Auteur


W.J. Kruis-Riem Vis

Schreef onder het pseudoniem Wilha. Riem Vis.

Zie ook: J.N. Voorhoeve, Ter gedachtenis en ter vertroosting, Timotheüs, geillustreerd weekblad, jg.20, 1914-1915, blz. 379.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Grootmoeders ring
24blz., [1ste druk , 1897]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1916; 3, 1930;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Grootmoeders ring
32blz., [2de druk , 1916]
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper A. Rünckel
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1897; 3, 1930;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Grootmoeders ring
32blz., [3de druk , 1930]
Illustrator Henk Poeder
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1897; 2, 1916;
Recensie(s):

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur