Auteur


J.A.J.C.J.v.R.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het kerstlichtje : eene vertelling
16blz., [1ste druk , ca. 1925]
Uitgave van Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur