Auteur


W.O. von Horn

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland ; bewerkt naar het Hoogduitsch door S.J. Andriessen
126blz., [3de druk , 1886]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam


Eventuele andere werken van deze auteur