Auteur


Valerie Witte Eechout
* 1864 - † 1949.

Vormde samen met mej. M. van Voorst van Beest de redactie van het blad "Onze kleintjes, maandblad voor Zondagschool en Huisgezin (1915-1917)". Van 1918-1926 werd de naam "Onze kleintjes en oudere kinderen, religieus-paedagogisch maandblad voo:r Zondagsschool en Huisgezin".
Zie J.A. van Mierlo-van Kuipers, Westhill, geschiedenis en methode, Boekencentrum, Zoetermeer, 2005.

Titelgegevens

Plaatje ontbreektWesthill-Biblotheek nr.2
Het kind en de natuur, WB deel 2
79blz., [1ste druk , 1926]
Illustrator Mia van Oostveen
Uitgave van Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen
Open de serie Westhill-Biblotheek


Eventuele andere werken van deze auteur