Auteur


W. Andringa Gz.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Gekeurd en gelouterd : het leven, lijden en sterven der martelaren, aan Neerland's volk verhaald
852blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: J. Verhagen Jr.

Uitgever Joh. de Liefde, Utrecht


Eventuele andere werken van deze auteur