Auteur


W.F. Walch

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Hansje : naar het Hoogduitsch
23blz., [2de druk , ca. 1920]
Uitgave van Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond


Eventuele andere werken van deze auteur