Auteur


A.F.H. Blaauw

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Vroeg tot God : leesboek voor huisgezin, zondagsschool en cathechisatie
120blz., [6de druk , 1915]
Uitgever P. Noordhoff N.V., Groningen
Annotatie: Druk 1, 1892; 2, 1900; 3, 1905;


Eventuele andere werken van deze auteur