Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Gustaaf Adolf, de held van het Noorden
[1ste druk ,1869]
Uitgever Kemmer, Utrecht
Annotatie: Druk 2, A. Jongbloed te Leeuwarden, 1882;


Eventuele andere werken van deze auteur