Auteur


Theodorus Matthijs Looman
* 1816 - † 1900.

Hij was onderwijzer van beroep en is de huisonderwijzer van de zoon van Isaac da Costa geweest. Was als godsdienstonderwijzer aan de Waalse kerk in Den Haag verbonden en leidde in Amsterdam een aantal zondagsscholen. Is gedurende een aantal jaren lid van het bestuur van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging geweest.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Geschiedenis der Israeliten van de Babylonische ballingschap tot op de komst van den Heere Jezus Christus
346blz., [2de druk , 1867]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1848; 3, 1891;


Eventuele andere werken van deze auteur