Auteur


P.A. Sparenburg Jr.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het ouderlijk huis te Nazareth : iets over de omgeving waarin de Heere Jezus opgroeide, voor belangstellenden in de Bijbelsche geschiedenis, in 't bizonder ten dienste van de onderwijzers der Christelijke- en Zondagsschool naar bijbelsche gegevens opgesteld
43blz., [1ste druk , 1910]
Uitgever Hollandia-drukkerij, Baarn


Eventuele andere werken van deze auteur