Auteur


P.A.E. Sillevis Smitt

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Handboek voor de heilige geschiedenis : Nieuwe Testament
407blz., [3de druk , 1932]
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen

Zie ook: Overzicht lesmateriaal voor zondagsscholen


Eventuele andere werken van deze auteur