Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van Höveker & Wormser, Amsterdam

Daar dreigt gevaar : een boek voor meisjes van 16 jaar en daarboven
52 blz., [1ste druk 1906]
Auteur Emma F.A. Drake

Open digitale versie op Delpher


De vlucht eens konings
287 blz., [1ste druk 1902]
Auteur Evelyn Everett-Green


De marskramer : een verhaal uit de dagen der hervorming
96 blz., [6de druk ca. 1890]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, Hoeve Jr. te Gorinchem, 1864;


In Leiden en Vlaanderen : een verhaal uit het jaar 1600, voor jonge lieden
140 blz., [3de herziene druk 1890]
Auteur E. Gerdes
Met vier gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, 1928; 2, herziene van der Post Utrecht, 1876; 5, 1928;
Recensie(s):


Vier kerstvertellingen : de mislukte wraak, de nieuwe gulden, uit twee gevaren gered, onverwachte kerstvreugde
116 blz., [1ste druk 1890]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De geschiedenis van Frank Harrison door hemzelf verhaald : uit het Engelsch
55 blz., [6de druk ]
Auteur Frank Harrison
Annotatie: Druk 1, ca. 1910;


Meester Bernard : een verhaal uit den tijd der Hugenoten
56 blz., [1ste druk 1900]
Auteur Katy

Open digitale versie op Delpher


Een man naar Gods hart : het leven van Johannes Kalvijn
24 blz., [2de Höveker & Wormser te Amsterdam-Pretoria druk 1892]
Auteur P.J. Kloppers
Met plaatje in kleurendruk en portret van Kalvijn
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1875; 3, 1902;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


Sneeuwklokjes : een leesboek voor school en huis
[3de druk ]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, 1897;


Beknopte schets der bijbelsche geschiedenis, in vragen en antwoorden
24 blz., [7de druk 1872]
Auteur T.M. Looman

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Piet Uijs : lijden en strijd der voortrekkers in Natal
206 blz., [1ste druk 1898]
Auteur C.W.H. van der Post


De kleine Esther, of door liefde gewonnen
[1ste druk 1898]
Auteur E. de Pressensé


De strijd om de duivelsbrug : een verhaal op waarheid gegrond
32 blz., [1ste druk 1901]
Auteur S.J.E.


Om een kroon :naar het Engelsch van F. West
124 blz., [1ste druk 1903]
Auteur S.J.E.

Open digitale versie op Delpher


Door lijden gelouterd of De geschiedenis van Laurette d'Adrets : uit het Engelsch door T.M. Looman
32 blz., [5de druk 1898]
Auteur Sherwood


Geheiligde beproevingen of de geschiedenis van den kleine Bernard Low : een verhaal, uit het Engelsch door T.M. Looman
48 blz., [2de druk ]
Auteur Sherwood


Michael Lorio of de kerstnacht van den ketter
24 blz., [3de druk 1897]
Auteur Hesba Stretton


Bange dagen : drie verhalen
178 blz., [1ste druk ca. 1900]
Auteur P. Vergers
Medeauteur T.M. Looman


Uit een jongensleven
48 blz., [1ste druk ]
Auteur R.C. Verweijck
Met twee gekleurde platen


Beloonde trouw en andere verhalen
16 blz., [1ste druk ca. 1900]
Auteur Whilet

Open digitale versie op Delpher


Uit een jongensleven : een schetsje uit het Amsterdamsche volksleven door R.C. Verweijck
48 blz., [1ste druk 1900]
Auteur Whilet

Open digitale versie op Delpher