Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van D. Bolle, Rotterdam
De bloedbruiloft te Parijs : of de Bartholomeüsnacht in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur


De geuzen : of de inneming van den Briel in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur


De geuzen of het morgenrood van Neerlands onafhankelijkheid : de eerste April 1572
31 blz., [3de druk ca. 1890]


Het graf der Spanjaarden : of het beleg van Haarlem in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur


Het ontzet van Leiden in 1574 : of hongersnood is een scherp zwaard
[1ste druk ca. 1887]
Auteur


Naarden uitgemoord in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur


Weg met het Spanjolennest! : of de Spanjaarden uit Utrecht in 1577
[4de druk ca. 1900]
Auteur
Annotatie: Druk 1, H. de Hoogh & Co., 1872; 3, ca. 1880;

Open digitale versie op Delpher


De heldendaad van twee H.B.S.-ers
200 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Floris van den Aemstel
Illustrator Jan Lutz
Recensie(s):


Twee H.B.S.-ers en het Chineesche teeken
215 blz., [1ste druk 1929]
Auteur Floris van den Aemstel
Illustrator Jan Lutz
Recensie(s):


Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
316 blz., [5de druk 1908]
Auteur Gustave Aimard
Annotatie: Druk 1, Van den Heuvell & Van Santen te Leiden, 1863;


De Spaansche broeders : een verhaal uit den tijd der reformatie in Spanje
290 blz., [3de druk 1893]
Auteur D. Alcock
Annotatie: Ook verschenen als: "Ik heb het goudland gevonden : bewerkt door Hans Werkman".
Annotatie: Druk 2, ca. 1877;


De kostschool van meneer Beer : een verhaal
203 blz., [6de druk ca. 1908]
Auteur Louise M. Alcott

Open digitale versie op Delpher


De wereld in : een verhaal
319 blz., [7de druk ca. 1916]
Auteur Louise M. Alcott
Annotatie: Druk 1, ca. 1900;

Open digitale versie op Delpher


Een handje helpen : verhalen
259 blz., [3de druk ]
Auteur Louise M. Alcott
Annotatie: Druk 1, 1888; 2, 1895;


Een nichtje met zeven neven : een verhaal
196 blz., [7de druk ca. 1915]
Auteur Louise M. Alcott
Annotatie: Druk 1, 1895;

Open digitale versie op Delpher


Fijne handschoenen en andere verhalen
325 blz., [2de druk 1895]
Auteur Louise M. Alcott
Annotatie: Druk 1, 1894;


In de kerstvacantie : verhalen
271 blz., [3de druk 1913]
Auteur Louise M. Alcott

Open digitale versie op Delpher


Onder moeders vleugels : een verhaal
312 blz., [8ste druk ca. 1900]
Auteur Louise M. Alcott


Op eigen wieken : een verhaal
345 blz., [4de druk 1895]
Auteur Louise M. Alcott
Annotatie: Druk 11, 1921;

Open digitale versie op DBNL


Rozeknop : een verhaal
327 blz., [3de druk 1895]
Auteur Louise M. Alcott

Open digitale versie op DBNL


Sylvia en hare luimen : een verhaal
301 blz., [3de druk 1895]
Auteur Louise M. Alcott

Open digitale versie op DBNL


Uit Tante Jo's snippermand : verhalen
190 blz., [2de druk 1902]
Auteur Louise M. Alcott

Open digitale versie op DBNL


Zonneschijn na regen : een verhaal
291 blz., [6de druk ca. 1912]
Auteur Louise M. Alcott

Open digitale versie op Delpher


De hut van oom Tom, een verhaal uit het Amerikaansch
138 blz., [7de druk 1915]
Auteur H. Beecher Stowe
Met platen


De ring en de lamp : een vertelling uit de tweede helft der 19de eeuw
220 blz., [1ste druk ]
Auteur Joh.H. Been
Illustrator J.G. Kesler


Twee zeemanszoons : (Witkop en Baasje)
181 blz., [3de druk 1923]
Auteur Joh.H. Been
Illustrator J.B. Heukelom


Twee straatjongens : het vermiste document
268 blz., [2de druk ]
Auteur Pierre Decourcelle
Annotatie: Druk 1, 1898;


De Bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald; met woord vooraf van
324 blz., [11de druk ]
Auteur J.H. Donner
Annotatie: Druk 1, 1883; 12, 1936;


Taferelen uit de geschiedenis des vaderlands : van de komst der Batavieren tot op den tegenwoordigen tijd
326 blz., [6de druk 1896]
Auteur W.A. Elberts
Illustrator Chs. Rochussen
Annotatie: Druk 1, 1855; 5, 1892; 7, 1902; 8, 1912;


Bid en werk : tooneelen uit de geschiedenis van Jan Luyken
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Bij 't wachtvuur : een herinnering uit het jaar 1624
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


De doode vlieg : het leven van Joost van den Vondel
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


De erfenis van Jonker Otto : een verhaal uit het jaar 1578
175 blz., [2de druk 1898]
Auteur E. Gerdes
Met vier gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, Kemink te Utrecht, 1884;

Open digitale versie op DBNL


De Franschen te Woerden : eene vaderlandsche herinnering uit het jaar 1813
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


De man van de Biezen bruggen : of Coevorden in 1672
49 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De man van de Zilvervloot : een verhaal uit de jaren 1578 - 1629
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


De spion : een verhaal tijdens de komst van Alva in de Nederlanden
44 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op DBNL


Een horoscooptrekker : merkwaardigheden uit de nalatenschap van den befaamden dr. J.C. Ludeman
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Een libertijn : Het leven en de lotgevallen van Dirk Volckertz Coornhert
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Een Noord-Brabantsche ossekooper in 1570 : eene schoone bladzijde uit onze Vaderlandsche geschiedenis
39 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, ca. 1890;


Een noord-Brabantsche ossenkoper in 1570 : eene schoone bladzijde uit onze vaderlandsche geschiedenis
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


Een Spaansche vastenavond : een verhaal voor ons volk, tijdens prins Maurits in 1624
51 blz., [1ste druk 1875]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Ook verschenen als: "Een Spaansche vastenavond : een verhaal uit den tijd van Prins Maurits;De Spaanse vastenavond".
Annotatie: Druk 2, ca. 1898;

Open digitale versie op DBNL


Een Spaansche vastenavond : een verkaal uit den tijd van Prins Maurits
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


Een woelewater : of Amsterdam in 1747-1754
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Geuzenwraak : of Amsterdam in 1574
57 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op DBNL


Het kasteel Emmenrode en zijne bewoners : deel 1
271 blz., [1ste druk 1871]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Leve de geus : eene bladzijde uit den geuzentijd
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


Noord en Zuid : of de dood van Willem Barendsz en Jacob Heemskerk
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes


Oranje in 't land : een tafereel uit de Vaderlandsche geschiedenis van 't gedenkwaardige jaar 1813
45 blz., [2de druk 1890]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1887;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Vier onschuldigen vermoord : een verhaal tijdens de inquisitie hier te lande, 1566 1570
[1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, ca. 1890;


Voor 't vaderland : de heldendaden van J.C.J. van Speyk
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


De eenzame berk
192 blz., [1ste druk 1930]
Auteur Karel Gieber
Illustrator W. Heskes


Het booze oog : avonturen op de Veluwe
183 blz., [1ste druk 1930]
Auteur Karel Gieber
Illustrator W. Heskes
Recensie(s):


De kinderen van het woud : door Kapitein Marryat, bewerkt door
283 blz., [8ste druk 1919]
Auteur J.J.A. Goeverneur
Illustrator Joh. Braakensiek

Open digitale versie op Delpher


Het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland ; bewerkt naar het Hoogduitsch door S.J. Andriessen
126 blz., [3de druk 1886]
Auteur W.O. von Horn


Thommy een meisjesleven : oorspronkelijk verhaal
248 blz., [1ste druk ca. 1914]
Auteur Leida de Jongh

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


In Christus is geen dienstknecht of vrije : eene Amerikaansche geschiedenis
[3de druk ]
Auteur H. Karssen
Annotatie: Druk 1, Hoveker te Amsterdam, 1875; 2, ca. 1885;


De boer en zijn vijand
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


De geweigerde inteekenlijst
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


De jonge pottenkoopman
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


De kleine schoenpoetser
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


De krullejongen en zijn viool
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


De Rijke heer en de predikant
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


De soldaat en de ketter
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


Het vale paard
32 blz., [1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk NOPI,adv108,Rotterdamsch nieuwsblad 15-12-1882


Een dag en een nacht in den mast
16 blz., [1ste druk 1876]
Auteur C.E. van Koetsveld


De arke Noachs : en andere nagelaten verhalen
[2de druk ]
Auteur J. de Liefde


De boer van Saint-Renne : een feit uit de Fransche omwenteling
[1ste druk 1871]
Auteur J.H. van Linschoten
Met 4 houtgravures


De bijlhouwer van Utrecht
252 blz., [5de druk 1904]
Auteur H.J. van Lummel
Annotatie: Druk 1, 1866; 2, 1873; 6, 1956;

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


De hopmansvrouw van Utrecht
220 blz., [5de druk ]
Auteur H.J. van Lummel
Met gekleurde platen
Annotatie: Druk 4, ca. 1900; 6, 1920;

Open digitale versie op Delpher


De smidsgezel van Utrecht : geheel herzien door Johanna Breevoort
128 blz., [6de druk 1926]
Auteur H.J. van Lummel
Annotatie: Druk 1, Keemink te Utrecht, 1866; 4, Kemink te Utrecht, 1897; 5, 1904;


H.J. van Lummel's werken : De smidsgezel van Utrecht, De bijlhouwer van Utrecht, De hopmansvrouw van Utrecht
478 blz., [1ste druk 1926]
Auteur H.J. van Lummel


Beelden en schetsen van landen uit den bijbel : uit het engelsch vertaald
143 blz., [1ste druk 1900]
Auteur H. Milo


Moeders Lied
197 blz., [2de druk 1898]
Auteur Johanna Spyri
Annotatie: Druk 3, 1911;


Uit Zwitserland : twee verhalen uit het Duitsch
196 blz., [3de druk 1911]
Auteur Johanna Spyri
Annotatie: Druk 1, 1884; 2, 1899;


Maroessia : de Ukraineesche Jeanne d'Arc
194 blz., [2de druk 1910]
Auteur P.J. Stahl
Illustrator Th. Schuler
Annotatie: Druk 5, 1904;


De bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald
472 blz., [4de druk 1917]
Auteur S. Ulfers
Met 64 fraaie platen
Annotatie: Druk 1, 1898; 5, 1928;


Maarten Luther, de groote kerkhervormer : een verhaal
112 blz., [3de druk ca. 1900]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk 1, 1868;


Uit verlies winst : een verhaal uit de eerste eeuw des christendoms, naar het Engelsch van A.L.O.E.
56 blz., [1ste druk 1897]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Met 1 gekleurde plaat


De dood van een vaderlander en Spaansche gruwelen
42 blz., [1ste druk 1898]
Auteur P. Vergers


De groote hervormers : hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid, aan het Nederlandsche volk verhaald
[2de druk 1902]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 1, 1887;


De slag bij Nieuwpoort
47 blz., [1ste druk 1898]
Auteur P. Vergers
Illustrator Soranus


De turfdrager van Haarlem : eene bladzijde uit de Tachtigjarigen oorlog
191 blz., [4de druk 1893]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 1, D. Mijs te Tiel, 1868;


Gerard van Dussen : een bladzijde uit de 80-jarigen oorlog
50 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers

Open het boekje


Maarten, de apotheker uit Haarlem
50 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers


Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19e eeuw : z¿n leven en daden als generaal, consul, keizer en banneling
608 blz., [3de druk 1914]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 1, 1890;


Uit benauwdheden gered en Margaretha van Kalslagen, of de redster in gevaar
51 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers


Uit de dagen van Gustaaf Adolf
46 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers


Swinda en Hildegrim : historisch verhaal uit de 5e eeuw toen de Friezen, Saksen en Franken ons land bewoonden
184 blz., [1ste druk 1924]
Auteur P. Visser
Illustrator J.G. Kessler

Open digitale versie op Delpher


Ben-Hur : een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde, uit het Engelsch door Alma
376 blz., [4de druk 1894]
Auteur Lewis Wallace
Annotatie: Druk 6, 1898;


Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem : uit het Engelsch van
380 blz., [7de druk ]
Auteur B.J. Webb
Annotatie: Druk 1, 1876, Hoveker; 2, 1879; 6, 1920, Bolle; 9, 1927;