Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Gods voorzienigheid : twee verhalen voor de jeugd, 1.de rekening van den schoenmaker en 2. de verloren kwitantie
16blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Eventuele andere werken van deze auteur