Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreektBredee's Bibliotheek voor School en Huis nr.8
Gustaaf Wasa, de bevrijder van Zweden
93blz., [1ste druk , 1891]
Uitgever Bredée, Rotterdam
Open de serie Bredee's Bibliotheek voor School en Huis
Annotatie: Druk 2, 1910;
Plaatje ontbreektBredee's Bibliotheek voor School en Huis nr.8
Gustaaf Wasa, de bevrijder van Zweden
93blz., [2de druk , 1910]
Illustrator Willy Sluiter
Uitgever Bredée, Rotterdam
Open de serie Bredee's Bibliotheek voor School en Huis
Annotatie: Druk 1, 1891;
Haal PDF-bestand overEventuele andere werken van deze auteur