Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van A. Berends, 's-Gravenhage

Bijna verdwaald
[1ste druk ca. 1891]
Auteur Agnes


Lucie en Willem of de afgebeden kerstvreugde
[1ste druk 1885]
Auteur Agnes


De zoon van den houthakker : een verhaal
[1ste druk 1889]
Auteur W.G. Aldershoff


Kees de koetsier : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur W.G. Aldershoff

Open het boekje


Geen plaats in de herberg
[1ste druk ca. 1896]
Auteur Anna


Wat de liefde vermag
[1ste druk 1892]
Auteur Anna


Wat het gebed vermag : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1892]
Auteur Anna
Annotatie: Druk 3, 1905; 4, 1910;
Recensie(s):


De holle eik : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1883]
Auteur Anthonius


Uit nood gered : een kerstverhaal
16 blz., [2de druk 1896]
Auteur Anthonius


De twee vrienden
[1ste druk ca. 1891]
Auteur H.Z. Beijl


De ballingen van Lucerna : een verhaal uit de geschiedenis der Waldenzen, vrij naar het Engelsch
[1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen
Recensie(s):


De edelmoedige wees : een verhaal vrij naar het Duitsch
[1ste druk 1895]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1910;
Recensie(s):


De twee broeders
[1ste druk 1897]
Auteur J. van Bergen
Illustrator A. R√ľnckel


Ter elfder ure : een verhaal op waarheid gegrond
[1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen


Tom, of de kracht van den Bijbel
[2de druk 1896]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, Schook te Gorinchem, 1872;


Eene dubbele redding
[1ste druk 1889]
Auteur J. Bouman


Sam of de dageraad der vrijheid in Nederland : een tafereel uit de zestiende eeuw
188 blz., [2de druk ]
Auteur W. Brockhaus
Met drie gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, C. Blommendaal te 's Gravenhage, 1879;


De ongedachte redding : een verhaal
[1ste druk 1896]
Auteur C. Brouwer

Open het boekje


Arnout Dirksz. : een verhaal uit de tijd der hervorming
48 blz., [1ste druk 1892]
Auteur Eduard

Open het boekje


Bedreigd, maar veilig : een verhaal uit den tijd der Hervorming
16 blz., [1ste druk 1890]
Auteur Eduard
Annotatie: Druk 2, 1897; 3, Romijn & van der Hoff te Gorinchem, 1934; 4, De Schatkamer te Geldermalsen, 1997;


De getrouwe getuigen
24 blz., [1ste druk 1894]
Auteur Eduard


De schilder van Dordrecht : een verhaal uit den tijd der Hervorming
[1ste druk 1889]
Auteur Eduard


Door lijden tot heerlijkheid : een verhaal uit den tijd der Hervorming
40 blz., [1ste druk 1895]
Auteur Eduard


In 's Heeren hoede : een verhaal uit de de dagen van Calvijn
40 blz., [1ste druk 1897]
Auteur Eduard


Meer dan overwinnaars : een verhaal uit den tijd der Lollarden
19 blz., [1ste druk 1896]
Auteur Eduard

Open digitale versie op DBNL


Onder de Zeeuwsche geuzen : een verhaal uit den Tachtigjarigen oorlog
36 blz., [1ste druk 1894]
Auteur Eduard


Tot in den dood getrouw : een verhaal uit den tijd der Hervorming
28 blz., [2de druk 1896]
Auteur Eduard
Met een zwartwit plaat
Annotatie: Druk 1, 1891;


Een biddend zeeman : een verhaal
[1ste druk 1887]
Auteur R. Ema
Medeauteur K. Ema


God regeert : een verhaal
[1ste druk 1887]
Auteur R. Ema
Medeauteur K. Ema


Twee verhalen
[1ste druk ca. 1887]
Auteur R. Ema
Medeauteur K. Ema


De satijnen das of uit de diepte in de hoogte : een verhaal
[3de druk 1897]
Auteur E. Gerdes
Met plaat
Annotatie: Druk 1, 1863; 4, 1903; 5, 1911; 6, 1929; 7, 1929;
Recensie(s):


De valkenier van den Vogelenzang
[1ste druk ca. 1891]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 4, 1897; 5, 1904;


De vergelding : een verhaal voor jongelieden
119 blz., [2de druk 1893]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1877; 3, 1897; 4, 1898;
Recensie(s):


De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van eene leugen : een verhaal voor jongelieden
158 blz., [2de druk 1892]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Ook verschenen als: "De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van een leugen : een verhaal voor jongelieden".
Annotatie: Druk 1, 1869; 3, 1902; 4, 1914; 5, 1919; 6, 1924;
Recensie(s):


Een schat uit zee : een verhaal voor jongelieden
113 blz., [3de druk 1894]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1868; 4, 1898; 5, 1919;
Recensie(s):


Hans Egede, de apostel der Groenlanders : een verhaal
24 blz., [1ste druk 1897]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, 1902; 3, 1910;
Recensie(s):


Het verhoorde kindergebed
[4de druk 1895]
Auteur A. Hardenberg


Arme luidjes : een verhaal uit het leven
48 blz., [1ste druk 1896]
Auteur A. van Hulshorst


Een bedorven kindje, en wat er uit groeide : een verhaal uit het leven
64 blz., [1ste druk 1895]
Auteur A. van Hulshorst

Open het boekje


Een dure les
24 blz., [1ste druk ca. 1896]
Auteur A. van Hulshorst


Een storm op zee : een verhaal uit het leven
48 blz., [1ste druk 1894]
Auteur A. van Hulshorst

Open het boekje


Het hutje op de heide : een waar verhaal
15 blz., [1ste druk 1892]
Auteur A. van Hulshorst


Schipper Douma : een verhaal uit het leven
48 blz., [1ste druk 1893]
Auteur A. van Hulshorst
Annotatie: Druk 2, 1898;


Teunis de koejongen
16 blz., [1ste druk ca. 1891]
Auteur A. van Hulshorst


Van de wieg tot den troon : schetsen uit het leven van Koningin Wilhelmina
72 blz., [1ste druk 1898]
Auteur A. van Hulshorst


Nog niet te laat
48 blz., [1ste druk 1892]
Auteur H. Karssen


De arme dorpssmid
[2de druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes
Annotatie: Druk 1, 1870;


De zoon van den dronkaard
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Een verachte
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend


Eene vertelling van grootvader Willems
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Geen geluk zonder God
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Naar Jezus
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Onze Karel : een verhaal voor de jeugd
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Van kwaad tot erger
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


De koning der eere : een verhaal voor de jeugd, naar het Fransch
[1ste druk 1878]
Auteur P.J. Kloppers


Een nieuw leven : een Paaschverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers


Het eerste kerstfeest
[1ste druk 1886]
Auteur P.J. Kloppers


Het morgenrood in het Zuiden : een verhaal voor jong en oud
[1ste druk 1884]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1897;


Het versmade kerstgeschenk : een nieuw kerstverhaal Voor de jeugd
[1ste druk 1883]
Auteur P.J. Kloppers


Het weggewaaide bankbiljet : vrij naar het Fransch
16 blz., [1ste druk 1885]
Auteur P.J. Kloppers


Kerstboom of kerstfeest : een verhaal voor onze kinderen
[1ste druk 1884]
Auteur P.J. Kloppers


Leer om leer : een verhaal voor onze kinderen
[1ste druk 1887]
Auteur P.J. Kloppers


Liefde overwint : eene schets uit het christelijke leven
[1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers


Nada, de negerkoning : een nieuw kerstverhaal
[1ste druk 1882]
Auteur P.J. Kloppers


Op den Olijfberg en te Jerusalem, of de geschiedenis van het Hemelvaarts- en Pinksterfeest aan onze kinderen verteld
[1ste druk 1877]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1879; 3, 1883;

Open het boekje


Vergeven ... en vergeten? : schetsen met de pen uit een rijk leven
[1ste druk 1876]
Auteur P.J. Kloppers


Vertellingen van de maan : aan onze kinderen naverteld
[1ste druk 1888]
Auteur P.J. Kloppers


Vurige kolen op 's vijands hoofd : een verhaal voor onze jeugd
28 blz., [2de druk 1895]
Auteur P.J. Kloppers
Met een zwartwit plaatje
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, De Schatkamer te Rumpt, 1998;


Wat de sterren vertelden : een kerstgeschenk voor onze kinderen
[1ste druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers


Armoede en rijkdom
[1ste druk 1898]
Auteur Maria L.


De familie de Laborde en de kleine Lydia : een verhaal uit de belegering van Parijs, naar het Duitsch
[1ste druk 1885]
Auteur E. de Laborde


De koopvrouw en nog een en ander uit het magazijn voor burger en boer
[1ste druk 1890]
Auteur J. de Liefde


De trouwe gezant en de koopvrouw : twee verhalen
32 blz., [1ste druk 1892]
Auteur J. de Liefde

Open het boekje


De blanke slaaf : een verhaal voor onze kinderen
[2de druk 1891]
Auteur J.H. van Linschoten


De Londensche vagebond of nergens goed voor
[2de druk 1891]
Auteur J.H. van Linschoten


De zwaardveger van Leiden : een verhaal voor jonge lieden
151 blz., [2de druk 1893]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, 1868; 3, 1898;
Recensie(s):


Marcella of de roos van Nicomedie : een feit uit de christen-vervolging onder Diocletianus, vrij naar 't Hoogduitsch
48 blz., [3de druk 1893]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje


Theodorus en Felix
[1ste druk ca. 1891]
Auteur J.H. van Linschoten


De daden der Zeeuwen, of De belegering van Middelburg : een verhaal uit den 80-jarigen oorlog
110 blz., [2de druk 1892]
Auteur J.C. Luitingh
Met vier gekleurde plaatjes
Annotatie: Druk 1, H.A. Berends te Harderwijk, 1874; 3, 1898;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


De kleine luciferskoopman : een verhaal
24 blz., [2de druk 1898]
Auteur J.C. Luitingh


De maandaghouder
16 blz., [1ste druk ca. 1891]
Auteur J.C. Luitingh

Open het boekje


De versmade erfenis
16 blz., [1ste druk 1890]
Auteur J.C. Luitingh


De waard uit "Zeemanshoop" : een verhaal uit het leven
20 blz., [1ste druk ca. 1890]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Delpher


De zondagsschool in de achterbuurt
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Een angstige kerstavond in het woud : een kerstverhaal
20 blz., [1ste druk 1883]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1910; 4, 1920; 5, 1928; 6, 1928; 7, 1931;

Open het boekje

Recensie(s):


God doet wonderen : een waar verhaal
16 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


God verlaat zijn kinderen niet : een Kerstverhaal
20 blz., [2de druk 1893]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 3, ca. 1904; 4, 1909;

Open het boekje

Recensie(s):


Gods voorzienigheid : een Kerstverhaal voor jongelieden
16 blz., [1ste druk ca. 1888]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 3, 1906; 4, 1911; 6, 1937;
Recensie(s):


Heldenmoed beloont : een verhaal uit de geschiedenis des vaderlands
24 blz., [1ste druk 1893]
Auteur J.C. Luitingh


Met kerstdag te huis! : een kerstverhaal
20 blz., [1ste druk 1882]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1894;


Vallen en opstaan
[1ste druk ca. 1891]
Auteur J.C. Luitingh


Buigen of breken : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1885]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De pinksterbloem : eenge geschiedenis uit het leven
[1ste druk 1883]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De wonderlijke wegen des Heeren, of de avond voor en na het kerstfeest
16 blz., [2de druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.

Open het boekje


Niet ongewaarschuwd : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1884]
Auteur J.P. van der Maas jr.


De vrijbuiters van Leiden : tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574, voor jongelieden
[2de druk 1896]
Auteur D.H. Meijer
Annotatie: Druk 1, 1873; 3, 1898;
Recensie(s):


Het Princen-boekske : koningin Wilhelmina de dochter der Oranjes
112 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J. Postmus


David Durand : een verhaal uit den tijd van de vervolging der Hugenoten
24 blz., [1ste druk 1895]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


De bijbel van het Herdersdal : een verhaal
24 blz., [2de druk 1898]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Met een zwartwit plaat
Annotatie: Druk 1, 1893;


De bijbellezers van Salzburg : een verhaal voor ouderen
24 blz., [1ste druk 1894]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Thomas Verhaegen : een verhaal uit den tijd der hervorming
20 blz., [1ste druk 1894]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open het boekje


Wat de lelie ons leert
[1ste druk ca. 1891]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


De onverwachte uitredding : kerstverhaal voor kinderen
[1ste druk 1883]
Auteur H.M. van der Vegt


Wat moeder aan Adolf vertelde : kerstverhaal voor kinderen
[1ste druk 1884]
Auteur H.M. van der Vegt


De loteling
[1ste druk ca. 1891]
Auteur P. Vergers


Leonard Werton, of de kracht der christelijke liefde : kerstverhaal voor jongelieden
31 blz., [1ste druk 1881]
Auteur P. Vergers

Open het boekje


Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I
183 blz., [2de druk 1898]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, 1898;
Recensie(s):


Een arme slavin die rijk werd : een verhaal
16 blz., [2de druk 1898]
Auteur P. Visser Czn.
Met 1 zwartwit plaat
Recensie(s):


God zal zorgen
[1ste druk ca. 1891]
Auteur P. Voerman


Hendrik Peters : een schoone vrucht van het Christelijk onderwijs, een verhaal op waarheid gegrond
16 blz., [2de druk ca. 1900]
Auteur Wildeboer-Luitingh