Auteur


Dieuwke Winsemius
* Leeuwarden, 1916 - † 2013.

DlEUWKE WINSEMIUS, geboren in 1916 in Leeuwarden, getrouwd en wonende in Groningen, heeft een levendige belangstelling voor de Friese historie. Ze stamt uit een geslacht dat al in 1580 in Friesland woonde en dat mensen met heel uiteenlopende beroepen heeft opgeleverd: arbeiders en middenstanders, theologen en juristen, kapiteins van de O.I.. Compagnie en historici, dorpsrechters en "schooldienaars" . Dieuwke Winsemius zelf is schrijfster. Ze heeft een reeks korte verhalen, kinderboeken en meisjesromans op haar naam staan. Ook schreef ze een roman voor volwassenen. Enkele van haar boeken 'zijn in het Duits vertaald.
Zie ook: Wim van der Schaaf, Dieuwke Winsemius, Lexicon Jeugdliteratuur, februari 1994.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Grote Pier
98blz., [1ste druk , 1968]
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Uitgever Knoop & Niemeijer, Haren (Gr.)
Annotatie: Druk 2, 1974;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Grote Pier
98blz., [2de druk , 1974]
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1968;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur