Auteur


Eduard Gerdes
* Kleef, 12-8-1821 - † Doetinchem, 12-12-1898.

Gerdes bezocht te Amsterdam de School van Andriessen. Hij werd opgeleid tot godsdienstonderwijzer ten huize van Ds. J. de Liefde. Tijdens zijn vorming deed hij veel aan evangelisatiewerk onder de arbeidende bevolking van de eilanden Witten­burg, Kattenburg en Oostenburg. Hij werd de eerste voorzitter van de Vereniging Tot heil des volks. Omstreeks 186o werkte hij onder de arbeiders in de veenkoloniën, was van 1858 –1859 voorganger in de Baptisten Gemeente (oudste van Nederland) in Stadskanaal, vestigde zich later in Doetinchem, waar ds. J. van Dijk Mzn. toen predikant bij de Chr. Afgescheiden Gemeente was. Gerdes trad ook op als taalonderwijzer. Hij schreef een leercursus voor de Franse en Duitse taal. Hij gaf een tijdschrift voor kinderen uit, Samuël. Hij ging in 1877 de kinderrubriek in de Heraut verzoegen, Samen met J. van 't Lindenhout was hij redacteur van De Vriend des Huizes, geillustreerd tijdschrift voor het volk, waarvan de eerste jaargang in 1883 verscheen.Hij schreef verschillende kinderboe­ken.
Zie ook: Richard van Schoonderwoerd, De papenhater Leven en werk van Eduard Gerdes (1821-1898), Boekenpost, jaargang 20, no. 117, jan/feb 2002, blz. 25-27.
Zie ook: Bea Bos, Eduard Gerdes, Lexicon Jeugdliteratuur, juni 2005.
Zie ook: F.A.S. Jr., Gerdes, Callenbach-catalogus, 1928.
Zie ook: Redactie, In memoriam, De Vriend des Huizes, 21 december 1898.
Zie ook: Uitvaart van den Heer E. Gerdes, Het Oosten : wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 21 december 1898.
Zie ook: Nico van Balen, Bibliografie van E. Gerdes, particuliere notitie, 28-11-2016.
Zie ook dbnl.nl/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_1010.htm
Zie ook www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=Gerdes%2c%20Eduard
Zie ook www.eduardgerdes.nl
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het huis Wijngaerde : een verhaal uit het jaar 1598
171blz., [3de druk , 1887]
Met 4 gekleurde platen
Uitgever A.W. Sijthoff, Leiden
Annotatie: Druk 1, De Hoogh te Amsterdam, 1861; 4, A.W. Sijthoff te Leiden, 1902; 6, 1917; 7, 1920; 8, 1925;
Recensie(s):
Plaatje ontbreektLuxe uitvoering
Het huis Wijngaerde : een verhaal uit het jaar 1598
184blz., [5de druk , jaar onbekend]
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, De Hoogh te Amsterdam, 1861; 3, 1887; 4, A.W. Sijthoff te Leiden, 1902; 6, 1917; 7, 1920; 8, 1925;
Recensie(s):
Plaatje ontbreektLuxe uitvoering
Het huis Wijngaerde : een verhaal uit het jaar 1598
174blz., [7de druk , 1920]
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, De Hoogh te Amsterdam, 1861; 3, 1887; 4, A.W. Sijthoff te Leiden, 1902; 6, 1917; 8, 1925;
Recensie(s):

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreektLuxe uitvoering
Het huis Wijngaerde : een verhaal uit het jaar 1598
174blz., [8ste druk , 1925]
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, De Hoogh te Amsterdam, 1861; 3, 1887; 4, A.W. Sijthoff te Leiden, 1902; 6, 1917; 7, 1920;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur