Auteur


Pieter Vergers
* Haarlem, 7-7-1821 - † Haarlem, 1901.

Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer aan een lagere school te Buiksloot. Daarna ging hij naar een lagere school in Haarlem. Vervolgens werd hij hoofdonderwijzer aan een eigen school (opgericht door o.a. Nicolaas Beets) te Heemstede, totdat hij naar Amsterdam ging en zich geheel toelegde op letterkundig werk. Van zijn hand zijn veel historische werkjes, meestal voor kinderen bestemd. Zijn meest omvangrijke werk is een Algemene Geschiedenis in 3 delen, dat hij in 1861 voltooide.
Zie ook www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_4232.php

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Gods vinger in de geschiedenis van den tachtigjarigen oorlog : voor jonge lieden
212blz., [4de druk , jaar onbekend]
Uitgever S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven
Annotatie: Druk 1, 1868;

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur