Auteur


J.J. Goes

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Het boschbessenhuisje
16blz., [1ste druk , 1894]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Bloemlezing uit de geschriften van wijlen Jasper Johannes Goes
168blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
De pleegdochter van den schoolmeester : eene vertelling, uit het Duitsch
175blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Annotatie: Druk 2, ca. 1882;
Plaatje ontbreekt
Door diepe wateren : uit den vreemde ...., naar het Duitsch van P. Friedheim
[1ste druk ,jaar onbekend]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Drie kerstavonden
[1ste druk ,1892]
Met een plaatje
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Eene erfenis zonder zegen
146blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
Er zij licht : een verhaal uit de dagen der Hervorming
188blz., [1ste druk , ca. 1882]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch