Auteur


Neef Otto

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Geen plaats voor hem
24blz., [1ste druk , 1878]
Met een gekleurd plaatje
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1883;
Plaatje ontbreekt
Geen plaats voor hem
24blz., [2de druk , 1883]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1878;
Plaatje ontbreekt
De zonderlinge bloempot : een kerstverhaal naar 't oorspronkelijke
[1ste druk ,ca. 1885]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk

Open digitale versie op Delpher