Auteur


Emma Leslie

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Glaucia, de Grieksche slavin : een verhaal uit de eerste Christenheid ten tijde van Paulus, uit het Engelsch vertaald door H.J.K., met een aanbevelend woord van J.P.G. Westhoff
252blz., [1ste druk , 1891]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen