Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van Daamen, Rotterdam
Jonge helden : een geschieden uit Oud-Geneve
107 blz., [1ste druk 1910]
Auteur D. Alcock


Langs Nijl en Jordaan : reisindrukken van
263 blz., [1ste druk 1926]
Auteur R.E. van Arkel
Medeauteur A. Noordtzij

Open digitale versie op Delpher


De koloniaal : novelle
75 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Batavus
Recensie(s):


Uit Jan Springers jongensjaren
242 blz., [1ste druk 1915]
Auteur J. Berkhout
Illustrator Jan Rinke


Oude en nieuwe vertellingen
190 blz., [1ste druk 1936]
Auteur Tine Bonnema
Illustrator W.G. van de Hulst jr.

Open digitale versie op Delpher


Het boompje : vijf kerstverhalen
43 blz., [1ste druk 1952]
Auteur Mies Bouhuys
Illustrator Henk Krijger


Beschermer van het geloof : naar het Engelsch door M.F. de Bas
314 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Marjorie Bowen


Het huis op den heuvel : een oud verhaal, vrij naverteld door
[1ste druk 1911]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator J.H. Isings jr.
Recensie(s):


Moeders kerkboek : een vertelling naar het leven, uit het midden der vorige eeuw
76 blz., [1ste druk 1905]
Auteur Johanna Breevoort
Recensie(s):


Om het recht, om het geluk
232 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Johanna Breevoort


Tot het licht : een verhaal uit het volksleven
335 blz., [1ste druk 1905]
Auteur Johanna Breevoort

Open digitale versie op Delpher


Jan Jansen en z'n vriend
116 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Ari Dane
Illustrator J.G. Kesler


Kindervreugd : vertellingen voor de jeugd
116 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Ari Dane
Medeauteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Jan Wiegman
Recensie(s):


Wij en ons ezeltje, uit het Engelsch door Silvanus
178 blz., [1ste druk 1910]
Auteur Amy le Feuvre
Bandontwerper J.G. Kesler


Dirk Stockman : een jongen met een hart
258 blz., [1ste druk 1923]
Auteur H. Gordeau
Illustrator J.G. Kesler
Recensie(s):


Heimwee : uit het Duitsch
75 blz., [1ste druk 1911]
Auteur H.W.S.
Recensie(s):


Wees een zegen : een boek voor onze vrouwelijke jeugd, vrij bewerkt naar het Duitsch van Weitbrecht
260 blz., [1ste druk 1898]
Auteur H.W.S.


Het zout der aarde : een schetsnaarhet leven, uit het Duitsch
242 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Clara Heitefuss


Gulden spreuken : vertellingen voor de jeugd
96 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Hermanna
Illustrator Jan Wiegman
Bandontwerper J.H. Isings jr.
Recensie(s):


De verborgen troon
128 blz., [1ste druk 1903]
Auteur J.C. Homoet

Open digitale versie op Delpher


Tot de zon doorbreekt
206 blz., [1ste druk 1908]
Auteur J.C. Homoet

Open digitale versie op Delpher


Wat het lijstertje zong : versjes voor school en huisgezin, verzameld door
125 blz., [1ste druk 1916]
Auteur Aletta Hoog
Illustrator Jan Wiegman
Recensie(s):


De zwaardgeesten
270 blz., [1ste druk 1934]
Auteur G.C. Hoogewerff

Open digitale versie op Delpher


Renata
254 blz., [1ste druk 1920]
Auteur A. van Hoogstraten-Schoch
Annotatie: Druk 6, 1928;


Prins Willem : vader des vaderlands
141 blz., [4de druk 1933]
Auteur W.G. van de Hulst
Met 64 illustraties
Annotatie: Ook verschenen als: "De Prins en de moordenaar".
Annotatie: Druk 2, 1933; 5, J.N. Voorhoeve te Den Haag, 1948; 8, 1977; 9, 1984;
Recensie(s):


Zoekers
228 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Hugo Kingmans

Open digitale versie op Delpher


Rhandensche jongens
192 blz., [1ste druk 1919]
Auteur J. Lens
Illustrator Tjeerd Bottema
Recensie(s):


Een zakbijbel verhaalt zijn geschiedenis
240 blz., [1ste druk ca. 1930]
Auteur J.H. van Linschoten


Het kerst-evangelie : nederlandsch van Roel Houwink
38 blz., [1ste druk 1938]
Auteur Maarten Luther


Bericht van Lucas over Jezus en zijn gemeente
164 blz., [1ste druk 1952]
Auteur Kaj Munk


Stofomslag bij het volgende boek


Verhalen van Jezus aan de kinderen verder verteld door
83 blz., [1ste druk 1950]
Auteur Kaj Munk
Illustrator Herluf Jensenius
Recensie(s):


Zalig kerstfeest
21 blz., [1ste druk 1950]
Auteur Kaj Munk
Recensie(s):


Nederland en Oranje hereenigd : gedenkboek van Nederland's verlossing uit de fransche dwingelandij, aan het volk verhaald
320 blz., [1ste druk 1913]
Auteur L. Penning


Ons oude Nederland : de geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden, aan het Nederlandsche volk verhaald
576 blz., [1ste druk 1905]
Auteur L. Penning
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1906;


Op den tweesprong : een verhaal uit de groote Fransche revolutie
[1ste druk 1907]
Auteur L. Penning
Annotatie: Ook verschenen als: "Op de tweesprong : een verhaal uit de grote Franse revolutie".
Annotatie: Druk 2, 1919; 3, 1978;


Tien maanden in een vrouwenkamp : het leven en lijden van een Boerengezin in Transvaal
178 blz., [1ste druk 1902]
Auteur Wilha. Riem Vis

Open digitale versie op Delpher


Wildvogel
240 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Runa

Open digitale versie op Delpher


De jongens van de club
257 blz., [1ste druk 1908]
Auteur G. Schrijver
Illustrator Jan Visser
Annotatie: Ook verschenen als: "De jongens van de club (I) : school en leven".
Annotatie: Druk 2, 1912; 3, 1923;
Recensie(s):


In 't geuzehuis
319 blz., [1ste druk 1917]
Auteur G. Schrijver
Illustrator Jan Rinke
Recensie(s):


Jobje's avontuurlijke jeugd
242 blz., [1ste druk 1926]
Auteur G. Schrijver
Annotatie: Druk 3, 1936;


Muisje
111 blz., [1ste druk 1925]
Auteur G. Schrijver
Illustrator Jan Wiegman
Annotatie: Druk 2, 1925;
Recensie(s):


Toen moeder weg was ... : een verhaal voor jongens en meisjes
301 blz., [1ste druk 1912]
Auteur G. Schrijver
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1915;
Recensie(s):


Grietjes kinderen : vertaald uit het Engelsch
144 blz., [1ste druk 1893]
Auteur Hesba Stretton

Open digitale versie op DBNL


Babbeltje
85 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Bart van de Veluwe
Illustrator Jan Wiegman
Recensie(s):


Babbeltjes eerste schooljaar
83 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Bart van de Veluwe
Illustrator Jan Wiegman

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


Toen de heide riep
256 blz., [1ste druk 1922]
Auteur J.A. Visscher


Agnet, in de tros van 't grote leger
256 blz., [1ste druk ]
Auteur Ab Visser
Annotatie: Druk 2, 1941;


Verdoold - Niet verloren
177 blz., [1ste druk 1922]
Auteur J.M. Westerbrink-Wirtz