Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van H.A. Berends, Harderwijk

De brievengaarder : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1884]
Auteur Anthonius


De gouden potloodpen : eene kerstvertelling
[1ste druk 1879]
Auteur Anthonius


De laatste levensnacht : een verhaal op waarheid gegrond
[1ste druk 1879]
Auteur Anthonius


De zoon van den dorpspredikant : een verhaal
[1ste druk 1882]
Auteur Anthonius


De beide kersdagen op Sumatra : een verhaal voor groote en kleine kinderen
24 blz., [1ste druk 1872]
Auteur W.F. Betz


De twee vrienden : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1875]
Auteur H.Z. de Beyl


De stormachtige nacht of de geredde zoon
[1ste druk ca. 1886]
Auteur Eduard


Strijd en zegepraal : een verhaal uit de egyptische kerk der derde eeuw, nieuwe uitgaaf
80 blz., [2de druk 1873]
Auteur Faure


De koloniaal en zijn stervend kind
[1ste druk ca. 1886]
Auteur R. Ferwerda


Dokter Wonder : eene paaschvertelling voor kinderen
[1ste druk 1884]
Auteur R. Ferwerda


Keer weder : eene kerstvertelling
[1ste druk 1884]
Auteur R. Ferwerda


William Green of het kind uit een der achterbuurten van Londen : een verhaal voor jongelieden
56 blz., [1ste druk 1901]
Auteur W. Jonker Jr.

Open het boekje


Het kerstgeschenk voor het zieke kind
[1ste druk 1876]
Auteur H. Karssen

Open het boekje


Lutze Toenning, de visser van Helgoland : een verhaal naar het Fransch
31 blz., [1ste druk 1875]
Auteur H. Karssen

Open het boekje


Stijntje de stovenzetster : een volksverhaal in de volkstaal
[1ste druk 1879]
Auteur H. Karssen


Alleen in de wereld : een verhaal voor de jeugd
31 blz., [1ste druk 1878]
Auteur P.J. Kloppers

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Arme Jacob : een kerstverhaal voor onze kinderen
16 blz., [1ste druk 1878]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1880;


Arme rijken, rijke armen : een kerstverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers


Arthur of jongens onder elkaar : een kerstgeschenk voor onze jongens
127 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 3, 1882;

Open het boekje


Gekocht met zijn bloed : een verhaal voor de jeugd
26 blz., [1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1900; 3, 1917; 5, 1921;
Recensie(s):


Honderd schreden verder : een Paaschverhaal voor onze jeugd
[1ste druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers


Twee avonden in de pastorie of het eeuwenoude kerstverhaal op nieuw aan de kinderen des volks verteld
[1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Vurige kolen op 's vijands hoofd : een verhaal voor onze jeugd
31 blz., [1ste druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers
Met een kleuren plaatje
Annotatie: Druk 2, 1895; 3, De Schatkamer te Rumpt, 1998;


't Gouden ankerhorloge, of de onschuld aan 't licht gebracht
[1ste druk 1882]
Auteur J.H. van Linschoten

Open het boekje


't Is zaliger te geven dan te ontvangen : kerstvertelling
[1ste druk 1882]
Auteur J.H. van Linschoten


De jonge kooplui in gebraden aardappelen : een verhaal voor de jeugd
[1ste druk 1872]
Auteur J.H. van Linschoten


Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten : Nieuwjaarsnach-vertelling
[1ste druk 1882]
Auteur J.H. van Linschoten


Een eeuwenoude en eeuwig nieuwe geschiedenis
[1ste druk 1881]
Auteur J.H. van Linschoten


Een lichtstraal in de donkere stulp
16 blz., [1ste druk ca. 1920]
Auteur J.H. van Linschoten


Elsje en haar hond : eene kindervertelling
[1ste druk 1872]
Auteur J.H. van Linschoten


Wat de liefde van Christus vermag : een verhaal uit de christenvervolging onder keizer Decius
[1ste druk 1881]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 2, 1895;


De dorpssmid : een verhaal uit het leven
16 blz., [2de druk 1878]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De vervelende text : een pinksterverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1873]
Auteur J.C. Luitingh


De zoon van den zeekapitein : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1875]
Auteur J.C. Luitingh


Het beeld van prins Willem van Oranje : geschetst voor onze jongelieden
32 blz., [1ste druk 1884]
Auteur J.C. Luitingh


Vier verhalen uit het leven
62 blz., [2de druk 1879]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Bedeja : gedichten voor het christelijk gezin
[1ste druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De avond voor en na het kerstfeest : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk ca. 1870]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De gescheurde japon : een verhaal voor de jeugd
[1ste druk 1882]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De kerstvacantie : een verhaal voor jongelieden
18 blz., [1ste druk 1877]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open het boekje


De pleegzoon van den visscher
[1ste druk 1883]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De wonderlijke wegen des Heeren, of de avond voor en na het kerstfeest
16 blz., [1ste druk 1870]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Gods daden herdacht door 't geuzengeslacht : eenige bladzijden uit onze geschiedenis voor het volk
[1ste druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.


In den kerstnacht : een verhaal voor de jeugd
14 blz., [1ste druk 1873]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open het boekje


Jubelzangen : 1849 Kroningsfeest 1874
[1ste druk 1874]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Kinderklanken op het kerstfeest
[1ste druk 1876]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Niemand kan twee heeren dienen : een bladzijde uit het leven voor jong en oud
[1ste druk 1888]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Pinksterlied
[1ste druk 1873]
Auteur J.P. van der Maas jr.


Twee portretten : een op waarheid gegrond verhaal
31 blz., [1ste druk 1881]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open digitale versie op DBNL


Vader en dochter : kerstverhaal voor jonge lieden
16 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open digitale versie op DBNL


Vaders nalatenschap : eene bladzijde uit het jongelingsleven
[1ste druk 1880]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De soldaat en zijn bijbel
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans


Eerst bevreesd; daarna verblijd
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans


Verloren maar gevonden
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans


Willem Houtkamp
15 blz., [1ste druk 1876]
Auteur W.K.H. Magendans


Het gouden horloge
30 blz., [1ste druk 1889]
Auteur P. de Mol Moncourt


De twee trommelslagers : een verhaal voor jongelieden, vrij naar 't Engelsch
15 blz., [1ste druk 1876]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open het boekje


De wonderbare lamp : naar Newton bewerkt
[1ste druk 1873]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Het oudste kerstfeest
[1ste druk 1877]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Krib - Kruis - Kroon : kerstgeschenk voor de jeugd
[1ste druk 1877]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Oranje-boven! : geschenk voor de Nederlandsche jeugd, op het vijf en twintigjarig jubilé der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, 1849-12Mei-1874
24 blz., [1ste druk 1874]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De Eenige redder : kerstverhaal
[1ste druk 1881]
Auteur H.M. van der Vegt


De kracht van Gods woord : kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur H.M. van der Vegt


Eene gedenkwaardige ontmoeting : uit de geschiedenis van een nog levend christen
[1ste druk 1880]
Auteur H.M. van der Vegt


Gebedsverhooring : kerstverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1882]
Auteur H.M. van der Vegt


Ter elfder ure : bekeeringsgeschiedenis van een 76jarigen grijsaard
[1ste druk 1883]
Auteur H.M. van der Vegt

Open digitale versie op Delpher


Zwaar beproefd, maar uitgeholpen : kerstverhaal
[1ste druk 1879]
Auteur H.M. van der Vegt


400 Mark
[1ste druk 1881]
Auteur C. van der Velden Jz.


Mathilda en Nelly : een verhaal voor onze kinderen op het Kerstfeest
20 blz., [1ste druk 1883]
Auteur C. van der Velden Jz.


Ongedacht gevonden : een verhaal voor de kinderen van ons volk
55 blz., [1ste druk ]
Auteur C. van der Velden Jz.


De Unie van Utrecht, of een belangrijk feit uit den Tachtigjarigen Oorlog
38 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers


Een donkere en een heldere kerstnacht of de vioolspeler en de orgeldraaier
[1ste druk 1881]
Auteur P. Vergers


Spanje, wat het was en wat het is
76 blz., [1ste druk 1876]
Auteur P. Vergers


Vier dagen onder de roovers : een verhaal voor jongelieden
18 blz., [1ste druk 1877]
Auteur P. Vergers

Open het boekje


Guido de Bres en de Nederlandsche geloofdbelijdenis
[1ste druk ca. 1886]
Auteur J. Verhagen Jr.


De erfgenaam van den Uilenburg : verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1883]
Auteur A. Verhorst


De krijgsgevangene : een paaschverhaal
[1ste druk 1883]
Auteur A. Verhorst


Feestgewaad voor rouwkleederen
[1ste druk 1882]
Auteur A. Verhorst


Bij mijn sparreboom : een nieuw kerstgeschenk
16 blz., [1ste druk 1881]
Auteur F.W. Wagner


De geus van Asperen : een kerstverhaal
[1ste druk 1881]
Auteur F.W. Wagner


Het gebed in den storm : kerstverhaal
[1ste druk 1879]
Auteur F.W. Wagner


Het jagershuis in de Elzas : een kerstverhaal uit den Fransch-Duitschen oorlog
[1ste druk 1878]
Auteur F.W. Wagner


Jeruzalems laatste Pascha : aan de jeugd verhaald
52 blz., [1ste druk 1878]
Auteur F.W. Wagner


Antoon en Lize of een kerstnacht onder een oven
18 blz., [1ste druk 1877]
Auteur C. de Wolf


De orgeldraaier
16 blz., [1ste druk 1878]
Auteur C. de Wolf

Open het boekje


Cecilia en Elizabeth of tante en nicht tusschen dezelfde kloostermuren
52 blz., [1ste druk 1877]
Auteur A.C. de Zwart