Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
De arme vrouw Dortel, of onverwachte kerstvreugde
24 blz., [1ste druk 1873]
Annotatie: Druk 1, , 1873;

Open het boekje


De kerstklokjes : naar het Engelsch
32 blz., [1ste druk 1890]
Annotatie: Druk 1, , 1890;

Open het boekje


De verloren zoon : een kijkboek
15 blz., [1ste druk 1986]
Illustrator Anna Hermine Müller


Een kerstfeest te Waldstedt : uit het Hoogduitsch
31 blz., [1ste druk 1876]
Annotatie: Druk 1, , 1876;

Open het boekje


Het lied van herder Jan : een kerstlied voor kinderen
16 blz., [1ste druk 1979]
Illustrator Dea de Vries


In de lente overgeplant : naar het Engelsch
47 blz., [1ste druk 1892]
Annotatie: Druk 1, , 1892;

Open het boekje


Onno en Anna, het paaschfeest te Vlissingen voor driehonderd jaar
14 blz., [1ste druk 1873]
Annotatie: Druk 1, , 1873;

Open het boekje


Rodrigo de Valera en Raphaella : spaansche martelaren van voor 300 jaar, eene Pinkstergeschiedenis
16 blz., [1ste druk 1873]

Open het boekje


Roosje's kerstfeest : naar het Fransch, vertaald door T.M. Looman
24 blz., [2de druk 1891]

Open het boekje


Twee dagen in Herrestad, of een kerstfeest in Zweden
24 blz., [1ste druk 1873]
Annotatie: Druk 1, , 1873;

Open het boekje


Zondagsschool jaarboekje 1955, serie B
[1ste druk 1955]


Zondagsschool jaarboekje 1956, serie A
[1ste druk 1956]


Zondagsschool jaarboekje 1956, serie B
80 blz., [1ste druk 1956]


Zondagsschool jaarboekje 1957, serie A
[1ste druk 1957]


Zondagsschool jaarboekje 1957, serie B
[1ste druk 1957]


Zondagsschool jaarboekje 1958, serie A
[1ste druk 1958]


Zondagsschool jaarboekje 1958, serie B
[1ste druk 1958]


Zondagsschool jaarboekje 1959, kleuter
62 blz., [1ste druk 1959]


Zondagsschool jaarboekje 1959, serie A
[1ste druk 1959]


Zondagsschool jaarboekje 1959, serie B
[1ste druk 1959]


Zondagsschool jaarboekje 1960, serie A
80 blz., [1ste druk 1960]


Zondagsschool jaarboekje 1960, serie B
80 blz., [1ste druk 1960]


Zondagsschool jaarboekje 1961, kleuter
60 blz., [1ste druk 1961]


Zondagsschool jaarboekje 1961, serie A
80 blz., [1ste druk 1961]


Zondagsschool jaarboekje 1961, serie B
[1ste druk 1961]


Zondagsschool jaarboekje 1962, kleuter
64 blz., [1ste druk 1962]


Zondagsschool jaarboekje 1962, serie B
80 blz., [1ste druk 1962]


Zondagsschool jaarboekje 1963, kleuter
64 blz., [1ste druk 1963]


Zondagsschool jaarboekje 1963, serie A
80 blz., [1ste druk 1963]


Zondagsschool jaarboekje 1963, serie B
80 blz., [1ste druk 1963]


Zondagsschool jaarboekje 1964, serie A
80 blz., [1ste druk 1964]


Zondagsschool jaarboekje 1964, serie B
80 blz., [1ste druk 1964]


Zondagsschool jaarboekje 1965, kleuter
60 blz., [1ste druk 1965]


Zondagsschool jaarboekje 1965, serie A
80 blz., [1ste druk 1965]


Zondagsschool jaarboekje 1965, serie B
78 blz., [1ste druk 1965]


Zondagsschool jaarboekje 1966, kleuter
64 blz., [1ste druk 1966]


Zondagsschool jaarboekje 1966, serie A
80 blz., [1ste druk 1966]


Zondagsschool jaarboekje 1966, serie B
80 blz., [1ste druk 1966]


Zondagsschool jaarboekje 1967, serie B
80 blz., [1ste druk 1967]


Zondagsschool jaarboekje 1968
96 blz., [1ste druk 1968]


De diamanten doekspeld
24 blz., [1ste druk 1892]
Auteur C.S. Adama van Scheltema

Open het boekje


De kleine blinde Hanna en tot hoe grooten zegen hare blindheid werd
24 blz., [1ste druk 1891]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk YEPI,adv20,De gereformeerde kerk 1891-1892 no 166 10-12-1891

Open het boekje


De man, die aan zichzelven de hand hield : paaschboekje voor de Nederlandsche Zondagschool-vereeniging
24 blz., [2de druk ]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje


De vreeze Gods is wijsheid : twee verhalen voor kerstgeschenk
16 blz., [2de druk ca.1880]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk 1, 1875; 2, , ca.1880;

Open het boekje


Diamanten in het slijk
[1ste druk 1866]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk NOPI,adv19,Opregte Haarlemsche Courant 29-11-1866


Het dochtertje van den tegelbakker : een kerstverhaal, naar het engelsch
38 blz., [1ste druk 1883]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk NOPI,adv21,De Standaard 12-12-1883


Het Zondagschool-Eeuwfeest in 1880 : naar het Engelsch door
[1ste druk 1880]
Auteur C.S. Adama van Scheltema

Open het boekje


Pinkstergeschenk : herinnering aan de martelaren der eerste christeneeuwen
16 blz., [2de druk ]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk 1, 1867;

Open het boekje


Wie Jezus voor kinderen is en wat hij voor jeugdigen doet : een kerstboekje
16 blz., [2de druk ca.1870]
Auteur C.S. Adama van Scheltema
Annotatie: Druk 1, 1867; 2, , ca.1870;

Open het boekje


Zondagschoolzang : handleiding voor zangonderwijs, in lessen en voorbeelden, naar het Engelsch van John Curwen
64 blz., [1ste druk ca. 1890]
Auteur C.S. Adama van Scheltema

Open digitale versie op Delpher


Excelsior, de Zondagschool haar doel en inrichting, haar roeping en beteekenis : een met den tweeden prijs bekroond antwoord op eene te Genève uitgeschreven prijsvraag over de zondagscholen
42 blz., [1ste druk 1873]
Auteur Helene Barde

Open digitale versie op Delpher


Het verhaal van de Bijbel : berichten over het ontstaan van de bijbel
39 blz., [2de druk 1976]
Auteur Will Barnard


Van Snoesje en van Tamboertje
47 blz., [1ste druk 1901]
Auteur Hilbrandt Boschma
Annotatie: Druk 2, 1916; 3, 1924;
Recensie(s):


Twee Amsterdamsche jongens : een vertelling
37 blz., [1ste druk 1901]
Auteur J.J. van Broekhoven
Met twee gekleurde platen

Open digitale versie op Delpher


Een kind in de kribbe
12 blz., [1ste druk 1987]
Auteur Elisabeth van den Brun
Illustrator Anna Hermine Müller


Een kleine Simeon : een eenvoudig kerstverhaal
20 blz., [1ste druk 1892]
Auteur Cédé

Open het boekje


Kerstdagen in het huisgezin van Baas van Ommen : met een inleidend woord van J.E. Schroder
24 blz., [1ste druk 1889]
Auteur Cédé
Annotatie: Druk 1, , 1889;

Open het boekje


De daden des Heeren op 17 en 30 november 1813 : eene herinnering voor oud en jong
14 blz., [1ste druk 1888]
Auteur G.P. Fruijt Jr.


De Zondagsschool in Nederland bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan
20 blz., [1ste druk 1911]
Auteur G.P. Fruijt Jr.


Door lijden tot heerlijkheid : twee verhalen
24 blz., [1ste druk ca. 1900]
Auteur G.P. Fruijt Jr.
Met een gekleurde plaat

Open digitale versie op Delpher


Een Waterloo-blaadje voor Neêrlands volk
15 blz., [1ste druk 1915]
Auteur G.P. Fruijt Jr.


Gustaaf Adolf : naar het Fransch door
92 blz., [1ste druk 1884]
Auteur G.P. Fruijt Jr.
Annotatie: Druk 1, , 1884;


Is het bestaan der Nederlandsche zondagschool-vereeniging noodzakelijk?
13 blz., [1ste druk 1890]
Auteur G.P. Fruijt Jr.


Kerstfeest in het gebergte : een verhaal voor kinderen, naar het Fransch door
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur G.P. Fruijt Jr.
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje


Kroon en krans
44 blz., [1ste druk 1901]
Auteur G.P. Fruijt Jr.

Open het boekje


Neerlands onafhankelijheid in 1813 : een November-blaadje voor Neêrlands volk
16 blz., [1ste druk 1913]
Auteur G.P. Fruijt Jr.


De roep uit het verleden
56 blz., [1ste druk 1988]
Auteur Sietsche Gerkema


De houten soldaat : kerstverhaal
141 blz., [1ste druk ]
Auteur R. Gosker


"Luisterclubs opgelet" : radio-bijbelvertellingen ; flitsen uit het opname-werk door G.W.C. Verheul
261 blz., [1ste druk 1957]
Auteur H.M. Goudt-Christiaanse


Gesprek tusschen vader en kind
3 blz., [1ste druk 1869]
Auteur H.N. de Graaf

Open het boekje


Mamma is jarig
16 blz., [1ste druk 1970]
Auteur Job Heeger
Illustrator Jacqueline Paschos


Advent en Kerst
12 blz., [1ste druk 1994]
Auteur Ton Heyboer
Illustrator Anna Hermine Müller


De laatste kerstnacht van een Waldenzischen knaap : een verhaal
[1ste druk 1870]
Auteur Ph.J. Hoedemaker
Annotatie: Druk NOPI,adv72,De Heraut 9-12-1870


De plaatsvervanger : pinksterboekje
[1ste druk 1868]
Auteur Ph.J. Hoedemaker

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De voorspraak : een paaschverhaal
[1ste druk 1871]
Auteur Ph.J. Hoedemaker


Jezus als kind een voorbeeld voor de jeugd : een kerstboekje
[1ste druk 1870]
Auteur Ph.J. Hoedemaker


Onverdiende liefde
[1ste druk 1866]
Auteur Ph.J. Hoedemaker
Annotatie: Druk NOPI,adv19,Opregte Haarlemsche Courant 29-11-1866


Onzichtbaar maar krachtig : pinksterboekje
[3de druk ]
Auteur Ph.J. Hoedemaker
Annotatie: Druk 1, 1869;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Waarom eet gij eieren op Paschen?
[2de druk ]
Auteur Ph.J. Hoedemaker
Annotatie: Druk 1, 1868;

Open digitale versie op Delpher


Een veeleischend werk : wenken voor allen die in de zondagsschool arbeiden
72 blz., [1ste druk ca. 1900]
Auteur A.J. Hoogenbirk

Open digitale versie op Delpher


Een ondeugende jongen geheel veranderd en vernieuwd : een verhaal voor zondagsschoolkinderen
[2de druk ]
Auteur P. Huet
Annotatie: Druk 1, 1877;


Een parel uit de Zuidzee : voor zondagsschoolkinderen
[2de druk ]
Auteur P. Huet
Annotatie: Druk 1, 1872;


De gedroogde appeltjes
16 blz., [1ste druk 1936, Ned. Zondagsschool Vereniging]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Ook verschenen als: "Gedroogde appeltjes".
Annotatie: Druk 2, 1949; 4, 1959; 5, 1965; 6, 1994;

Open het boekje

Recensie(s):


Juda, de buurjongen van Maria
60 blz., [1ste druk 1998]
Auteur Vrouwke Klapwijk
Illustrator Charlotte Dematons


Toen zij daar waren...
18 blz., [1ste druk 1976]
Auteur W.C.E. Kruijer-Bolwidt
Illustrator Anna Hermine Müller


Tussen Pasen en Hemelvaart
16 blz., [1ste druk 1987]
Auteur W.C.E. Kruijer-Bolwidt
Illustrator Anna Hermine Müller


Die zoekt die vindt : een zendingsverhaal
40 blz., [1ste druk 1901]
Auteur L. Kupérus

Open digitale versie op Delpher


Het groene luikje
24 blz., [1ste druk 1940]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Rein Stuurman


Christoffel Filip Oberkampf en zijne dochter
[1ste druk 1866]
Auteur T.M. Looman
Annotatie: Druk NOPI,adv19,Opregte Haarlemsche Courant 29-11-1866 2, 1874;


De Heer kent den weg der rechtvaardigen : eene russische geschiedenis
136 blz., [1ste druk 1899]
Auteur T.M. Looman

Open digitale versie op DBNL


De kleine diakones : een geschiedverhaal
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur T.M. Looman

Open het boekje


De laatste dagen van een elfjarig meisje : een kerstgeschiedenis
10 blz., [1ste druk 1889]
Auteur T.M. Looman
Annotatie: Druk 1, , 1889;

Open het boekje


Een gezegend kerstfeest
28 blz., [1ste druk 1872]
Auteur T.M. Looman

Open het boekje


Een overwinning na zwaren strijd
23 blz., [1ste druk 1890]
Auteur T.M. Looman

Open digitale versie op Delpher


Goddelijke uitredding op het Kerstfeest : eene ware gebeurtenis
16 blz., [1ste druk 1869]
Auteur T.M. Looman

Open digitale versie op Delpher


Gustaafs eerste en laatste kerstfeest : een geschiedverhaal voor jeugdige kinderen
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur T.M. Looman

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Het kerstbijbeltje
16 blz., [1ste druk 1898]
Auteur T.M. Looman
Annotatie: Druk 1, , 1898;

Open het boekje


Vreugde na droefheid : een kerstverhaal
42 blz., [2de druk ca.1880]
Auteur W.K.H. Magendans
Annotatie: Druk 1, 1876; NOPI,adv29,De Standaard 18-12-1876

Open het boekje


Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1918 : april-juni
133 blz., [1ste druk 1918]
Auteur G.P. Marang


Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1920 : januari-maart
64 blz., [1ste druk 1920]
Auteur G.P. Marang


Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1923 : april-juni
123 blz., [1ste druk 1923]
Auteur G.P. Marang


Ik heb een droom : spel voor kinderen van 10-12 jaar
14 blz., [1ste druk 1971]
Auteur J. Markus


Bijbelverhalen anders
64 blz., [1ste druk 1994]
Auteur Marta Nijenhuis
Illustrator Anna Hermine Müller


De klokkenluiders
16 blz., [1ste druk ]
Auteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sj. Kuperus

Open het boekje


De vreemde knecht
24 blz., [1ste druk ]
Auteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Rie Reinderhoff


De wijzen zijn op weg gegaan
16 blz., [1ste druk 1996]
Auteur Jolande van Olst
Illustrator Anna Hermine Müller


De andere jongen
8 blz., [1ste druk ]
Auteur C. la Porte-Korteweg


De kerstklok van Hebron : dit verhaal werd uitgebeeld in vijf taferelen voor het flanelbord
26 blz., [1ste druk ]
Auteur M.A.M. Renes-Boldingh


Misschien? : met bijdragen van
120 blz., [1ste druk 1956]
Auteur M.A.M. Renes-Boldingh, e.a.
Medeauteur Tinie de Vries


De Noormannen komen! : een kerstverhaal spelend in het jaar 877
40 blz., [2de druk ]
Auteur René van der Rijst
Illustrator Anna Hermine Müller


De ondergrondse spoorweg
56 blz., [1ste druk ]
Auteur René van der Rijst
Illustrator Anna Hermine Müller


Onze koning is geboren
12 blz., [1ste druk 1993]
Auteur René van der Rijst
Illustrator Anna Hermine Müller


Vannacht is er een kind geboren
12 blz., [1ste druk ]
Auteur Rene van der Rijst
Illustrator Dea de Vries


Vechten voor toekomst
48 blz., [1ste druk 1993]
Auteur René van der Rijst
Illustrator Anna Hermine Müller


Als je wilt bidden : gebedsboekje voor jongere kinderen
24 blz., [1ste druk 1984]
Auteur Miep van Rooijen
Illustrator A.D. Dekkers


Lucius twijfelt
60 blz., [1ste druk 1996]
Auteur Anne Sietsma
Illustrator Anna Hermine Müller


Vertel het uw kinderen : bijbels vertel- en werkboek voor kinderen
392 blz., [1ste druk 1969]
Auteur Jac.J. Sinnema
Medeauteur C.M. de Vries
Illustrator Dea de Vries


Wat niemand kon
32 blz., [1ste druk 1901]
Auteur H.J. Staverman
Met twee plaatjes

Open digitale versie op Delpher


De koning van het licht
12 blz., [1ste druk 1988]
Auteur Eveline Stem
Illustrator Anna Hermine Müller


Een koning in een stal?
12 blz., [1ste druk 1988]
Auteur Eveline Stem
Illustrator Anna Hermine Müller


De arme klerk en zijn gebogen tienstuiverstukje : naar het Engelsch door
212 blz., [1ste druk 1883]
Auteur Tryfosa


Jacques Bonneval, of de dagen der dragonnades, naar het Engelsch
[1ste druk 1875]
Auteur Croiset van Uchelen


Jakob en Lina : een pinksterverhaal voor school en huisgezin
23 blz., [1ste druk 1872]
Auteur C. van der Velden Jz.
Annotatie: Druk 1, , 1872;

Open het boekje


Samuel op zee : paaschverhaal voor school en huisgezin
24 blz., [1ste druk 1873]
Auteur C. van der Velden Jz.

Open het boekje


Het nieuwe kleed : een paaschverhaal
[1ste druk 1887]
Auteur A. Verhorst


Anna en Johanna : een verhaal voor jeugdigen
16 blz., [1ste druk 1901]
Auteur Viator
Met een plaatje

Open het boekje


Naar Bethlehem
12 blz., [1ste druk 1994]
Auteur Cora Vlaming
Illustrator Anna Hermine Müller


Hoe Richard Heilberg leerde waarlijk kerstfeest vieren, naar het Hoogduitsch door J.A.W.
20 blz., [1ste druk 1877]
Auteur A. Vollmar
Annotatie: Druk NOPI,adv107, De standaard 03-12-1877

Open het boekje


Het kindje in de stal
19 blz., [4de druk 1990]
Auteur C.M. de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller


Het schaapje dat gevonden werd
19 blz., [2de druk ]
Auteur C.M. de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller
Annotatie: Druk 1, 1978;


Maria en Salome
12 blz., [1ste druk 1990]
Auteur C.M. de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller


Van wijze mannen en een kind : kerstgeschenkboek
14 blz., [1ste druk 1987]
Auteur Cor de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller


De goede herder is geboren
12 blz., [1ste druk 1989]
Auteur Tinie de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller


De koning van de vrede
12 blz., [1ste druk 1991]
Auteur Tinie de Vries
Illustrator Lika Tov


De wijze mannen en de nieuwe koning
12 blz., [1ste druk 1990]
Auteur Tinie de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller


Op zoek naar de koning : lees-,kijk- en werkboek
28 blz., [1ste druk 1989]
Auteur Tinie de Vries
Illustrator Anna Hermine Müller


De kersavond
[1ste druk 1866]
Auteur E. van Weede van Dijkveld
Annotatie: Druk NOPI,adv19,Opregte Haarlemsche Courant 29-11-1866


Adam en Eva
12 blz., [1ste druk 1994]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Er is meer dan genoeg
20 blz., [1ste druk 1981]
Auteur Hinke Baukje Wever
Medeauteur Job Heeger
Illustrator Anna Hermine Müller


Het kind in het mandje
20 blz., [1ste druk 1981]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Ch.A.-H.Muller


Het scheppingsverhaal
12 blz., [1ste druk 1994]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Kijk eens in de stal
15 blz., [1ste druk 1995]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Mozes
22 blz., [1ste druk 1995]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Niet ver weg
12 blz., [1ste druk 1994]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Op een bedje van stro
20 blz., [1ste druk 1997]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Saul en David
28 blz., [1ste druk 1995]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Wat Jezus vertelt
32 blz., [1ste druk 1995]
Auteur Hinke Baukje Wever
Illustrator Anna Hermine Müller


Het maken van bijbelse platen
46 blz., [1ste druk ca. 1940]
Auteur H.W. Whanslaw
Illustrator H.W. Whanslaw


In 't Leeuwke : een verhaal op waarheid gegrond
30 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.H. Wiersma

Open het boekje


Herder en lam
9 blz., [1ste druk ]
Auteur M.C. Wijchers-van den Berg


Moeders troost : een paaschverhaal
34 blz., [1ste druk 1889]
Auteur Wildeboer-Luitingh

Open het boekje


Jezus deelt uit ...
13 blz., [1ste druk 1987]
Auteur Nel de Wit
Illustrator Anna Hermine Müller


Het pinksterfeest op de badplaats of een visscher van menschen
[1ste druk 1876]
Auteur A.C. de Zwart
Annotatie: Druk 1, , 1876;

Open het boekje


Oude Peter en jonge Peter : een paaschverhaal
36 blz., [1ste druk 1876]
Auteur A.C. de Zwart

Open het boekje


Een kerstavond in het Rauhe Haus, of wat doet gij voor Jezus?
[1ste druk 1892]
Auteur H.J. de Zwart

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Ere zij God
15 blz., [1ste druk 1995]
Auteur Jolande Zwep
Illustrator Anna Hermine Müller