Auteur


Aart Cornelis de Zwart
* Utrecht, 12-5-1836 - † Amsterdam, 10-1-1885.

Heeft gewerkt bij het onderwijs te Utrecht en te Gent en was van 1861-1867 als hoofdonderwijzer verbonden aan een school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs te Groningen. In 1867 werd hij hoofd van een particuliere school in de Wagenstraat te 's-Gravenhage en bleef daar tot 1870. Hij vertrok vandaar naar Veenendaal, vervolgens naar Raamsdonk. In Juni 1878 kwam hij van Raamsdonk in Am­sterdam. Hij was er evangelist-godsdienstonder­wijzer.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Hans van Hildburghausen in de kruistocht der onnoozelen : eene kerstnovelle uit den ouden tijd
[1ste druk ,1877]
Uitgever Buisonje, Den Helder
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 17-10-1877
;


Eventuele andere werken van deze auteur