Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Geschiedenissen uit den Bijbel (Nieuw Testament) : leesboek voor de middelklassen der lagere school
64blz., [1ste druk , 1893]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Eventuele andere werken van deze auteur