Auteur


P.B. Power

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Wat een veder met een weinig Olie al uitrichten kan : uit het Engelsch vert. door C.S. Adama van Scheltema
42blz., [1ste druk , ca. 1877]
Uitgever J.J. Wiarda, Sneek

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur