Auteur


Johanna Louise Maria Juliana van Voorst van Beest
* Montfoort, 20-08-1879 - † Maarssen, 29-11-1954.

Vormde samen met mej. V. Witte Eechout de redactie van het blad "Onze kleintjes, maandblad voor Zondagschool en Huisgezin (1915-1917)". Van 1918-1926 werd de naam "Onze kleintjes en oudere kinderen, religieus-paedagogisch maandblad voor Zondagsschool en Huisgezin".
Literatuur:
E. ter Beek, Westhill : leven en werk van Marie van Voorst van Beest.

Zie ook : J.A. van Mierlo-van Kuipers, Westhill, geschiedenis en methode, Boekencentrum, Zoetermeer, 2005.

Titelgegevens

Plaatje ontbreektWesthill-Biblotheek nr.1
Het kind in het midden, WB deel 1, een gids bij het volgen der Westhill-methode in den Zondagschoolarbeid
57blz., [1ste druk , 1926]
Illustrator Mia van Oostveen
Uitgave van Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen
Open de serie Westhill-Biblotheek


Eventuele andere werken van deze auteur