Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van Kemink & Zoon, Utrecht
Zij knielden neder voor Jezus : nieuw kerstgeschenk aan de kinderen der zondagschool
[1ste druk 1872]
Auteur A.M.C. Asch van Wijck


Mario en de dieren
255 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Waldemar Bonsels
Recensie(s):


Donkere dagen
72 blz., [1ste druk 1929]
Auteur Carla
Recensie(s):


De watergeuzen : hun leven en daden verteld aan jonge lieden
[1ste druk 1885]
Auteur E. Gerdes


In de duinen : een verhaal uit den Spaanschen tijd
173 blz., [6de druk ca. 1910, Kemink & Zoon te Utrecht]
Auteur E. Gerdes
Met gekleurde platen.
Annotatie: Druk 1, De Hoogh te Amsterdam, 1858; 4, Kirberger te Amsterdam, 1879; 9, 1927;
Recensie(s):


In Leiden en Vlaanderen : een verhaal uit het jaar 1600, voor jonge lieden
185 blz., [4de druk ]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1928; 2, herziene van der Post Utrecht, 1876; 3, herziene, 1890; 5, 1928;
Recensie(s):


Jonker Otto en zijn vriend : een verhaal uit het jaar 1577
188 blz., [1ste druk 1884]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 3, Bolle te Rotterdam, 1898;


Bijbelsche geschiedenis voor cathechetisch onderwijs bewerkt : 2de stukje, Nieuwe Testament
70 blz., [1ste druk ]
Auteur J.D.J. Idenburg


Rose en Lillie Stanhope of De kracht van het geweten, uit het Engelsch van
96 blz., [1ste druk 1885]
Auteur Intosch
Annotatie: Druk 1, , 1885;

Open het boekje


Een visschersjongen in oorlogstijd
163 blz., [1ste druk 1931]
Auteur H. Jongkees
Annotatie: Ook verschenen als: "Een vissersjongen in oorlogstijd".
Annotatie: Druk 3, 1938;


De zeeroover van Vuurland
228 blz., [1ste druk 1931]
Auteur B. Knoop


Van strijd en overwinning : verhalen uit de geschiedenis der zending
148 blz., [1ste druk 1913]
Auteur J.C. de Koning


Keur van karakterschetsen en merkwaardige tafereelen uit de geschiedenis voor jongelieden
[1ste druk 1867]
Auteur J.H. van Linschoten


Beknopte handleiding, behoorende bij de platen voor het klassikaal aanschouwelijk onderwijs ten dienste van bewaar- en lagere scholen : eerste reeks
198 blz., [4de druk 1878]
Auteur H.J. van Lummel

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Beknopte handleiding, behoorende bij de tweede reeks der platen voor het klassikaal aanschouwelijk onderwijs
357 blz., [3de druk 1880]
Auteur H.J. van Lummel

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De bijlhouwer van Utrecht
274 blz., [4de druk ]
Auteur H.J. van Lummel
Annotatie: Druk 1, 1866; 2, 1873; 5, 1904; 6, 1956;
Recensie(s):


Reinierke en Wim en zijn vriend
89 blz., [1ste druk 1935]
Auteur Marijo
Illustrator Ger van Vliet


De bittere beker
191 blz., [1ste druk 1932]
Auteur G.K. Meijer


De waterwolf
127 blz., [1ste druk 1929]
Auteur G.K. Meijer
Illustrator M.E. Eckert
Bandontwerper J.G. Kesler
Recensie(s):


De vijf getrouwen
224 blz., [1ste druk 1935]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel


Lanumsche jongen
95 blz., [1ste druk 1931]
Auteur P. Noordmans
Illustrator J.G. Kesler


De beukenhof : een verhaal van adellijke willekeur en van 't harde leven der hofhoorigen in de 15de eeuw in den omtrek van Zutfen
101 blz., [1ste druk 1929]
Auteur H.W. Plomp
Recensie(s):


Het verwaarloosde dokterskwartet in oorlogstijd
140 blz., [1ste druk 1932]
Auteur Cornelia Poll
Illustrator J.G. Kesler


Tafereelen uit de geschiedenis der Christelijke kerk : een leesboek voor school en huis, tweede deeltje
148 blz., [3de druk ]
Auteur J. Schouten
Annotatie: Druk 1, 1877; 2, 1879; 4, 1911; 5, 1918; 9, 1928; 10, 1932;


Het heilgeheim : naar het Engelsch bewerkt door Nannette
[1ste druk 1869]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1869;


Stofomslag bij het volgende boek


Het wonder : een verhaal voor jongens van 12-16 jaar
164 blz., [1ste druk 1935]
Auteur N. van Sillevoldt-Haasse


Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen : het Nieuwe Testament
103 blz., [1ste druk 1922]
Auteur S. Ulfers


Vragen behoorende bij de Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen : het Nieuwe Testament
32 blz., [1ste druk 1922]
Auteur S. Ulfers

Open digitale versie op Delpher


Wim's avonturen
207 blz., [1ste druk 1936]
Auteur Vedeka
Illustrator Hein Kray


De profetes van Désubas : verhaal uit het lijden der Hugenoten, naar 't oorspronkelijke
63 blz., [1ste druk ca. 1892]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


De slag van Waterloo : herinnering aan de Junidagen van 1815
48 blz., [3de druk ca. 1895]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De verteller : leesboek voor de middelklassen, deel 1
95 blz., [3de druk 1897]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Medeauteur Jb. van Zanten


De verteller : leesboek voor de middelklassen, deel 2
[3de druk 1897]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Medeauteur Jb. van Zanten


De verteller : leesboek voor de middelklassen, deel 3
[3de druk 1897]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Medeauteur Jb. van Zanten


Geschiedenissen uit den Bijbel (Nieuw Testament) : leesboek voor de middelklassen der lagere school
64 blz., [1ste druk 1893]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Geschiedenissen uit den Bijbel (Oude Testament) : leesboek voor de middelklassen der lagere school
64 blz., [1ste druk 1892]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Michiel Adriaanszoon de Ruyter, of van kajuitsjongen tot admiraal
56 blz., [1ste druk 1893]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Nieuw en oud : een leesboek voor school en huisgezin
154 blz., [6de druk 1900]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


De Bosmannetjes
164 blz., [1ste druk ]
Auteur Bart van de Veluwe
Illustrator Hein Kray
Bandontwerper J.G. Kesler


Rooie Siem
[1ste druk ]
Auteur H. Zandbergen
Illustrator Hein Kray


Peter, de woonwagenjongen
116 blz., [1ste druk ca. 1935]
Auteur D. van de Zee


Alexis de wolvenjager : een vertelling uit Rusland
87 blz., [1ste druk 1931]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Bijbelsch atlasje in kaarten en platen voor school en catechisatie
73 blz., [1ste druk 1931]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Stofomslag bij het volgende boek


Een zeeuwse kwajongen
150 blz., [1ste druk ]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 2, 1938;


Kerkgeschiedenis : leesboek voor de scholen met den bijbel, deel 1
[1ste druk 1930]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Kerkgeschiedenis : leesboek voor de scholen met den bijbel, deel 2
[1ste druk 1930]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Nunia, het meisje uit Armenië : een verhaal uit de eerste eeuwen der chr. kerk
157 blz., [1ste druk 1931]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Onze koningin : het leven onzer geliefde vorstin aan de Hollandsche jongens en meisjes verhaald
104 blz., [1ste druk 1930]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Prins Hendrik : de vriend van ons volk
148 blz., [1ste druk 1934]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.


Vaders hand : een verhaal uit het oude Turkije
36 blz., [1ste druk 1932]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.

Open digitale versie op Delpher