Auteur


Pieter de Mol Moncourt
* Idskenhuizen (Doniawerstal), 23-12-1840 - † Groningen (Ac. Ziekenhuis), 16-6-1908.

Begonnen als kwekeling te Idskenhuizen (1856) en hulponderwijzer te Hardegarijp (1858), verbleef hij van 1862 tot 1869 te Leiden en Utrecht, waar hij zich bekwaamde in het schrijven van boeken. Hij was schoolhoofd te Oosternijkerk (1869) en te Garijp (1873). Naast leesboeken voor de lagere school, schreef hij veel kinderboeken.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Wat de liefde vermag : kerstverhaal voor kinderen
[1ste druk ,1880]
Uitgever J.J. Wiarda, Sneek


Eventuele andere werken van deze auteur