Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van Höveker & Wormser, Amsterdam
Jonge geloofshelden : verhalen uit den tijd der hervorming
47 blz., [1ste druk 1901]


Ella's kerstfeest of god hoort het gebed
71 blz., [1ste druk ca.1900]
Auteur Betsy
Annotatie: Druk 2, 1902;
Recensie(s):


Het waren maar twee centen : een verhaal
70 blz., [2de druk 1902]
Auteur Betsy
Met drie gekleurde plaatjes

Open het boekje

Recensie(s):


Daar dreigt gevaar : een boek voor meisjes van 16 jaar en daarboven
52 blz., [1ste druk 1906]
Auteur Emma F.A. Drake

Open digitale versie op Delpher


De vlucht eens konings
287 blz., [1ste druk 1902]
Auteur Evelyn Everett-Green


De marskramer : een verhaal uit de dagen der hervorming
96 blz., [6de druk ca. 1890]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, Hoeve Jr. te Gorinchem, 1864;

Open digitale versie op Delpher


De mislukte wraak : een kerstvertelling voor jongens
24 blz., [2de druk 1899]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1888;

Open het boekje


De nieuwe gulden : een verhaal voor jonge meisjes
24 blz., [2de druk 1899]
Auteur E. Gerdes
Met een gekleurd plaatje
Annotatie: Druk 1, 1886;

Open het boekje


In Enghelenburgh : een dag onder de beeldstormers te Amsterdam
96 blz., [5de druk ]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, H. de Hoogh te Amsterdam, 1860; 4, 1888;


In Leiden en Vlaanderen : een verhaal uit het jaar 1600, voor jonge lieden
140 blz., [3de druk 1890, herziene]
Auteur E. Gerdes
Met vier gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, 1928; 2, herziene van der Post Utrecht, 1876; 5, 1928;
Recensie(s):


Onverwachte kerstzegen : een kerstverhaal
24 blz., [3de druk 1902]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1886;

Open het boekje

Recensie(s):


Vier kerstvertellingen : de mislukte wraak, de nieuwe gulden, uit twee gevaren gered, onverwachte kerstvreugde
116 blz., [1ste druk 1890]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De geschiedenis van Frank Harrison door hemzelf verhaald : uit het Engelsch
55 blz., [6de druk ]
Auteur Frank Harrison
Annotatie: Druk 1, ca. 1910;


Bestormd, maar niet ingenomen : een min bekende bladzijde uit een veelgelezen boek
60 blz., [1ste druk 1898]
Auteur A.J. Hoogenbirk


Getrouw in alles : een verhaal uit den franschen tijd
54 blz., [1ste druk 1902]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Met drie gekleurde plaatjes
Recensie(s):


Hoe een hyena een mensch redde, en de verloren armband : twee verhalen
32 blz., [4de druk ca. 1900]
Auteur A.J. Hoogenbirk

Open digitale versie op Delpher


Op de eilanden : een familie-geschiedenis
214 blz., [Herdruk, 1906]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Jan Sluijters

Open digitale versie op Delpher


Meester Bernard : een verhaal uit den tijd der Hugenoten
56 blz., [1ste druk 1900]
Auteur Katy

Open digitale versie op Delpher


Een man naar Gods hart : het leven van Johannes Kalvijn
24 blz., [2de druk 1892, Höveker & Wormser te Amsterdam-Pretoria]
Auteur P.J. Kloppers
Met plaatje in kleurendruk en portret van Kalvijn
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1875; 3, 1902;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


Sneeuwklokjes : een leesboek voor school en huis
[3de druk ]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, 1897;


De vluchteling : een getrouw en waar verhaal van de wonderlijke lotgevallen en daarop gevolgde bekeering van een Pruissischen deserteur
56 blz., [6de druk 1898]
Auteur J. de Liefde


Dertig jaar later : een kerstverhaal
24 blz., [4de druk 1897]
Auteur J. de Liefde

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Beknopte schets der bijbelsche geschiedenis, in vragen en antwoorden
24 blz., [7de druk 1872]
Auteur T.M. Looman

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Piet Uijs : lijden en strijd der voortrekkers in Natal
206 blz., [1ste druk 1898]
Auteur C.W.H. van der Post


De kleine Esther, of door liefde gewonnen
[1ste druk 1898]
Auteur E. de Pressensé


De strijd om de duivelsbrug : een verhaal op waarheid gegrond
32 blz., [1ste druk 1901]
Auteur S.J.E.


Om een kroon :naar het Engelsch van F. West
124 blz., [1ste druk 1903]
Auteur S.J.E.

Open digitale versie op Delpher


Door lijden gelouterd of De geschiedenis van Laurette d'Adrets : uit het Engelsch door T.M. Looman
32 blz., [5de druk 1898]
Auteur Sherwood


Geheiligde beproevingen of de geschiedenis van den kleine Bernard Low : een verhaal, uit het Engelsch door T.M. Looman
48 blz., [2de druk ]
Auteur Sherwood


Michael Lorio of de kerstnacht van den ketter
24 blz., [3de druk 1897]
Auteur Hesba Stretton

Open het boekje


Bange dagen : drie verhalen
178 blz., [1ste druk ca. 1900]
Auteur P. Vergers
Medeauteur T.M. Looman


Uit een jongensleven
48 blz., [1ste druk ]
Auteur R.C. Verweijck
Met twee gekleurde platen


De oude dokter : eene vertelling voor jong en oud, naar het Hoogduitsch door H. Koorders-Boeke
24 blz., [2de druk 1884]
Auteur A. Vollmar
Annotatie: Druk 2, , 1884;

Open het boekje


Beloonde trouw en andere verhalen
16 blz., [1ste druk ca. 1900]
Auteur Whilet

Open digitale versie op Delpher


Uit een jongensleven : een schetsje uit het Amsterdamsche volksleven door R.C. Verweijck
48 blz., [1ste druk 1900]
Auteur Whilet

Open digitale versie op Delpher