te presenteren.

Uitgever
Motief


   1Cor13
   1Sam8:10
   2 Tim4:7
   2e tempel
   aalmoes
   aan zee
   aardsgezind
   Achan
   alfabet
   ambachten
   AntiochiĆ«
   aquarel
   b.geschiedenis
   b.teken.
   b.voorst.
   begrafenis
   Belzasar
   Benhadad
   berg
   berglandsch
   bergmeer
   bethlehem
   bijbelOT
   bl/israel
   bl/vrucht
   bloem
   boeken
   boekje
   boerderij
   boeren
   boomvrucht
   brood des
   brug
   bunyan
   chalet
   Chr.kerk
   David
   davidster
   de aarde
   dieren
   diversen
   dood Johannes
   doorkijkje
   dorpsgez.
   Eilia Horeb
   Elia
   Elia Achab
   Elia hemelv
   Elia karmel
   Elia Kirth
   Elisa
   engelen
   engels
   eskimo
   familie
   fruit
   gebed
   geloven/doen
   genezing
   gezin
   Gouden kalf
   goudkust
   Hand4:34
   Hand5:17
   herder
   hoofdl
   hoofdl.
   hooien
   horen
   huizen
   intocht
   inwijding tempel
   isings
   Jesaja/Sanherib
   Jezus
   Jezus/tempel
   Joh 7:17
   Joh1:1-8
   Johannes d.doper
   Jojakin
   Josia
   Jozef
   Jozef/broers
   Jozef/gevangenis
   Jozua
   Kajaphas
   kalligr.
   kameel
   kasteel
   kastelen
   kerk/duits
   kerken
   kerst
   kind/landsch
   kinderen
   kip
   klederdr
   klokken
   koeien
   koopman
   Kruisiging
   kuikens
   landbouw
   landleven
   landsch
   leinweber
   Maagden
   Magdalena
   Manna
   Matth 13
   Matth 28
   Matth12:30
   Matth18:10
   Matth21:33
   meer
   meinema
   meisje
   Messias
   Micha
   minitekst
   missie
   molen
   moskee
   Mozes/Aaron
   Naaman
   natuur
   neger
   Nehemia
   noach
   nostalgie
   NZV
   Omri
   onkruid
   opwekking
   oude prenten
   paarden
   paarlen
   pascha
   pastel
   Paulus
   Paulus bekering
   Paulus Jezruzalem
   Paulus/Aquila
   Paulus/Festus
   Paulus/genade
   pen.tek
   Petrus
   Pilatus
   Ps 22
   Ps 28:7a
   raam
   rebus
   Rehabeam
   rijke dwaas
   rode zee
   romantiek
   Salomo
   Salomo offer
   samaritaan
   Saul
   schaap/koe
   schapen
   Scheba
   schepen
   schip
   Spijziging
   storm
   synagoge
   tafereel
   talenten
   tek.zw/wit
   tekening
   teksten
   tel.zw/wit
   tent
   transp.
   vissen
   vlinders
   vogel
   vogels
   voorst.
   vrienden
   vruchten
   waakzaamh
   warh.liefde
   wedloop
   Wegvoering
   weten
   wijngaard
   wijzen
   winter
   z.groet
   zaaier
   zalving
   zeedieren
   zeilen
   zending
   zendingsreis
   zuurdeeg
   zw/wit
   zwaan

Uitgiftejaar


Er kan ook rechtstreeks een Plaatje opgevraagd worden via het bijbehorende nummer:

Plaatje met nummer: