Auteur


Gjalt de Jong

Werkzaam geweest bij het christelijk onderwijs in Nederland en Indonesie.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Vijftig jaar bij gevaarlijk bergvolk
108blz., [1ste druk , 1976]
Illustrator A.J. Siertsema
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Eventuele andere werken van deze auteur