Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van Höveker, Amsterdam

Anna's laatste kerstfeest
[1ste druk 1880]


Bijbelsche geschiedenis in platen : uitgave der Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging
144 blz., [1ste druk ca. 1890]
Illustrator Doré Webb,

Open het boekje


Bijbelsche geschiedverhalen voor scholen en huisgezinnen : in tweemaal twee en vijftig lessen
187 blz., [1ste druk 1877]

Toon inhoudsopgave


Blijdschap voor alle volken
[1ste druk 1880]


De druppel olie : een verhaal uit het volksleven
24 blz., [1ste druk 1901]


De verkochte kerstboom
[1ste druk 1880]


De zalige kerstavond, geschiedenis van de bekering van een Israëlitisch meisje
20 blz., [1ste druk 1855]


Drie dagen uit het leven van C.F. Gellert
58 blz., [1ste druk 1858]


Het blijde kerstfeest
[1ste druk 1880]


Het kerstfeest in de kolenbrandershut
[1ste druk 1880]


Het loon der liefde of Johanna en Grietje
[1ste druk 1870]


Het zeldzame kerstgeschenk
[1ste druk 1880]


Margaretha de Marseul : een verhaal uit den tijd na de herroeping van het edict van Nantes
[1ste druk ]

Open het boekje


Martha's kerstfeest
20 blz., [1ste druk 1870]
Annotatie: Druk 2, 1875; 3, G.M. Klemkerk te Goes, 1890;

Open het boekje


Mathilde's herstelling
[1ste druk 1870]


Wat kinderen kunnen doen
[1ste druk ca. 1870]
Auteur C.S. Adama van Scheltema


Het ziekenbezoek op het kasteel : een ware geschiedenis, uit het Hoogduitsch door S. Hanewinckel H.Czn.
32 blz., [1ste druk 1846]
Auteur H. Ball
Annotatie: Druk 3, Höveker & Zoon, 1888; 5, Bredee, ca. 1905;


De rijtuigveer : een verhaal uit den tijd van Napoleon
55 blz., [1ste druk 1853]
Auteur C.G. Barth


De vlugt van den Hugenoot : uit het Hoogduitsch door T.M. Looman
88 blz., [1ste druk 1851]
Auteur C.G. Barth
Annotatie: Ook verschenen als: "De vlucht van den Hugenoot : uit het Hoogduitsch door T.M. Looman;De vlucht van den Hugenoot".
Annotatie: Druk 2, 1896; 3, 1901;

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


Een licht op mijn pad : een kerstvertelling uit het noorden van Oost-Friesland
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur Johannes Biernatzky


Het kerstfeest onder het kruis : bewerkt door J.P. Hasebroek
22 blz., [2de druk 1880]
Auteur F. Bungener
Annotatie: Druk 1, 1871; 3, 1906; 4, 1921;

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


De held der Hugenoten, of een koninklijk martelaar : eene schets uit den tijd der Hervorming in Frankrijk
19 blz., [1ste druk 1889]
Auteur Eduard


Rijk gezegend : een kerstverhaal
23 blz., [1ste druk 1889]
Auteur Eduard
Met een plaat
Annotatie: Druk 2, 1900;


Kindergedichtjes : uitgeg. ten voordeele der Inrigting voor havelooze kinderen
54 blz., [1ste druk 1853]
Auteur P. van Eik


In twee eeuwen, of lief en leed uit het leven eener oude predikantsvrouw : met een woord van inleiding van J.P.G. Westhoff
[1ste druk ]
Auteur Emil Frommel


Voor honderd jaren : bladzijden uit de familiepapieren van een predikant, naar het Hoogduitsch
101 blz., [1ste druk 1883]
Auteur Emil Frommel


De gespleten balk
[5de druk ]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, Van Hoeve te Gorinchem, 1862; 3, 1880;


De gestolen koek
[1ste druk ]
Auteur E. Gerdes


De hageprediker van Alkmaar : een verhaal
47 blz., [1ste druk 1889]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Delpher


De mandenmaker van Alkmaar
[1ste druk ]
Auteur E. Gerdes


De mislukte wraak
27 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


De nieuwe gulden : een verhaal voor jonge meisjes
24 blz., [1ste druk 1886]
Auteur E. Gerdes
Met een gekleurd plaatje


De slang in het paradijs : een verhaal uit de dagen der hervorming
94 blz., [1ste druk 1863]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 4, 1883; 6, 1913;
Recensie(s):


Een roemrijke naam : schetsen uit het leven van Piet Hein
24 blz., [1ste druk 1892]
Auteur E. Gerdes
Met een zwartwit plaatje
Annotatie: Druk 2, 1916;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


In Enghelenburgh : een dag onder de beeldstormers te Amsterdam
[4de druk 1888]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, H. de Hoogh te Amsterdam, 1860;


Neêrlands grootste zeeheld
[1ste druk 1893]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, 1906;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


Onverwacht : een kerstverhaal
28 blz., [1ste druk 1886]
Auteur E. Gerdes


Onverwachte kerstzegen : een kerstverhaal
24 blz., [1ste druk 1886]
Auteur E. Gerdes
Met een gekleurd plaatje
Annotatie: Druk 3, 1902;
Recensie(s):


Uit twee gevaren gered : een vehaal voor knapen
32 blz., [1ste druk 1886]
Auteur E. Gerdes
Met een gekleurd plaatje


De getrouwe getuige : een verhaal uit den dertigjarigen krijg
42 blz., [1ste druk 1890]
Auteur A.J. Hoogenbirk


De verloren armband : een verhaal
15 blz., [1ste druk 1876]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Met een zwartwit plaat

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De verteller
[1ste druk 1892]
Auteur A.J. Hoogenbirk


De zegepraal der vrijheid, of Amsterdam voor drie eeuwen
143 blz., [1ste druk 1878]
Auteur A.J. Hoogenbirk


De zwerveling : een verhaal
46 blz., [1ste druk 1892]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Met twee gekleurde platen


Die jongens worden flinke mannen
[1ste druk ]
Auteur A.J. Hoogenbirk


Een heel gewone geschiedenis : uit de papieren van een koopman
231 blz., [1ste druk 1894]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Annotatie: Druk 2, Daamen te 's-Gravenhage, ca. 1920;


Gescheiden - voor een tijd : een verhaal uit de "Kerken der Woestijn"
93 blz., [1ste druk 1892]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Willem Steelink


Hoe een hyena een mensch redde, en de verloren armband : twee verhalen
32 blz., [4de druk ca. 1900]
Auteur A.J. Hoogenbirk

Open digitale versie op Delpher


Van nacht tot dageraad of de twee Kerstfeesten der vervolgden : een verhaal
47 blz., [1ste druk 1891]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Met twee gekleurde platen
Annotatie: Druk 2, 1899;


Vooruitgekomen
[1ste druk 1889]
Auteur A.J. Hoogenbirk


Zulke meisjes ziet men graag!
[1ste druk ]
Auteur A.J. Hoogenbirk


Celestine, de kleine paardrijdster
26 blz., [1ste druk 1890]
Auteur G.C. Hoogewerff


Het kerstfeest op den vuurtoren
[1ste druk 1876]
Auteur G.C. Hoogewerff


Twee nazireeëìrs of, hoe bereikt men zijn bestemming? : met een woord aan Nederlands jongelingschap
48 blz., [1ste druk 1883]
Auteur H. Höveker

Open digitale versie op Delpher


Het paaschfeest van Roosje Breetveld : een verhaal
46 blz., [1ste druk 1878]
Auteur H. Karssen

Open het boekje

Recensie(s):


Licht in de duisternis : een kerstverhaal
50 blz., [2de druk ]
Auteur J.A. Klinkenberg
Annotatie: Druk 1, 1886;


Bij oom Jakob : voor de leden van de vereniging Capadose
[1ste druk 1887]
Auteur P.J. Kloppers


De kleine wildeman
[1ste druk 1908]
Auteur P.J. Kloppers
Recensie(s):


De kroon des levens : de marteldood van Angelus Merula en Guido de Brès
[1ste Höveker & Zoon te Amsterdam druk 1893]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1906; 3, 1915;
Recensie(s):


De losprijs : een historisch verhaal uit den tijd van Leycester
[1ste druk 1895]
Auteur P.J. Kloppers


De portier van 's -Hertogenbosch : een verhaal uit den Spaanschen tijd
48 blz., [1ste druk 1889]
Auteur P.J. Kloppers


De tooverlantaren
[1ste druk 1908]
Auteur P.J. Kloppers
Recensie(s):


De wraak van den Italiaan : een verhaal uit den Spaanschen tijd
51 blz., [1ste druk 1890]
Auteur P.J. Kloppers


Domme Gerrit
[1ste druk 1908]
Auteur P.J. Kloppers
Recensie(s):


Een geloofsheld : het leven van Maarten Luther verhaald
24 blz., [1ste druk 1892]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1900;


Een slechte dag
[1ste druk 1908]
Auteur P.J. Kloppers
Recensie(s):


Eene verrassing
[1ste druk 1887]
Auteur P.J. Kloppers

Open het boekje


Het verloren kind
[1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers


In Artis
[1ste druk 1908]
Auteur P.J. Kloppers
Recensie(s):


Marietjes verjaardag
[1ste druk 1908]
Auteur P.J. Kloppers
Recensie(s):


Zuster en Broeder
[1ste druk 1887]
Auteur P.J. Kloppers


Het duifje : naar de 3e Hoogduitsche uitgave ; met een naschrift door T.M. Looman
48 blz., [1ste druk 1851]
Auteur F.A. Krummacher


Hendrik Peters : een schoone vrucht van het Christelijk onderwijs, een verhaal op waarheid gegrond
16 blz., [1ste druk 1882]
Auteur Johanna L. (Agnes)


Damaskus en eenige andere verhalen
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde


De bedelknaap, klein en toch groot en de kleine Martijn
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde


De blauwe heer
43 blz., [1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De gems en De hen en hare kiekens : twee verhalen
[1ste druk 1851]
Auteur J. de Liefde

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


De geschiedenis van den jongen Epee
59 blz., [1ste druk 1866]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, 1887;


De geschiedenis van Jozef, voor kinderen berijmd in twaalf zangen
75 blz., [1ste druk 1864]
Auteur J. de Liefde


De jeugdige plantenkundige en de zangeres : twee verhalen
32 blz., [4de druk ]
Auteur J. de Liefde


De jonge Samaritaansche
[1ste druk 1865]
Auteur J. de Liefde


De jonge Samaritaansche en zendingsijver van een arm kind
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde


De jonge scheepstimmerman
[1ste Höveker druk 1865]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, welke de heer Bredée te Rotterdam dit jaar uitgeeft: "De zielverkooper van Bristol, en nu laat ik volgen die; 3, 1909; 4, 1920;


De levende afgod of de geschiedenis van een kankantrieboom : een verhaal
[1ste druk 1891]
Auteur J. de Liefde


De plaatsvervanger of de tocht naar de steengroeve
[3de bij Höveker & Wormser druk 1899]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 1, bij Höveker & Zoon, 1859; 4, 1913; 5, 1925; 7, 1925;
Recensie(s):


De rots der moeder en de drie jongens : twee verhalen
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 3, 1887;


De rotstroon en De nieuwe Robinson : twee verhalen
24 blz., [1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde


De Savoyaard en de aartsbisschop en De bijbel-colporteur onder de roovers
[1ste druk 1865]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Ook verschenen als: "De Savoyaard en de aartsbisschop en andere verhalen".
Annotatie: Druk 4, 1887; 6, 1908; 7, 1925;
Recensie(s):


De tijger en de alligator en trekken uit het leven der dieren : twee verhalen
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, 1887;


De vergelding : een verhaal
[1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde
Recensie(s):


De vredemaker
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 3, 1884;


De vrijbuiter : een kerstverhaal voor jong en oud
74 blz., [3de druk 1878]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 1, van Hoeve te Gorinchem, 1862; 4, 1883; 6, 1908;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


Dertig jaar later : een kerstverhaal
24 blz., [4de druk 1897]
Auteur J. de Liefde


Des Christen's wraak en eenige andere gedichten
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde


Des christens wraak
[1ste druk 1852]
Auteur J. de Liefde


Een corrector : een verhaal
[1ste druk 1865]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, 1887; 3, 1910, Bredee;


Een jeugdige zalige en Het mosterdzaadje : twee verhalen
24 blz., [1ste druk ca. 1860]
Auteur J. de Liefde

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


Geloof en onderzoek en twee andere verhalen
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, 1887;


Graaf van Zinzendorf : een verhaal
32 blz., [1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde


Het oude en nieuwe en Klara en het roodborstje : twee verhalen
[1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde


Hooren, zien en zwijgen en Wat een jongeling kan doen : twee verhalen
[1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


In duizend gevaren of de redding van Bertrand de Moleville : tafereel uit de Fransche revolutie
[1ste druk 1891]
Auteur J. de Liefde


Laat de kinderen tot Mij komen en De jeugdige martelaar : twee verhalen
[1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde


Laat de kinderen tot Mij komen en de jeugdige martelaar : twee verhalen
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 3, 1889;


Luisteren en Een gesprek over uurwerken : twee verhalen
[1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde
Recensie(s):


Miliczia van Praag, of de Bohemers in Londen : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming
45 blz., [1ste druk 1889]
Auteur J. de Liefde
Met een gekleurde plaat

Open digitale versie op DBNL


Nathan de kajuitsjongen, of de reis naar Jeruzalen : een verhaal voor jongelieden
[3de druk 1883]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 1, 1849; 4, ca. 1897;

Open digitale versie op DBNL


Obookiah, en Eenige trekken uit het leven en sterven van Eliza Cunningh : twee verhalen
32 blz., [1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Overwin het kwaad door het goed en eenige andere verhalen
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, 1887;


Paulus en Marcelis Bax en De wijze nar : twee verhalen
[1ste druk 1879]
Auteur J. de Liefde
Recensie(s):


Poccahontas, een indiaansche geschiedenis
[1ste druk ]
Auteur J. de Liefde


Antonie Olivier, of Bergen in 1572 : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1876]
Auteur J.H. van Linschoten

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De kinderen van den markies : een feit uit den tijd der dragonnades
[1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten


De stiefzoon : een verhaal voor het volk, naverteld
[1ste druk 1878]
Auteur J.H. van Linschoten


Een man van den tabbaard uit de 17e eeuw : een verhaal uit den tijd der dragonnades
[1ste druk 1875]
Auteur J.H. van Linschoten


Nella Winter, of kan ik geduldig worden : een kerstvertelling voor de jeugd
[1ste druk 1871]
Auteur J.H. van Linschoten


De lichtkroon met 28 lichten
[1ste druk ca. 1869]
Auteur T.M. Looman


De wereldtentoonstelling te Parijs en het evangelie
[1ste druk 1867]
Auteur T.M. Looman


Geschiedenis der Israeliten van de Babylonische ballingschap tot op de komst van den Heere Jezus Christus
346 blz., [2de druk 1867]
Auteur T.M. Looman
Annotatie: Druk 1, 1848; 3, 1891;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


In den smeltkroes : een verhaal uit de geloofsvervolging in Schotland in de zeventiende eeuw, naar het Engelsch
53 blz., [1ste druk 1892]
Auteur T.M. Looman
Met drie kleurenplaten

Open het boekje


Nuttige en aangename verhalen voor de lieve jeugd : bijeengebragt door
[1ste druk 1852]
Auteur T.M. Looman


Wat Maria door haar praten veroorzaakte : een verhaal van mevr. Sherwood, uit het Engelsch door
31 blz., [1ste druk 1899]
Auteur T.M. Looman
Met twee kleurenplaten

Open het boekje


De onverwachte kerstvreugde, of God verlaat de zijnen niet : een ware gebeurtenis
16 blz., [2de druk 1882]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1874;


Verhalen voor kinderen : uit het Fransch naar de vierde uitgave vert. onder toezigt van T.M. Looman
93 blz., [1ste druk 1855]
Auteur C. Malan


Niet beschaamd : acht dagen uit het leven eener predikantsvrouw, een waar verhaal uit het Hoogduitsch
53 blz., [2de druk ]
Auteur Otfrid Mijlius
Met eenkleurenplaat


Aan moeders schoot : proeve van kindergedichtjes
63 blz., [1ste druk 1868]
Auteur P.J. Moeton


De oude Buchmann, of De vloek des vaders : een verhaal voor kinderen, uit het Hoogduitsch door T.M. Looman
78 blz., [1ste druk 1848]
Auteur Christhoph Möhrle


Lydia, of Het meisje uit Griekenland : een geschenk voor kinderen, uit het Hoogduitsch door T.M. Looman
66 blz., [1ste druk 1841]
Auteur Christhoph Möhrle


Bijbelsch dagboekje voor kinderen
380 blz., [2de druk 1855]
Auteur Ida Pierson-Oyens
Annotatie: Druk 1, 1853;


Het vervolgde huisgezin : een historisch verhaal uit de zeventiende eeuw, naar het Engelsch door T.M. Looman
84 blz., [1ste druk 1852]
Auteur Robert Pollok


De frontieren over : Holland in het jaar 1672
366 blz., [1ste druk 1904]
Auteur J. Postmus
Illustrator Johan Gebhard
Annotatie: Druk 2, Kok Kampen, 1908;

Open digitale versie op DBNL


Uit den ouden tijd : een geschiedenis van vóor twee honderd jaren, naar het Engelsch van mevr. Sherwoord door T.M. Looman
47 blz., [1ste druk 1900]
Auteur Sherwood


Nelly's donkere dagen
53 blz., [2de druk ]
Auteur Hesba Stretton
Annotatie: Druk 1, Leendertz te Amsterdam, 1887;


Alleen in een groote stad
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Arme Tom
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Bede's liefdefonds : een verhaal van de schrijfster van Jessica's gebed, naar het Engelsch door Anna
[1ste druk 1873]
Auteur Hesba Stretton


De visschers van Derbyhaven : uit het Engelsch
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Des levens storm : naar het Engelsch door J.A.S.N.
133 blz., [1ste druk 1877]
Auteur Hesba Stretton


Door het oog eener naald : uit het Engelsch door Ella
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Een moeilijke vraag
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Een nacht en dag : naar het Engelsch door H. Koorders Boeke
56 blz., [2de druk ]
Auteur Hesba Stretton
Annotatie: Druk 1, 1877; 3, ca. 1890;


Eindelijk gevonden
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Het kerstkind
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Onder het oude dak
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton
Annotatie: Ook verschenen als: "Onder het oude dak : naar het Engelsch".
Annotatie: Druk 2, 1906; 3, 1927;
Recensie(s):


Onzes Heeren rentmeesters
[1ste druk ]
Auteur Hesba Stretton


Koop een China's appel, mijnheer!, of hoe Jacob Woudstee tot zijne bestemming kwam : naar het Fransch
98 blz., [1ste druk 1865]
Auteur H.N. van Til


Het uitgescheurde bijbelblad : een tafereel uit de geloofsvervolging in de 16e eeuw
160 blz., [2de druk ]
Auteur J. Tillotson
Met vier gekleurde plaatjes
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, ca. 1885; 4, 1903; 5, 1925;

Open digitale versie op DBNL

Recensie(s):


De laatste haring : een verhaal
[1ste druk 1876]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Van de kostschool weggevoerd of Hugo's reis naar Siberie in de kerstvacantie : vrij naar 't Engelsch
[1ste druk 1880]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


De jeugdige blinde, een paaschverhaal met paaschgedicht
[1ste druk 1871]
Auteur C. van der Velden Jz.


De hut op de heide
[1ste druk ]
Auteur A. de Vlieger


De keizerspas of de reis naar Amerika : een verhaal op een ware gebeurtenis gegrond
[1ste druk 1885]
Auteur A. Vollmar


De menschen zien het
[1ste druk 1872]
Auteur A. Vollmar


De musschen zien het : een kerstverhaal voor jong en oud, uit het Hoogduitsch
24 blz., [2de druk 1870]
Auteur A. Vollmar

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De oude boodschappenvrouw of zes kinderen in de sneeuw : eene vertelling voor jong en oud
[1ste druk 1884]
Auteur A. Vollmar


De oude dokter : eene vertelling voor jong en oud
[1ste druk 1883]
Auteur A. Vollmar


De waschvrouw en haar kind
[1ste druk 1884]
Auteur A. Vollmar


Een vreugdeloos kerstfeest en een vroolijk nieuwjaar
[1ste druk 1884]
Auteur A. Vollmar
Annotatie: Druk 2, 1891;


Zondagskinderen : eene kerstvertelling niet alleen voor kinderen
[1ste druk 1872]
Auteur A. Vollmar


Niemand heeft mij lief : uit het Engelsch
60 blz., [1ste druk 1885]
Auteur O.F. Walton
Annotatie: Druk 2, 1896; 3, 1902;
Recensie(s):


Docter Maarten Luther
228 blz., [2de druk 1883]
Auteur J.P.G. Westhoff
Annotatie: Druk 3, vermeerderde, 1887;


Christiaan Toelis : het leven uit den dood, een geschiedenis uit Bornéo voor het paaschfeest, den zendeling Zimmer naverteld
16 blz., [1ste druk ]
Auteur P. van Wijk

Open het boekje


De laatste dag der week
[1ste druk ]
Auteur J. Wittmond


De kannibaal en zijn gevangene
30 blz., [1ste druk 1869]
Auteur H.R. Wullschlägel
Annotatie: Druk 2, ca. 1875;


Eene ontmoeting op reis
36 blz., [1ste druk 1869]
Auteur H.R. Wullschlägel
Annotatie: Druk 2, Gebr. Koster te Amsterdam, 1896;


Gods stem op de wateren
[1ste druk 1869]
Auteur H.R. Wullschlägel


Gustaaf Kolb en zijn gezin of De kracht des evangelies
34 blz., [1ste druk 1869]
Auteur H.R. Wullschlägel
Annotatie: Druk 2, Gebr. Koster te Amsterdam, 1896;


Vader en zoon
35 blz., [2de druk ]
Auteur H.R. Wullschlägel
Annotatie: Druk 1, 1869;

Open het boekje


De bakker uit Het Wapen van Antwerpen in de Kipdorpsche straat : een tafereel uit de Fransche furie te Antwerpen in 1582/83, aan de Nederlandsche jeugd verhaald
[1ste druk 1882]
Auteur A.C. de Zwart


De geestverschijning aan den kruisweg
[2de druk 1883]
Auteur A.C. de Zwart
Annotatie: Druk 1, 1875;


De Napolitaansche reis of Gods wegen zijn wonderlijk
66 blz., [1ste druk 1877]
Auteur A.C. de Zwart


Een Nederlandsche Maccabeër : het leven van prins Willem I (1533-1584), aan Neerlands jeugd verhaald
196 blz., [1ste druk 1884]
Auteur A.C. de Zwart
Annotatie: Ook verschenen als: "Willem van Oranje : een Nederlandsche Macchabeër".
Annotatie: Druk 2, ca. 1910; 3, herziene, 1932;
Recensie(s):


Het spook op den Brocken : een verhaal voor jongelieden
207 blz., [1ste druk 1876]
Auteur A.C. de Zwart


Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
174 blz., [1ste druk 1883]
Auteur A.C. de Zwart
Annotatie: Druk 2, 1930;
Recensie(s):


Mithka's kerstnacht : een verhaal voor kinderen
[1ste druk 1882]
Auteur A.C. de Zwart


Tafereelen uit de geschiedenis der zending : voor school en huisgezin
[1ste druk 1866]
Auteur A.C. de Zwart


Vurige kolen in het ijskoude water : eene kerstvertelling
[1ste druk 1879]
Auteur A.C. de Zwart
Annotatie: Druk 2, 1894; 3, 1908; 4, 1923;
Recensie(s):