Auteur


J.P. Schaberg

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Gods werk in en door Dr. Martijn Luther op den 400en herinneringsdag zijner geboorte herdacht
97blz., [1ste druk , 1883]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Eventuele andere werken van deze auteur