Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
De zoon van den houthakker : een verhaal
[1ste druk 1889]
Auteur W.G. Aldershoff
Annotatie: Druk 1, , 1889;


Kees de koetsier : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur W.G. Aldershoff
Annotatie: Druk NOPI,adv82,De Zeeuw 28-11-18912, 1898;

Open het boekje


Chloe en hare kindertjes
48 blz., [2de druk ca. 1890]
Auteur ALMA
Annotatie: Druk 1, 1888;


De kleine Lize : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1894]
Auteur Anna
Annotatie: Druk 1, , 1894;


Geen plaats in de herberg
24 blz., [1ste druk ca. 1896]
Auteur Anna
Annotatie: Druk 1, , ca. 1896;


Hebt gij Jezus waarlijk lief : een kerstverhaal voor kinderen
16 blz., [1ste druk 1885]
Auteur Anna


Kleine Johannes : een kerstverhaal
24 blz., [1ste druk 1896]
Auteur Anna
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1910;
Recensie(s):


Wat de liefde vermag
[1ste druk 1892]
Auteur Anna


Wat het gebed vermag : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1892]
Auteur Anna
Annotatie: Druk 3, 1905; 4, 1910;
Recensie(s):


De holle eik : een verhaal voor jongelieden
24 blz., [1ste druk 1883]
Auteur Anthonius


Uit nood gered : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1890]
Auteur Anthonius
Annotatie: Druk 2, 1896;


De ballingen van Lucerna : een verhaal uit de geschiedenis der Waldenzen, vrij naar het Engelsch
[1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen
Recensie(s):


De edelmoedige wees : een verhaal vrij naar het Duitsch
[1ste druk 1895]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1910;
Recensie(s):


De kleine schipbreukelinge
96 blz., [1ste druk 1897]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, , 1897;


De nieuwe dorpsherberg : een verhaal bewerkt door
64 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, , 1898;


De twee broeders : een verhaal uit Noorwegen
24 blz., [1ste druk 1897]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, , 1897;


De weduwe van Gouda : een historisch verhaal
36 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, , 1898;


De weezen of de laatste bede eener moeder
148 blz., [1ste druk 1896]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, , 1896;


Gezocht en gevonden : een verhaal vrij naar het Duitsch
96 blz., [2de druk 1903]
Auteur J. van Bergen
Recensie(s):


Liefde overwint : een verhaal uit het jaar 1678
24 blz., [1ste druk 1896]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, , 1896;

Open het boekje


Ter elfder ure : een verhaal op waarheid gegrond
24 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen

Open het boekje


Tom, of de kracht van den Bijbel
28 blz., [2de druk 1896]
Auteur J. van Bergen
Annotatie: Druk 1, Schook te Gorinchem, 1872;


Verdoold, niet verloren : een verhaal op waarheid gegrond, bewerkt door
96 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J. van Bergen


Eene dubbele redding
17 blz., [1ste druk 1889]
Auteur J. Bouman


Het moedertje : een verhaal
140 blz., [1ste druk 1896]
Auteur W. Brockhaus


Sam of de dageraad der vrijheid in Nederland : een tafereel uit de zestiende eeuw
188 blz., [2de druk 1897]
Auteur W. Brockhaus
Met drie gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, C. Blommendaal te 's Gravenhage, 1879; YEPI,adv103,De vriend van oud en jong 03-03-1883

Open het boekje


De ongedachte redding : een verhaal
[1ste druk 1896]
Auteur C. Brouwer
Annotatie: Druk 1, , 1896;

Open het boekje


Arnout Dirksz. : een verhaal uit de tijd der hervorming
48 blz., [1ste druk 1892]
Auteur Eduard

Open het boekje


Bedreigd, maar veilig : een verhaal uit den tijd der Hervorming
16 blz., [1ste druk 1890]
Auteur Eduard
Annotatie: Druk 2, 1897; 3, Romijn & van der Hoff te Gorinchem, 1934; 4, De Schatkamer te Geldermalsen, 1997;


De getrouwe getuigen : een verhaal uit den tijd der Christenvervolging onder Marcus Aurelius
24 blz., [1ste druk 1894]
Auteur Eduard


De molenaar van Heinsdijk : een verhaal uit den tijd der hervorming
36 blz., [1ste druk 1893]
Auteur Eduard


De schilder van Dordrecht : een verhaal uit den tijd der Hervorming
16 blz., [1ste druk 1889]
Auteur Eduard


De stormachtige nacht of de geredde zoon : een kerstverhaal voor onze kinderen
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur Eduard
Annotatie: Druk 1, , 1886;

Open het boekje


Door lijden tot heerlijkheid : een verhaal uit den tijd der Hervorming
40 blz., [1ste druk 1895]
Auteur Eduard

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


In 's Heeren hoede : een verhaal uit de de dagen van Calvijn
40 blz., [1ste druk 1897]
Auteur Eduard


Meer dan overwinnaars : een verhaal uit den tijd der Lollarden
48 blz., [1ste druk 1896]
Auteur Eduard

Open digitale versie op DBNL


Onder de Zeeuwsche geuzen : een verhaal uit den Tachtigjarigen oorlog
36 blz., [1ste druk 1894]
Auteur Eduard


Tot in den dood getrouw : een verhaal uit den tijd der Hervorming
30 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Eduard
Annotatie: Druk 2, 1896;


Een biddend zeeman : een verhaal
20 blz., [1ste druk 1887]
Auteur R. Ema
Medeauteur K. Ema
Annotatie: Druk 1, , 1887;

Open het boekje


God regeert : een verhaal
30 blz., [1ste druk 1887]
Auteur R. Ema
Medeauteur K. Ema
Annotatie: Druk 1, , 1887;

Open het boekje


Twee verhalen
[1ste druk ca. 1887]
Auteur R. Ema
Medeauteur K. Ema


De satijnen das of uit de diepte in de hoogte : een verhaal
[3de druk 1897]
Auteur E. Gerdes
Met plaat
Annotatie: Druk 1, 1863; 4, 1903; 5, 1911; 6, 1929; 7, 1929;
Recensie(s):


De valkenier van den Vogelenzang
[1ste druk ca. 1891]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 4, 1897; 5, 1904; 6, 1912;


De vergelding : een verhaal voor jongelieden
119 blz., [2de druk 1893]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1877; 3, 1897; 4, 1898;
Recensie(s):


De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van eene leugen : een verhaal voor jongelieden
158 blz., [2de druk 1892]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Ook verschenen als: "De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van een leugen : een verhaal voor jongelieden".
Annotatie: Druk 1, 1869; 3, 1902; 4, 1914; 5, 1919; 6, 1924;
Recensie(s):


Een schat uit zee : een verhaal voor jongelieden
113 blz., [3de druk 1894]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1868; 4, 1898; 5, 1919;
Recensie(s):


Hans Egede, de apostel der Groenlanders : een verhaal
24 blz., [1ste druk 1897]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, 1902; 3, 1910;
Recensie(s):


Uit bange dagen : een verhaal tijdens Leidens beleg (26 Mei tot 8 October 1574)
64 blz., [4de druk ca. 1908]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 5, 1912;
Recensie(s):


Het verhoorde kindergebed : eene kerstvertelling
32 blz., [3de druk ]
Auteur A. Hardenberg
Annotatie: Druk 4, 1895;


Op den Lindenhof
24 blz., [1ste druk 1898]
Auteur Hermanna


Anna Rose of De Heere is mijn herder
40 blz., [6de druk 1897]
Auteur J. van der Hoorn Cz.


Arme luidjes : een verhaal uit het leven
48 blz., [1ste druk 1896]
Auteur A. van Hulshorst
Annotatie: Druk 1, , 1896;

Open het boekje


Een bedorven kindje, en wat er uit groeide : een verhaal uit het leven
64 blz., [1ste druk 1895]
Auteur A. van Hulshorst
Annotatie: Druk 1, , 1895;

Open het boekje


Een dure les
24 blz., [1ste druk ca. 1896]
Auteur A. van Hulshorst


Een storm op zee : een verhaal uit het leven
48 blz., [1ste druk 1894]
Auteur A. van Hulshorst
Annotatie: Druk NOPI,adv66,De Zeeuw 22-11-1894

Open het boekje


Het hutje op de heide : een waar verhaal
16 blz., [1ste druk 1892]
Auteur A. van Hulshorst


Schipper Douma : een verhaal uit het leven
48 blz., [1ste druk 1893]
Auteur A. van Hulshorst
Annotatie: Druk 2, 1898;


Teunis de koejongen
16 blz., [1ste druk ca. 1891]
Auteur A. van Hulshorst
Annotatie: Druk NOPI,adv82,De Zeeuw 28-11-1891


Van de wieg tot den troon : schetsen uit het leven van Koningin Wilhelmina
72 blz., [1ste druk 1898]
Auteur A. van Hulshorst


Nog niet te laat
46 blz., [1ste druk 1892]
Auteur H. Karssen


Kreupele Tom : een verhaal uit het leven
48 blz., [Herdruk, 1898]
Auteur Ida Keller
Annotatie: Druk 1, 1903;
Recensie(s):


Mathilde's kerstfeest : een verhaal
64 blz., [1ste druk 1899]
Auteur Ida Keller
Annotatie: Druk 3, 1906;
Recensie(s):


De arme dorpssmid
[2de druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes
Annotatie: Druk 1, 1870;


De zoon van den dronkaard
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Doof en blind en om niet : verhalen voor de jeugd
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Een Kindervriend
Annotatie: Druk 1, , 1891;

Open het boekje


Een bundel korenaren : verzameld door
[1ste druk ca. 1890]
Auteur Een Kindervriend
Annotatie: Druk 1, , ca. 1890;


Een verachte
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Annotatie: Druk 1, , 1890;


Eene vertelling van grootvader Willems
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes
Annotatie: Druk 1, , 1890;


Geen geluk zonder God
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Naar Jezus
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Onze Karel : een verhaal voor de jeugd
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


Van kwaad tot erger
[1ste druk 1890]
Auteur Een Kindervriend
Met 4 plaatjes


De koopman van Antwerpen : eenige bladzijden uit den tijd van de vervolging der protestanten in Nederland en Engeland, getrokken uit het dagboek van Ernst Verner, vrij bewerkt
195 blz., [1ste druk ca.1898]
Auteur W.H.G. Kingston


Arme rijken, rijke armen : een kerstverhaal voor de jeugd
24 blz., [2de druk 1896]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, 1877;


De jongen van den tram
16 blz., [1ste druk 1887]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Ook verschenen als: "De jongen van de tram".
Annotatie: Druk 2, A. Berends te Harderwijk, 1895; 3, 1900; 4, 1903; 5, 1907; 6, 1919; 7, 1927; 8, 1930;
Recensie(s):


Friesland's zanger : een historisch verhaal
48 blz., [1ste druk 1891]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1910;


Gekocht met zijn bloed : een verhaal voor de jeugd
31 blz., [Herdruk, 1888]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, 1877; 2, 1900; 3, 1917; 5, 1921;
Recensie(s):


Het eerste kerstfeest
28 blz., [1ste druk 1886]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1886;

Open het boekje


Het morgenrood in het Zuiden : een verhaal voor jong en oud
[1ste druk 1884]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 2, 1897;


Het weggewaaide bankbillet : vrij naar het Fransch
16 blz., [1ste druk 1885]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1885;

Open het boekje


Leer om leer : een verhaal voor onze kinderen
[1ste druk 1887]
Auteur P.J. Kloppers


Op den Olijfberg en te Jerusalem, of de geschiedenis van het Hemelvaarts- en Pinksterfeest aan onze kinderen verteld
16 blz., [2de druk 1879]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, 1877; 3, 1883;

Open het boekje


Vertellingen van de maan : aan onze kinderen naverteld
16 blz., [1ste druk 1888]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, , 1888;

Open het boekje


Vurige kolen op 's vijands hoofd : een verhaal voor onze jeugd
28 blz., [2de druk 1895]
Auteur P.J. Kloppers
Met een zwartwit plaatje
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, De Schatkamer te Rumpt, 1998;


Wat doet gij voor Mij? : een Paaschverhaal voor onze kinderen
16 blz., [2de druk ca. 1888]
Auteur P.J. Kloppers
Annotatie: Druk 1, H.A. Berends te Harderwijk, 1878; 3, 1901;


Armoede en rijkdom
16 blz., [1ste druk 1898]
Auteur Maria L.
Annotatie: Druk 1, , 1898;

Open het boekje


De familie de Laborde en de kleine Lydia : een verhaal uit de belegering van Parijs, naar het Duitsch
[1ste druk 1885]
Auteur E. de Laborde


De Dorpsschoolmeester : een verhaal
40 blz., [1ste druk 1896]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk NOPI,adv105,De Zeeuw 17-11-18963, ca.1870;

Open het boekje


De koopvrouw en nog een en ander uit het magazijn voor burger en boer
[1ste druk 1890]
Auteur J. de Liefde


De trouwe gezant en de koopvrouw : twee verhalen
32 blz., [1ste druk 1892]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk NOPI,adv65,Het Oosten wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch 30-11-1892

Open het boekje


Het lot in de Klingelbuil : een verhaal voor onze jeugd
24 blz., [1ste druk ]
Auteur J. de Liefde
Annotatie: Druk 2, 1902; 3, 1909;
Recensie(s):


De blanke slaaf : een verhaal voor onze kinderen
[2de druk 1891]
Auteur J.H. van Linschoten


De Londensche vagebond of nergens goed voor
16 blz., [2de druk 1891]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje


De zwaardveger van Leiden : een verhaal voor jonge lieden
151 blz., [2de druk 1893]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, 1868; 3, 1898;
Recensie(s):


Marcella of de roos van Nicomedie : een feit uit de christen-vervolging onder Diocletianus, vrij naar 't Hoogduitsch
48 blz., [3de druk 1893]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje


Wat de liefde van Christus vermag : een verhaal uit de christenvervolging onder Decius
28 blz., [2de druk 1895]
Auteur J.H. van Linschoten
Annotatie: Druk 1, 1881;


De belegering van Haarlem, 1572-1573 : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
61 blz., [2de druk 1887, Van Peursem te Utrecht]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1872; 3, 1897; 4, 1933;


De daden der Zeeuwen, of De belegering van Middelburg : een verhaal uit den 80-jarigen oorlog
110 blz., [1ste druk 1874]
Auteur J.C. Luitingh
Met vier gekleurde plaatjes
Annotatie: Druk 2, 1892; 3, 1898;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


De Heere zij met u : een ware geschiedenis
24 blz., [1ste druk 1892]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Ook verschenen als: "De Heere zij met u".
Annotatie: Druk 2, 1899;


De kleine lucifers-koopman : een kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1898;


De koster van Sluis : een verhaal uit den Tachtigjarigen oorlog
16 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1896; 3, 1918; 4, 1929;
Recensie(s):


De lakenvolder van Naarden : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
48 blz., [4de druk ca. 1890]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1872; 3, 1886;


De maandaghouder
16 blz., [1ste druk ca. 1891]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk NOPI,adv82,De Zeeuw 28-11-1891

Open het boekje


De versmade erfenis
16 blz., [1ste druk 1890]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, , 1890;

Open het boekje


De waard uit "Zeemanshoop" : een verhaal uit het leven
20 blz., [1ste druk ca. 1890]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Delpher


De zondagsschool in de achterbuurt
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Een angstige kerstavond in het woud : een kerstverhaal
20 blz., [1ste druk 1883]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1910; 4, 1920; 5, 1928; 6, 1928; 7, 1931;

Open het boekje

Recensie(s):


Fransche Lotje : een verhaal voor onze jongelieden uit den tijd der Fransche omwenteling
24 blz., [1ste druk 1889]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Ook verschenen als: "Fransche Lotje : een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling".
Annotatie: Druk 2, 1924;

Open het boekje


God doet wonderen : een waar verhaal
16 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


God verlaat zijn kinderen niet : een Kerstverhaal
20 blz., [2de druk 1893]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 3, ca. 1904; 4, 1909;

Open het boekje

Recensie(s):


Gods voorzienigheid : een Kerstverhaal voor jongelieden
16 blz., [1ste druk ca. 1888]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 3, 1906; 4, 1911; 6, 1937;
Recensie(s):


Heldenmoed beloond : een verhaal uit de geschiedenis des vaderlands
24 blz., [1ste druk 1893]
Auteur J.C. Luitingh


Jan de Lapper : een verhaal uit de geschiedenis des vaderlands
16 blz., [1ste druk 1890, A. Berends]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, A. Berends, 1897; 3, 1908; 4, 1918; 5, 1922;
Recensie(s):


Kolen Vuurs : een kerstverhaal voor onze kinderen
16 blz., [2de druk 1895]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1888;


Met kerstdag te huis! : een kerstverhaal
24 blz., [1ste druk 1882]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1894;


Teleurstelling en verrassing : een kerstvertelling
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1916;
Recensie(s):


Vallen en opstaan
[1ste druk ca. 1891]
Auteur J.C. Luitingh


Buigen of breken : een verhaal voor jongelieden
16 blz., [1ste druk 1885]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, , 1885;

Open het boekje


De wonderlijke wegen des Heeren, of de avond voor en na het kerstfeest
16 blz., [2de druk 1872]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, 1870; 2, , 1872;

Open het boekje


Niemand kan twee heeren dienen : een bladzijde uit het leven voor jong en oud
18 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, , 1888;

Open het boekje


Vaders nalatenschap : eene bladzijde uit het jongelingsleven
24 blz., [2de druk ]
Auteur J.P. van der Maas jr.
Annotatie: Druk 1, 1880;


De vrijbuiters van Leiden : tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574, voor jongelieden
[2de druk 1896]
Auteur D.H. Meijer
Annotatie: Druk 1, 1873; 3, 1898;
Recensie(s):


Het Princen-boekske : koningin Wilhelmina de dochter der Oranjes
112 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J. Postmus


Toch nog een kerstboom gehad
16 blz., [1ste druk 1887]
Auteur K. Roos
Annotatie: Druk 1, , 1887;


God zorgt voor de zijnen : een verhaal
36 blz., [2de druk 1898]
Auteur Hesba Stretton
Annotatie: Druk 1, 1895; 3, 1907; 4, 1921;
Recensie(s):


David Durand : een verhaal uit den tijd van de vervolging der Hugenoten
24 blz., [1ste druk 1895]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open het boekje


De bijbel van het Herdersdal : een verhaal
24 blz., [1ste druk 1893]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk 2, 1898;

Open het boekje


De bijbellezers van Salzburg : een verhaal voor ouderen
24 blz., [1ste druk 1894]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Thomas Verhaegen : een verhaal uit den tijd der hervorming
20 blz., [1ste druk 1894]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open het boekje


Leonard Werton, of de kracht der christelijke liefde : kerstverhaal voor jongelieden
31 blz., [1ste druk 1881]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


Liefde en haat of De oranjeman en de patriot
110 blz., [1ste druk ca. 1890]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 2, 1898;
Recensie(s):


Vier dagen onder de roovers : een verhaal voor jongelieden
24 blz., [2de druk ca. 1894]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 1, 1877; 2, , ca. 1894;


Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I
183 blz., [2de druk 1898]
Auteur P. Vergers
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, 1898;
Recensie(s):


Guido de Bres en de Nederlandsche geloofdbelijdenis
16 blz., [1ste druk ca. 1886]
Auteur J. Verhagen Jr.
Annotatie: Druk 1, , ca. 1886;

Open het boekje


Een arme slavin die rijk werd : een verhaal
16 blz., [1ste druk 1896]
Auteur P. Visser Czn.
Annotatie: Druk 2, 1898; 3, 1908;

Open het boekje

Recensie(s):


God zal zorgen
24 blz., [1ste druk ca. 1891]
Auteur P. Voerman

Open het boekje


De geus van Asperen : een kerstverhaal
20 blz., [2de druk ca. 1888]
Auteur F.W. Wagner
Annotatie: Druk 1, 1881; NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje


Het jagershuis in de Elzas : een kerstverhaal uit den Fransch-Duitschen oorlog
20 blz., [2de druk 1893]
Auteur F.W. Wagner
Annotatie: Druk 1, 1878;

Open het boekje


Jeruzalems laatste Pascha : aan de jeugd verhaald
40 blz., [2de druk ]
Auteur F.W. Wagner
Annotatie: Druk 1, 1878;


Benaia : een verhaal uit de gevangenschap, uit het engels door E.J. Veenendaal
128 blz., [1ste druk ca.1890]
Auteur B.J. Webb


Hendrik Peters : een schoone vrucht van het Christelijk onderwijs, een verhaal op waarheid gegrond
16 blz., [2de druk ca. 1900]
Auteur Wildeboer-Luitingh

Open het boekje