Auteur


Constance Charlotte Clara Jacqueline Swaan-Koopman
* Groningen, 11-12-1897 - † Deventer, 5-5-1961.

Ir. Constance C.C.J. Swaan-Koopman (1897-1961) werd geboren te Groningen. Zij studeerde als eerste vrouw (pas in 1959 kwam de tweede) werktuigbouwkunde te Delft (1915-1921) en vertrok samen met haar man, Ir. W. Swaan, in 1922 naar Nederlands-Indië. In Delft waren beiden lid geweest van de Ned. Chr. Studentenvereeniging (NCSV); op Java werden zij actief in de Vereeniging Indische Oud-leden der NCSV (VIO-NCSV). Mevr. Swaan-Koopman was onder meer lid van de redactie van het verenigingsorgaan Mededeelingen VIO-NCSV. Haar talent als schrijfster bleek ook in haar Vrouwen in Indië (Amsterdam 1932), geschreven nadat zij tijdens een verlof ontdekte dat vrouwen in Nederland niets over het leven in Indië wisten. Over het werk van haar man als waterstaats-ingenieur op Java vertelde zij in Water over Sawah's (Amsterdam 1949). Daarnaast verscheen van haar hand een groot aantal publicaties: zendingsliteratuur, over sociale kwesties, vele jeugdboeken. De jaren van de Japanse bezetting bracht zij door in een interneringskamp; na de oorlog was zij hoofd van het Publicatiebureau Protestantse Kerk en Zending, te Jakarta. Medio 1948 vertrok het gezin Swaan-Koopman naar Nederland. Daar bleef mevr. Swaan-Koopman publiceren tot haar overlijden in 1961. Haar man was vanaf de oprichting in 1951 lid van de Raad voor de Zending der Ned. Hervormde Kerk.
Th. van den End

Zie ook www.damescompartiment.nl/schrijfsters/swaan.html

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het vuurtje op de berghelling
30blz., [1ste druk , 1953]
Uitgave van Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk


Eventuele andere werken van deze auteur