Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van D.A. Daamen, 's-Gravenhage
De Czaar : een verhaal uit den tijd van Napoleon
380 blz., [1ste druk 1913]
Auteur D. Alcock
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Ook verschenen als: "Czaar Alexander I : de czaar tijdens Napoleon".


Zilver op Oranje : gedenkboekje bij het zilveren regeeringsfeest van H.M. de Koningin voor kinderen van de lagere school, met een woord vooraf van J.Th. de Visser
159 blz., [1ste druk 1923]
Auteur G.G. van As


Uit Jan Springers jongensjaren (I) : school en leven, deel 5
113 blz., [1ste druk 1925]
Auteur J. Berkhout
Illustrator J.G. Kesler


Uit Jan Springers jongensjaren (II) : school en leven, deel 6
113 blz., [1ste druk 1925]
Auteur J. Berkhout
Illustrator J.G. Kesler


Jolly Roesselo, deel 1
216 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Tine Bonnema


Jolly Roesselo, deel 2
197 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Tine Bonnema


Over de grenzen
254 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Tine Bonnema
Bandontwerper J.G. Kesler

Open digitale versie op Delpher


Vertellingen voor jong Nederland
188 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Tine Bonnema
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper Jan Wiegman
Recensie(s):


Blank en bruin
208 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Hilbrandt Boschma
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1912; 3, 1921;
Recensie(s):


In den kerkstrijd : een verhaal uit het Rotterdamsche volksleven tijdens de kerkelijke beweging, 1606-1613
315 blz., [2de druk ca. 1925]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1906;


De bijbel in het smishuis
160 blz., [2de druk 1967]
Auteur J.F. Decoster
Annotatie: Druk 4, 1973; 6, 1980;


De bijbel in het smishuis : vlaamsch verhaal
280 blz., [1ste druk ]
Auteur J.F. Decoster
Annotatie: Druk 2, 1967; 4, 1973; 6, 1980;


De tien geboden
259 blz., [1ste druk 1934]
Auteur Jan H. Eekhout, e.a.
Illustrator Roeland Koning

Open digitale versie op Delpher


Werk : het boek der Jong-Protestantsche letterkunde met bijdragen van Wilma, Roel Houwink e.a.
247 blz., [1ste druk 1935]
Auteur Jan H. Eekhout

Open digitale versie op Delpher


Het geheimzinnige huis (I) : school en leven, deel 7
128 blz., [1ste druk 1925]
Auteur H. Gordeau
Illustrator Tjeerd Bottema


Het meestershuis van Terhorst
352 blz., [1ste druk 1919]
Auteur H. Gordeau
Illustrator J.G. Kesler
Recensie(s):


Twee jongens
233 blz., [1ste druk 1912]
Auteur H. Gordeau
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1915;
Recensie(s):


Menschen in de schaduw
286 blz., [1ste druk 1938]
Auteur Roel Houwink, e.a.

Open digitale versie op Delpher


Vaderlandsche geschiedenis : bewerkt door J. Lens
726 blz., [1ste druk 1922]
Auteur J. de Liefde
Illustrator J.H. Isings jr.


De hofprediker : een verhaal uit de tijd der hervorming in Mecklenburg
208 blz., [1ste druk 1909]
Auteur E. von Maltzahn
Bandontwerper J.H. Isings jr.


Een getuigenis door Philip Mauro
24 blz., [2de druk 1915]
Auteur Nellie
Annotatie: Druk 1, 1907;


Een kind is ons geboren
60 blz., [1ste druk 1912]
Auteur Nellie
Illustrator J.H. Isings jr.


De bestorming van Arnhem (30 november 1813) : een verhaal uit bange dagen
267 blz., [1ste druk 1911]
Auteur L. Penning
Illustrator J.H. Isings jr.


De Olmhoeve : een dorpsverhaal
206 blz., [1ste druk 1906]
Auteur L. Penning


De oorlog in Zuid-Afrika : de strijd tusschen Engeland en de verbonden Boeren-Republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat in zijn verloop geschetste
408 blz., [1ste druk 1899]
Auteur L. Penning


In naam van Oranje : ter herdenking van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid
68 blz., [1ste druk 1913]
Auteur L. Penning
Bandontwerper J.H. Isings jr.


Juda de Makkabeër : een historisch verhaal
328 blz., [1ste druk 1911]
Auteur L. Penning
Illustrator J.H. Isings jr.


Makkabeüs triomfator : een verhaal uit den grooten Makkabeërstijd
248 blz., [1ste druk 1916]
Auteur L. Penning
Bandontwerper J.H. Isings jr.


Onder de vlag van Jan Pz. Coen
327 blz., [1ste druk 1905]
Auteur L. Penning
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1917;

Open digitale versie op DBNL


Onder het veldteeken der Makkabeërs : een verhaal uit den grooten makkabeërtijd
253 blz., [1ste druk 1914]
Auteur L. Penning
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 9, ];


De jongens van de club (I) : school en leven
121 blz., [5de druk ]
Auteur G. Schrijver
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper J.G. Kesler
Annotatie: Ook verschenen als: "De jongens van de club".
Annotatie: Druk 1, 1908; 2, 1912; 3, 1923;
Recensie(s):


De jongens van de club (II) : school en leven
128 blz., [5de druk ]
Auteur G. Schrijver
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper J.G. Kesler
Annotatie: Druk 1, 1908; 2, 1912; 3, 1923;


Muisje : school en leven, deel 9
111 blz., [1ste druk 1925]
Auteur G. Schrijver
Illustrator Jan Wiegman


Meiregen, eerste deeltje
80 blz., [2de druk ]
Auteur Rie Taal
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1944;