Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van H.A. Berends, Harderwijk
De Emmausgangers : paaschverhaal voor kinderen
15 blz., [1ste druk 1882]
Auteur Anna


De brievengaarder : een verhaal voor jongelieden
40 blz., [1ste druk 1884]
Auteur Anthonius
Annotatie: Druk 1, , 1884;


De gouden potloodpen : eene kerstvertelling
16 blz., [1ste druk 1879]
Auteur Anthonius
Annotatie: Druk NOPI,adv102,De Standaard 15-12-1879

Open het boekje


De laatste levensnacht : een verhaal op waarheid gegrond
32 blz., [1ste druk 1879]
Auteur Anthonius
Annotatie: Druk NOPI,adv102,De Standaard 15-12-1879

Open het boekje


De zoon van den dorpspredikant : een verhaal
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur Anthonius
Annotatie: Druk 1, , 1882;


De twee vrienden
16 blz., [1ste druk ca. 1891]
Auteur H.Z. Beijl
Annotatie: Druk 1, , ca. 1891;


De beide kersdagen op Sumatra : een verhaal voor groote en kleine kinderen
24 blz., [1ste druk 1872]
Auteur W.F. Betz
Annotatie: Druk NOPI,adv11,De Standaard 18-11-18732, 1879;

Open het boekje


De twee vrienden : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1875]
Auteur H.Z. de Beyl


Strijd en zegepraal : een verhaal uit de egyptische kerk der derde eeuw, nieuwe uitgaaf
80 blz., [2de druk 1873]
Auteur Faure
Annotatie: Druk NOPI,adv73,De Heraut 9-12-1870


De koloniaal en zijn stervend kind
32 blz., [1ste druk 1881]
Auteur R. Ferwerda
Annotatie: Druk 1, , 1881;

Open het boekje


Dokter Wonder : eene paaschvertelling voor kinderen
16 blz., [1ste druk 1884]
Auteur R. Ferwerda
Annotatie: Druk 1, , 1884;

Open het boekje


Keer weder : eene kerstvertelling
32 blz., [1ste druk 1884]
Auteur R. Ferwerda
Annotatie: Druk 1, , 1884;

Open het boekje


De vergelding : een verhaal voor jongelieden
119 blz., [1ste druk 1877]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, 1893; 3, 1897; 4, 1898;
Recensie(s):


William Green of het kind uit een der achterbuurten van Londen : een verhaal voor jongelieden
56 blz., [1ste druk 1901]
Auteur W. Jonker Jr.

Open het boekje


Het kerstgeschenk voor het zieke kind
[1ste druk 1876]
Auteur H. Karssen
Annotatie: Druk NOPI,adv9,De Standaard 24-11-1876

Open het boekje


Lutze Toenning, de visser van Helgoland : een verhaal naar het Fransch
31 blz., [1ste druk 1875]
Auteur H. Karssen
Annotatie: Druk NOPI,adv10,De Standaard 22-12-1875

Open het boekje


Stijntje de stovenzetster : een volksverhaal in de volkstaal
[1ste druk 1879]
Auteur H. Karssen
Annotatie: Druk NOPI,adv102,De Standaard 15-12-1879


Alleen in de wereld : een verhaal voor de jeugd
31 blz., [1ste druk 1878]
Auteur P.J. Kloppers

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Arme Jakob : een kerstverhaal voor onze kinderen
16 blz., [1ste druk 1878]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1880;


Arme rijken, rijke armen : een kerstverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv8,De Standaard 23-11-18772, 1896;


Arthur of jongens onder elkaar : een kerstgeschenk voor onze jongens
127 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 3, 1882;


De koning der eere : een verhaal voor de jeugd, naar het Fransch
15 blz., [1ste druk 1878]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1878;

Open het boekje


Een lentedag met oom of de geschiedenis der opstanding aan onze kinderen verteld
32 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers

Open digitale versie op Delpher


Een nieuw leven : een Paaschverhaal voor de jeugd
16 blz., [1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1877;

Open het boekje


Gekocht met zijn bloed : een verhaal voor de jeugd
26 blz., [1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1900; 3, 1917; 5, 1921;
Recensie(s):


Het versmade kerstgeschenk : een nieuw kerstverhaal Voor de jeugd
16 blz., [1ste druk 1883]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1883;

Open het boekje


Honderd schreden verder : een Paaschverhaal voor onze jeugd
16 blz., [1ste druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1879;

Open het boekje


Kerstboom of kerstfeest : een verhaal voor onze kinderen
16 blz., [1ste druk 1884]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1884;

Open het boekje


Liefde overwint : eene schets uit het christelijke leven
31 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv102,De Standaard 15-12-1879

Open het boekje


Nada, de negerkoning : een nieuw kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers


Twee avonden in de pastorie of het eeuwenoude kerstverhaal op nieuw aan de kinderen des volks verteld
[1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk YEPI,adv9,De standaard 24-11-18762, 1876; 3, 1882;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Vergeven ... en vergeten? : schetsen met de pen uit een rijk leven
47 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1876;


Vurige kolen op 's vijands hoofd : een verhaal voor onze jeugd
31 blz., [1ste druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers
Met een kleuren plaatje
Annotatie: Druk 2, 1895; 3, De Schatkamer te Rumpt, 1998;


Wat de sterren vertelden : een kerstgeschenk voor onze kinderen
15 blz., [1ste druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv102,De Standaard 15-12-1879


't Gouden ankerhorloge, of de onschuld aan 't licht gebracht
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje


't Is zaliger te geven dan te ontvangen : kerstvertelling
8 blz., [1ste druk 1882]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje


De blanke slaaf weder een vrij man
[1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 2, 1891;


De eerste misstap
16 blz., [1ste druk 1894]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1894;

Open het boekje


De jonge kooplui in gebraden aardappelen : een verhaal voor de jeugd
24 blz., [1ste druk 1872]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1872;

Open het boekje


De Londensche vagebond of nergens goed voor
16 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 2, 1891;


De zoon van den daglooner
16 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1875;

Open het boekje


Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten : Nieuwjaarsnach-vertelling
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur J.H. van Linschoten


Een lichtstraal in de donkere stulp
16 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten


Eene eeuwenoude en eeuwig nieuwe geschiedenis
12 blz., [1ste druk 1881]
Auteur J.H. van Linschoten

Open het boekje


Elsie en haar hond : eene kindervertelling
20 blz., [1ste druk 1872]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1872;

Open het boekje


Jenny's piano of De invloed van een goede daad
16 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1875;

Open het boekje


Joseph Haydn het kind der beproeving
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk NOPI,adv106,De Standaard 12-12-1881

Open het boekje


Marcella of de roos van Nicomedie : een feit uit de christen-vervolging onder Diocletianus, vrij naar 't Hoogduitsch
51 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 3, 1893;


Ruth of het Zelfopfferende arme Meisje
16 blz., [1ste druk 1878]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1878;

Open het boekje


Theodorus en Felix
90 blz., [1ste druk 1876]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, , 1876;


Wat de liefde van Christus vermag : een verhaal uit de christenvervolging onder Decius
35 blz., [1ste druk 1881]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 2, 1895;


De bijbelcolporteur in Oostenrijk : een waar verhaal, naverteld
20 blz., [2de druk 1880]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1878; 3, 1893; 5, 1907;
Recensie(s):


De dorpssmid : een verhaal uit het leven
16 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1878;


De vervelende tekst : een pinksterverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1873]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, , 1873;

Open het boekje


De zoon van den zeekapitein : een verhaal voor jongelieden
15 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, , 1875;


Het beeld van prins Willem van Oranje : geschetst voor onze jongelieden
32 blz., [1ste druk 1884]
Auteur J.C. Luitingh


Vier verhalen uit het leven
64 blz., [1ste druk ]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1879;


Bedeja : gedichten voor het christelijk gezin
94 blz., [1ste druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De avond voor en na het kerstfeest : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk ca. 1870]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk NOPI,adv11,De Standaard 18-11-1873


De gescheurde japon : een verhaal voor de jeugd
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De kerstvacantie : een verhaal voor jongelieden
18 blz., [1ste druk 1877]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk NOPI,adv8,De Standaard 23-11-1877

Open het boekje


De pinksterbloem : eenge geschiedenis uit het leven
16 blz., [1ste druk 1883]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, , 1883;

Open het boekje


De pleegzoon van den visscher
16 blz., [1ste druk 1883]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De wonderlijke wegen des Heeren, of de avond voor en na het kerstfeest
16 blz., [1ste druk 1870]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, , 1870; 2, 1872;


Feestliederen ter gedachtenis der hoogst gewichtige reddingsure op 1 April 1572 door het jeugdig nageslacht drie eeuwen later bezongen
[1ste druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Gods daden herdacht door 't geuzengeslacht : eenige bladzijden uit onze geschiedenis voor het volk
[1ste druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Het kerstfeest verschillend gevierd : kerstgeschenk voor de jeugd
20 blz., [1ste druk 1878]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, , 1878;

Open het boekje


In den kerstnacht : een verhaal voor de jeugd
14 blz., [1ste druk 1873]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk NOPI,adv11,De Standaard 18-11-1873

Open het boekje


Jubelzangen : 1849 Kroningsfeest 1874
[1ste druk 1874]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk NOPI,adv24,De Standaard 09-04-1874


Kinderklanken op het kerstfeest
[1ste druk 1876]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Niet ongewaarschuwd : een verhaal voor jongelieden
16 blz., [1ste druk 1884]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, , 1884;

Open het boekje


Pinksterlied
[1ste druk 1873]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Twee portretten : een op waarheid gegrond verhaal
31 blz., [1ste druk 1881]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open digitale versie op DBNL


Vader en dochter : kerstverhaal voor jonge lieden
16 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open digitale versie op DBNL


Vaders nalatenschap : eene bladzijde uit het jongelingsleven
16 blz., [1ste druk 1880]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De soldaat en zijn bijbel
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans
Annotatie: Druk NOPI,adv9,De Standaard 24-11-1876

Open het boekje


Eerst bevreesd; daarna verblijd
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans
Annotatie: Druk NOPI,adv9,De Standaard 24-11-1876

Open het boekje


Verloren maar gevonden
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans
Annotatie: Druk NOPI,adv9,De Standaard 24-11-1876

Open het boekje


Willem Houtkamp
15 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans
Annotatie: Druk NOPI,adv9,De Standaard 24-11-1876

Open het boekje


Het gouden horloge
30 blz., [1ste druk 1889]
Auteur P. de Mol Moncourt
Annotatie: Druk 1, , 1889;

Open het boekje


De twee trommelslagers : een verhaal voor jongelieden, vrij naar 't Engelsch
15 blz., [1ste druk 1876]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk NOPI,adv9,De Standaard 24-11-1876

Open het boekje


De wonderbare lamp : naar Newton bewerkt
15 blz., [1ste druk 1873]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk 1, , 1873;

Open het boekje


Gods voorzienigheid : twee verhalen voor de jeugd, 1.de rekening van den schoenmaker en 2. de verloren kwitantie
16 blz., [1ste druk ]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Het oudste kerstfeest
16 blz., [1ste druk 1877]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk 1, , 1877;

Open het boekje


Krib - Kruis - Kroon : kerstgeschenk voor de jeugd
16 blz., [1ste druk 1877]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk NOPI,adv8,De Standaard 23-11-1877

Open het boekje


Oranje-boven! : geschenk voor de Nederlandsche jeugd, op het vijf en twintigjarig jubilé der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, 1849-12Mei-1874
24 blz., [1ste druk 1874]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Wat de lelie ons leert
16 blz., [1ste druk 1873]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk 1, , 1873;

Open het boekje


De Eenige redder : kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


De kracht van Gods woord : kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


De onverwachte uitredding : kerstverhaal voor kinderen
16 blz., [1ste druk 1883]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk 1, , 1883;

Open het boekje


Eduard : een vrucht van het Pinksterfeest
20 blz., [1ste druk 1882]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje


Eene gedenkwaardige ontmoeting : uit de geschiedenis van een nog levend christen
32 blz., [1ste druk 1880]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk 1, , 1880;

Open het boekje


Gebedsverhooring : kerstverhaal voor de jeugd
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje


Ter elfder ure : bekeeringsgeschiedenis van een 76jarigen grijsaard
[1ste druk 1883]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk YEPI,adv63,De Standaard 19-12-1883

Open digitale versie op Delpher


Wat moeder aan Adolf vertelde : kerstverhaal voor kinderen
15 blz., [1ste druk 1884]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk 1, , 1884;

Open het boekje


Zwaar beproefd, maar uitgeholpen : kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1879]
Auteur H.M. van der Vegt
Annotatie: Druk NOPI,adv102,De Standaard 15-12-1879

Open het boekje


400 Mark
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur C. van der Velden Jz.
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


Mathilda en Nelly : een verhaal voor onze kinderen op het Kerstfeest
20 blz., [1ste druk 1883]
Auteur C. van der Velden Jz.


Ongedacht gevonden : een verhaal voor de kinderen van ons volk
55 blz., [1ste druk 1878]
Auteur C. van der Velden Jz.
Annotatie: Druk 1, , 1878;


De loteling : kerstverhaal voor jonge lieden
16 blz., [1ste druk 1874]
Auteur P. Vergers

Open het boekje


De Unie van Utrecht, of een belangrijk feit uit den Tachtigjarigen Oorlog
38 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers


Een donkere en een heldere kerstnacht of de vioolspeler en de orgeldraaier
32 blz., [1ste druk 1881]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


Spanje, wat het was en wat het is
76 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P. Vergers


Vier dagen onder de roovers : een verhaal voor jongelieden
18 blz., [1ste druk 1877]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk NOPI,adv8,De Standaard 23-11-18772, ca. 1894;

Open het boekje


De erfgenaam van den Uilenburg : verhaal voor jongelieden
32 blz., [1ste druk 1883]
Auteur A. Verhorst
Annotatie: Druk 1, , 1883;


De krijgsgevangene : een paaschverhaal
16 blz., [1ste druk 1883]
Auteur A. Verhorst

Open het boekje


Feestgewaad voor rouwkleederen : een paaschverhaal
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur A. Verhorst
Annotatie: Druk 1, , 1882;

Open het boekje


Bij mijn sparreboom : een nieuw kerstgeschenk
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur F.W. Wagner
Annotatie: Druk YEPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


De geus van Asperen : een kerstverhaal
15 blz., [1ste druk 1881]
Auteur F.W. Wagner
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-18812, ca. 1888;


Het gebed in den storm : kerstverhaal
15 blz., [1ste druk 1879]
Auteur F.W. Wagner
Annotatie: Druk 1, , 1879;

Open het boekje


Jeruzalems laatste Pascha : aan de jeugd verhaald
52 blz., [1ste druk 1878]
Auteur F.W. Wagner


Schetsen en verhalen uit de kerkgeschiedenis : een leesboek voor school en huis
158 blz., [1ste druk 1876]
Auteur H. te Winkel
Annotatie: Druk 1, , 1876;


Antoon en Lize of een kerstnacht onder een oven
18 blz., [1ste druk 1877]
Auteur C. de Wolf
Annotatie: Druk NOPI,adv8,De Standaard 23-11-1877

Open het boekje


De orgeldraaier
16 blz., [1ste druk 1878]
Auteur C. de Wolf
Annotatie: Druk NOPI,adv25,De Standaard 21-06-1878

Open het boekje


Cecilia en Elizabeth of tante en nicht tusschen dezelfde kloostermuren
52 blz., [1ste druk 1877]
Auteur A.C. de Zwart
Annotatie: Druk NOPI,adv55,Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 28-11-1877

Open het boekje