Auteur


E. Barger

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Het eerste kerstlied en zijn nagalm
32blz., [1ste druk , 1901]
Uitgever F.W. Egeling's Boekhandel, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Lessen over de wonderen en gelijkenissen van den Heere Jezus, door dr. John Watson; naar het het Engelsch bewerkt door
160blz., [1ste druk , 1897]
Uitgever Daamen, Leiden

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank
Plaatje ontbreekt
Lessen over het leven en de brieven van den apostel Paulus, door Elisabeth H. Green; naar het het Engelsch vertaald door
231blz., [1ste druk , 1895]
Uitgever Daamen, Leiden

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank