Auteur


Siebold Ulfers
* Celebes, 25-6-1852 - † Zeist, 10-5-1930.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Vragen behoorende bij de Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen : het Nieuwe Testament
32blz., [1ste druk , 1922]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht

Open digitale versie op Delpher


Zie ook: Overzicht lesmateriaal voor zondagsscholen


Eventuele andere werken van deze auteur